Delo z otroki s posebnimi potrebami in učnimi težavami 2020

Strokovno srečanje – online

Posebne ugodnosti:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Predlog novega zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in strokovne usmeritve v pedagoško prakso prinašajo nove izzive in odpirajo nova vprašanja.

4. strokovno srečanje: Delo z otroki s posebnimi potrebami in učnimi težavami 2020 

Tema: Obravnava otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami po novem


Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami so v vrtcu in šoli zelo opazni, so pogosta tema na sestankih in vedno večji vzgojni izziv vseh pedagoških delavcev, saj s svojim neustreznim vedenjem zelo opozarjajo nase. O njih in o tem, kaj in kako z njimi delati, še  vedno vemo premalo – tudi zato, ker so njihove težave zelo kompleksne in potrebujejo izjemno premišljeno individualno pomoč.

Neustrezna obravnava in pomoč pa tako kratkoročno kot dolgoročno lahko naredita veliko škode. Tako najnovejša pedagoška spoznanja zahtevajo tudi razvoj pravne ureditve obravnave, ki bo ponudila celostne rešitve, s katerimi tem otrokom in mladostnikom lahko učinkovito pomagamo.

Z namenom, da se seznanite s pravno ureditvijo ter novimi sistemskimi rešitvami, predvsem pa da dobro poznate otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter s kakšnimi motnjami se spopadajo, smo v sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki pripravili aktualne teme, ki vam bodo v pomoč pri obravnavi teh otrok in mladostnikov.


Srečanje bodo vodili najuglednejši slovenski strokovnjaki: dr. Mitja Krajnčan, Olga Rupnik Krže, mag. Polona Šoln Vrbinc in dr. Manica Jakič Brezočnik.

Vabljeni na srečanje, ki ga ne smete zamuditi – vaša praksa naj sledi zakonskim določbam in strokovnim usmeritvam.

Predlog novega zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in strokovne usmeritve v pedagoško prakso prinašajo nove izzive in odpirajo nova vprašanja.


Udeleženci prejmete potrdilo o strokovnem izobraževanju s programom, strokovno srečanje traja 8 pedagoških ur.

1. Kdo so otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami (dr. Mitja Krajnčan), 9.05–10.35

 • Razumevanje čustvenih, vedenjskih in socialnih težav, oblike težav in motenj
 • Vzroki nastanka in vpliv na povečevanje težav
 • Čustvene, vedenjske in socialne težave in motnje – kako jih prepoznati
 • Razlikovanje med težavo ter motnjo

2. Vsakdanje delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami (Olga Rupnik Krže), 10.05–11.40

 • Družina, socialna mreža in strokovne institucije, ki se srečujejo z otrokom s čustveno in vedenjsko motnjo
 • Prepoznavanje in soočanje z otrokom in mladostnikom ter njegovim agresivnim vedenjem
 • Naloge strokovnega delavca pri obravnavi otroka in mladostnika s čustveno in vedenjsko motnjo

3. Kako sedaj in kako bi po novem – obstoječa mreža obravnave otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju in nove sistemske spremembe, predvidene z novim zakonom (Polona Šoln Vrbinc, dr. Manica Jakič Brezočnik), 12.10–15.30

 • Obstoječa mreža obravnave otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju – kako po trenutni zakonodaji poteka pomoč in obravnava
 • Predstavitev novega Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju
 • Kakšne sistemske spremembe prinaša ta nov zakon in kako vpliva na postopke, ki jih vodijo strokovni delavci v VIZ
 • Razprava, primeri dobre prakse in izkušnje

Avtorji

dr. Manica Jakič Brezočnik

Dr. Manica Jakič Brezočnik je sekretarka v Sektorju za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

dr. Mitja Krajnčan

dr. Mitja Krajnčan, predstojnik magistrskega študijskega programa Socialna pedagogika na UP PEF. Je redni profesor za področje didaktike in metodike socialno pedagoškega dela. Svojo pot je pričel v Vzgojnem zavodu Logatec, kjer je uvedel metodo doživljajske pedagogike v slovenski prostor. Nadaljevanje dela v praksi je potekalo v stanovanjski skupini, z njo povezani metodiki dela v smeri normalizacije in deinstitucionalizacije. Ustanovil je Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije, aktivno sodeloval v Društvu stanovanjskih skupin BIVA in bil predsednik Združenja za socialno pedagogiko. Je član mednarodnih strokovnih združenj. Akademsko pot je pričel na Univerzi v Ljubljani, nadaljeval pa na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti, kjer je gradnik smeri socialna pedagogika. Znanstveno raziskovalna področja so usmerjena v polje vzgojnih zavodov, deinstitucionalizacije, alternativnih oblik socialno pedagoškega dela, metodik vzgojnega dela, socialne veščine in doživljajske pedagogike.

mag. Polona Šoln Vrbinc

Mag. Polona Šoln Vrbinc je vodja Sektorja za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Olga Rupnik Krže

Olga Krže Rupnik, univ. dipl. defektologinja z več kot 40-letnimi pedagoškimi izkušnjami in nekdanja ravnateljica ljubljanskega Mladinskega doma Malči Beličeve.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje.