Spremenjeni pogoji za upravičenost do koriščenja interventnih ukrepov

Online seminar v živo

198,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

24. oktobra je stopil v veljavo Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP, v nadaljevanju PKP5), ki podaljšuje veljavnost trem že uveljavljenim interventnim ukrepom na področju trga dela: subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, začasno čakanje na delo in nadomestila plač zaradi karantene. Se pa s sprejetem te zakonodaje spreminjajo oziroma zaostrujejo pogoji koriščenja interventnih ukrepov.  

Prav tako je PKP5 pustil nedorečenih ogromno zadev, ki pa naj bi jih vključeval novi, že šesti paket interventnih ukrepov.

Kaj vse ukrepi prinašajo na računovodskem, pravnem in davčnem področju ter, kakšni so lahko zapleti, ki jih povzročajo, bomo poskusili razrešiti na online seminarju v živo.

Zagotovo imate že številna vprašanja, pošljite jih na naš naslov: [email protected] do 1. 12. 2020, da vam bomo lahko pomagali.

NAMEN: Z online izobraževanjem vas želimo seznaniti z bistvenim zakonskim okvirjem za pravilno razumevanje in upoštevanje vseh interventnih ukrepov.

OBLIKA IN POTEK: Online seminar spremljate preko aplikacije ZOOM, preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma.

KOMU JE NAMENJENO: Direktorjem, vodjem, računovodjem, pravnikom in vsem, ki se s tematiko srečujete v podjetjih in organizacijah.

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP, v nadaljevanju PKP5), ki je stopil v veljavo 24. 10. 2020, podaljšuje nekatere ukrepe, kot so npr.  povračila nadomestil plač zaposlenih zaradi karantene, bistvena novost za delodajalce pa je ureditev nadomestila plač tudi za delavce, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok.  

Prav tako podaljšuje interventni ukrep subvencioniranja čakanja na delu doma do konca leta za vse panoge, vendar se zaostruje pogoj za pridobitev pomoči, in sicer je spremenjen pogoj glede upada prihodkov. Namesto vsaj 10 % padca, je kriterij vsaj 20% padec prihodkov v letu 2020 glede na ustrezno povprečje prihodkov preteklega ali tekočega leta.

Uvedena je tudi možnost kratkotrajne odsotnosti z dela  zaradi  bolezni  brez  potrdila osebnega zdravnika.  

Samozaposlenim, družbenikom, ki so poslovodne osebe in kmetom se zagotavlja mesečni temeljni dohodek in povračilo delnega nadomestila za čas karantene ali višje sile zaradi varstva otrok.

 Ukrepi, ki jih PKP5 prinaša za delodajalce:

  • Delno povračilo plače za čakanje na domu
  • Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile (varstvo otroka)
  • Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni brez potrdila zdravnika
  • Izvzem stroškov testiranja delavcev na COVID-19 iz bonitete

Ukrepi, ki jih PKP5 prinaša za samozaposlene:

  • Mesečni temeljni dohodek
  • Delno povrnjeni izgubljeni dohodek zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile (varstva otroka) za samozaposlene

Avtorji

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.