Specialist za selekcijo in izbor kadrov

Izobraževalni program

960,00  (DDV ni vštet v ceno)

Umetnost učinkovitega izvajanja selekcijskih intervjujev: Ne izbirajte na osnovi prvega vtisa, za izbor si vzemite čas!

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


V okviru kadrovskega managementa je proces selekcije in zaposlovanja pravih kandidatov ključnega pomena za uspeh vsake organizacije. Selekcijski intervju, čeprav je načrtovan, organiziran in neposreden pogovor med kandidatom in predstavnikom podjetja, zahteva pomembno mero znanja in veščin za vodenje intervjuja. Vodja intervjuja se mora pripraviti, vedeti, kakšno osebo išče, in kako to skozi intervju ugotoviti. Da bi zagotovili objektivnost, zanesljivost in veljavnost ocenjevanja, mora biti postopek intervjuja strukturiran, vključevati več intervjujev in ocenjevalcev. Odločitve o sprejemu ali zavrnitvi kandidata naj temeljijo na objektivnih ugotovitvah, podprtih z dejstvi, ne pa na subjektivnih presojah.

Na praktičnem izobraževalnem programu “Specialist za selekcijo in izbor kadrov” bomo raziskali umetnost izvajanja selekcijskih intervjujev in se naučili učinkovitih strategij za vodenje in nadzor intervjujev.

Kako izpeljati proces iskanja in izbora, ki nam ne bo vzel preveč dragocenega časa (in ostalih virov) in bo na koncu pripeljal do pravega kandidata za pravo delovno mesto, vam skupaj s strokovnjakinjo na področju organizacijske psihologije in dolgoletnimi izkušnjami z izbiro kandidatov praktično prikažemo na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata


Pogovor s predavateljico Franko Bertoncelj:

Kaj je ključ do uspešne selekcije kadrov?


Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

Z udeležbo na programu boste z aktivnim sodelovanjem, praktičnimi nalogami, igrami vlog ter z akcijsko usmerjenostjo izdelali načrte za:

 • učinkovito selekcijo in izbor kadrov (kadrovski selekcijski intervju – umetnost, veščina ali srečna roka);
 • prepoznavanje kandidatovih sposobnosti (kako prepoznati in oceniti kandidatove izkušnje, znanja, veščine, sposobnosti in osebne lastnosti);
 • vodenje in izvedbo dobrega intervjuja (kako razviti veščine dobrega vodje intervjuja);
 • prenos dobre prakse v svoje podjetje (udeležence aktivno spodbudimo k uporabi znanj in tehnik pri njihovem praktičnem delu).

S tem boste pridobili izjemno uporabne kompetence za samostojno in učinkovito iskanje in selekcijo novih sodelavcev.


Specialist za selekcijo in izbor kadrov - pravi zaposleni na prava delovna mesta


Predavateljica

Franka Bertonceljmag. Franka Bertoncelj

Magistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije kot svetovalka za izbor, razvoj in izobraževanje zaposlenih. Med drugim izvaja psihološko profiliranje v namene kadrovske selekcije, rekrutacije in kariernega svetovanja.


Komu priporočamo udeležbo?

Udeležbo priporočamo vsem, ki iščete in izbirate nove sodelavce, tistim, ki opravljate selekcijske intervjuje, pa bi jih želeli izboljšati, narediti bolj učinkovite, lahko so to direktorji, vodje ali kadrovski strokovnjaki.


Vsebina izobraževanja

 • Iščemo najprimernejšega, ne najboljšega
 • Kako v eni uri ugotoviti, koga imamo pred sabo?
 • Kakšno metodo uporabiti za vodenje selekcijskega intervjuja?
 • Kakšni pogoji morajo biti zagotovljeni, da bomo iz razgovora s kandidatom dobili največ?
 • Kako nam lahko pomaga pri selekciji pravilo 3
 • Praktične naloge, igre vlog, ogled izobraževalnih filmov, delo na primerih iz prakse, primeri dobre prakse….

 • Kako prepoznati in oceniti kandidatove izkušnje, znanja, veščine, sposobnosti in osebnostne lastnosti?
 • Kakšna vprašanja postavljati in česa ne smemo vprašati?
 • Ne zadovoljimo se z običajnimi posplošenimi odgovori – kako postavljati dodatna vprašanja
 • Kaj so veščine dobrega vodje intervjuja in kako jih razviti
 • Kaj nam lahko namigne kandidatova neverbalna komunikacija?
 • Kako ohranjat profesionalno distanco, nevtralno držo in kondicijo pri kadrovski selekciji
 • Najpogostejše napake, ki jih vodje intervjujev običajno zagrešijo
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj
 • Praktične naloge, igre vlog, ogled izobraževalnih filmov, delo na primerih iz prakse, primeri dobre prakse….

 • Kaj vse pripraviti na postopek zaposlitve novega sodelavca?
 • Kaj je treba upoštevati pri izboru kandidata oz. kandidatke?
 • Kje in kako iskati kandidate?
 • Kako izvesti selekcijski intervju?
 • Katere so najpogostejše pasti selekcijskega intervjuja?
 • Kako se izogniti napakam subjektivnosti pri izboru?
 • Sodobni trendi na področju zaposlovanja.
 • Aktualni nasveti, kako iskati sodelavce na sodobne načine.


Kaj izobraževanje vključuje?

 • Delavnica na lokaciji v živo: Kadrovski selekcijski intervju – umetnost, veščina ali srečna roka?
 • Delavnica na lokaciji v živo: Kako prepoznati in oceniti kandidatove izkušnje in kompetence?
 • Online gradivo v spletni učilnici: Zaposlovanje in uvajanje
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsi materiali z delavnic in e-gradiva, kot dodatna pomoč pri delu
 • Certifikat oz. potrdilo: Specialist za selekcijo in izbor kadrov

Specialist za selekcijo in izbor kadrov - z učinkovitim procesom do pravega kandidata

Kaj vam zagotovimo še dodatno?

Na delavnicah je poudarek na praktičnem delu: udeleženci prejmejo naloge, igre vlog, ogledajo si izobraževalni filmček Selekcijski intervju, dela se na primerih iz prakse, zato je zaželeno aktivno sodelovanje, s spraševanjem.

Osredotočili se bomo na vprašanja:

 • Kako ugotoviti kandidatovo motivacijo za delo?
 • Kako prepoznati osebnostne lastnosti kot so timsko sodelovanje, sprejemanje odgovornosti, prilagodljivost, samoiniciativnost …?
 • Kako prepoznati osebnostne lastnosti kot so konfliktnost, individualizem, arogantnost/vzvišenost, pasivnost …?
 • Spoznali bi neverbalne znake zavajanja in laganja s pomočjo izseka iz izobraževalnega filma.
 • Pregledali nekaj konkretnih primerov selekcijskega intervjuja iz prakse predavateljice.
 • Razvijali veščine aktivnega in objektivnega poslušanja.
 • Vadili ugotavljanje posameznih kompetenc s pomočjo igre vlog.

Če imate že kakšna odprta vprašanja in primere, nam jih lahko pošljete že pred pričetkom na naslov: [email protected].


Pridobite certifikat

Po opravljenem izobraževanju prejmete certifikat “Specialist za selekcijo in izbor kadrov”.

Certifikat je referenčna listina Forum Akademije, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela.

.

.


Priporočila udeležencev izobraževanja


“Zadovoljna sem bila z vsebino, z njeno uporabnostjo v praksi in s predavateljico.”

Jerica Kobal, Elektro Primorska

“Kot začetnica na kadrovskem področju sem bila s programom zadovoljna, saj sem pridobila kar nekaj dodatnega teoretičnega znanja, ki ga bom skušala prenesti v prakso. Za izobraževanje nimam pripomb, všeč mi je bilo, ker je bilo tudi nekaj praktičnih nalog v skupini in parih, da je bila izvedba še bolj zanimiva.”
Tjaša Drešček Krivec, Elektro Primorska


Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Po prvi delavnici prejmete nalogo in jo rešite do zadnje delavnice. Po uspešno zaključeni nalogi boste prejeli certifikat Forum akademije Specialist za iskanje/selekcijo in izbor kadrov kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

mag. Franka Bertoncelj

Franka BertonceljMagistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije kot svetovalka za izbor, razvoj in izobraževanje zaposlenih. Vodi svetovalno - izobraževalne delavnice in treninge na področju vodenja in motiviranja zaposlenih, vodenja problematičnih sodelavcev, profesionalnega poslovnega komuniciranja, komuniciranja s težavnimi sogovorniki, reševanja konfliktov in problemov pri delu, veščin prodaje, upravljanja s časom, grajenja timov, čustvene inteligentnosti, asertivnosti ter poslovnim image-om. Izvaja psihološko profiliranje v namene kadrovske selekcije, rekrutacije in kariernega svetovanja. S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi organizacijskih in tržnih raziskav. Ukvarja pa se tudi s coachingom za zaposlene ter individualnim psihološkim svetovanjem za posameznike. Dela pretežno po metodah transakcijske analize in vedenjsko kognitivnega pristopa, svoje znanje pa nadgrajuje z novimi principi pozitivne psihologije.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.