fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Strokovnjak za davke

Izobraževalni program
Ura: –
Izobraževalni program za pridobitev certifikata – poglobljeno poznavanje in razumevanje davkov z vsemi spremembami v letu 2021 in letu 2022.

1.080,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Strokovnjak za davke

“Na tem svetu je od vsega najtežje razumeti davek na dohodek.”

Albert Einstein


Vsak računovodja ve, da je osnova za delo poznavanje in spoštovanje računovodskih predpisov in davčne zakonodaje. Težava pa nastane pri interpretaciji in uporabi zakonskih določil in davčnih predpisov v konkretnih primerih. Dobro poznavanje predpisov je nujno, še pomembnejše pa je razumevanje predpisov do te mere, da ne prihaja do dilem in do situacij, ko opravljeno delo ni v skladu z zakonodajo.

Tudi kadar gre za na videz manjše spremembe v davčni zakonodaji, je potrebno dobro vedeti, na kaj vse te spremembe vplivajo.

Sprememba samo 4 členov zakona lahko bistveno vpliva na poslovanje organizacije zaradi povečanja ali znižanja mase plač in s tem vplivajo na likvidnost in v končni fazi na poslovno uspešnost.

strokovnjak-za-davke


Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

 • Z enim izobraževanjem boste poznali vse spremembe, ki so jih v letu 2021/2022 doživeli ZDoh, ZDDV in ZDDPO.
 • Poglobili in razširili boste poznavanje glavnih davčnih področij: DDV, DDPO, DOHODNINA.
 • Davke boste poznali do te mere, da se boste lahko izognili pogostim in usodnim napakam.
 • Ustrezno in brezhibno boste naredili davčni obračun v skladu z zakonskimi zahtevami.
 • S poglobljenim znanjem in razumevanjem davčnih pravil boste odločilno vplivali na ugoden poslovni izid.
 • Nadgradili boste svoje znanje in postali pomemben svetovalec drugim oddelkom in vodstvu.

Predavateljici

Brigita Osojnik

mag. Brigita Osojnik

davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, ima 25 let praktičnih izkušenj z delom na davčnem področju, je predavateljica in avtorica številnih strokovnih prispevkov

Tanja Urbanija

mag. Tanja Urbanija

objavlja članke v strokovnih publikacijah ter sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj, izkušnje ima na področju svetovanja, načrtovanja in zastopanja v davčnih inšpekcijskih nadzorih


Komu priporočamo udeležbo?

Izobraževanje priporočamo računovodjem, finančnikom in revizorjem, ki potrebujejo poglobljeno razumevanje in praktičen vidik uporabe zakonodajnih pravil.


Vsebina izobraževanja – Strokovnjak za davke

Posnetek delavnice, do katerega dostopate v spletni učilnici.

 • Kaj je predmet obdavčitev
 • Kaj se ne šteje za dohodke po ZDoh-2Z
 • Kateri dohodki so oproščeni plačila dohodnine
 • Kako plačujemo dohodnino
 • Kdaj upoštevati splošne, osebne, posebne osebne, posebne olajšave in druge olajšave
 • Kako je z bonitetami in dohodkom iz dejavnosti
 • Kaj vse je prinesla sprememba zakona o dohodnini ZDoh-2Z

Poudarek na novostih v letu 2022:

 • Ugodnosti pri določanju bonitet pri dohodkih iz zaposlitve
 • Sprememba davčne obravnave odpravnine ter plačila za poslovno uspešnost
 • Izvzem oproščenih prispevkov za socialno varnost iz davčno priznanih prihodkov in odhodkov
 • Sprememba pri olajšavah (zaposlovanje, vlaganje v digitalno preobrazbo, donacije …)
 • Znižanje odstotka normiranih stroškov pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
 • Spremembe, ki zadevajo dohodek iz kapitala
 • Spremembe v zvezi z letno davčno osnovo
 • Povečanje splošne olajšave
 • Olajšava za status dijaka ali študenta
 • Lestvica za odmero dohodnine

Dostop do strokovnega portala za računovodje – Računovodski praktikum (https://racunovodski-praktikum.si/)

Predavateljica: mag. Tanja Urbanija

 • Splošno o DDV
  • Značilnosti in kdo je davčni zavezanec
  • Kaj je predmet obdavčitve
  • Zlata pravila DDV
  • Obdavčitev blaga in obdavčitev storitev
  • Odlog plačila DDV
  • Popravki napak
 • Poslovanje z EU
  • Pravila za EU dobavo blaga
  • Dobava blaga, ki ga zmontiram
  • Prodaja fizičnim osebam
 • Posli izven EU
  • Izvoz
  • Izvoz blaga in instalacija
 • Trikotni in verižni posli
 • En subjekt ima več DDV številk po različnih državah
  • Nakup od dobavitelja, ki ima več DDV št.
  • Prodaja kupcu, ki ima več DDV št.
 • Instrastat in DDV

Predavateljica: mag. Brigita Osojnik

 • Zavezanec za davek in davčna obveznost
 • Oprostitve, predmet obdavčitve in davčno obdobje
 • Davčna osnova (prihodki, odhodki, izguba)
 • Odprava dvojne obdavčitve in manj kot enkratne obdavčitve (prevrednotenje terjatev, finančnih naložb, dobrega imena …)
 • Davčno priznani, delno priznani in nepriznani prihodki
  • Prihodki od nepridobitne in pridobitne dejavnosti
  • Izvzem prihodkov za odpravo in porabo že obdavčenih rezervacij
  • Zmanjšanje prihodkov za že obdavčene prihodke
  • Povečanje prihodkov zaradi odprave nepotrebnih rezervacij
 • Davčno priznani, delno priznani in nepriznani odhodki
  • Izvzem odhodkov od nepridobitne in pridobitne dejavnosti
  • Zmanjšanje odhodkov za oblikovane rezervacije
  • Tanka kapitalizacija
  • Povečanje odhodkov za predhodne odpise terjatev
 • Obdavčitev pri prenosu dejavnosti, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah
 • Davčne olajšave, davčna stopnja, obračunavanje in plačevanje davka
 • Odloženi davki
 • Transferne cene
 • Spremembe za obdobje od 1. 1. 2022 dalje (spremembe na področju davčnih olajšav)

Predavateljica: mag. Brigita Osojnik

 • Izdelava davčnega obračuna na praktičnem primeru gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.
 • Komentarji in opozorila na napake pri izdelavi davčnega obračuna.

 • Test
 • Prejem certifikata strokovne kvalifikacije Strokovnjak za davke po uspešno opravljenem testu


Kaj izobraževanje vključuje?

 • Posnetek seminarja v spletni učilnici: Zakon o dohodnini z vsemi spremembami v letu 2022
 • Online delavnica v živo: Davek na dodano vrednost
 • Online delavnica v živo: Zakon o davku od dohodka pravnih oseb
 • Online delavnica v živo: Izdelava obračuna DDPO
 • Popolni dostop do portala: Računovodski praktikum
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsi materiali in posnetki delavnic.
 • Certifikat Forum Akademije: Strokovnjak za davke

Kaj vam zagotovimo še dodatno?

Prednost izobraževalnega programa je edinstven preplet interaktivnih delavnic, strokovnega portala in posnetega seminarja, ki vam omogoča poglobljen vpogled v tematiko in širok nabor informacij in znanj.


Pridobite certifikat

Certifikat Forum Akademije je izdan po uspešno opravljenem zaključnem testu in dokazuje, da je udeleženec predelal in razumel vsebino izobraževalnega programa.

Certifikat bo obogatil vašo personalno mapo in CV.

Certifikat Forum Akademija

Priporočila udeležencev izobraževanja

 • “Z izobraževanjem sem bila izredno zadovoljna, ker je bilo odlično razložena teorija povezana s prakso. Pridobljeno znanje in informacije mi bodo prišle zelo prav pri opravljanju novih delovnih nalog, ki sem jih prejela v podjetju.” – Neža Sterle
 • “Še posebej sem bila zadovoljna z odgovori na konkretna vprašanja iz prakse.” – Blanka Pavlovič
 • “Zelo sem bila zadovoljna s praktičnimi primeri.” – Silva Klezin

Potek izobraževanja in spletna učilnica

Potek izobraževanja
 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala Računovodski praktikum, z online priročnikom Knjižbe za računovodje, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje pomembne informacije za potek izobraževalnega programa.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli
 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Avtorji

mag. Brigita Osojnik

Brigita OsojnikMag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

mag. Tanja Urbanija

Mag. Tanja Urbanija je končala magistrski študij davčnega prava mariborske Pravne fakultete. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Ima bogate izkušnje s področja računovodstva, saj je delala v računovodskem servisu, objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj. Izkušnje ima na področju svetovanja, načrtovanja in zastopanja v davčnih inšpekcijskih nadzorih. Kot soavtorica je objavila pet knjig, od tega eno v tujini. Svetuje na področju DDV, davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.