Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo

Izobraževalni program

1.320,00  DDV ni vštet v ceno

Izobraževalni program zajema vsa ključna področja – primere iz delovne in sodne prakse. številne poglobljene poglede in rešitve iz prakse.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

»Delovnopravna zakonodaja obsega pravila in postopke glede tega, kako lahko podjetja in organizacije zaposlujejo in odpuščajo delavce. Delovnopravna zakonodaja obravnava:

 • zakonitost poskusnih dob, predpisane odpovedne roke in plačila odpravnin (plačila delavcem za predčasno prekinitev pogodbe);
 • postopkovne zahteve, ki jih je treba upoštevati pri posameznih odpustitvah ali kolektivnih odpuščanjih;
 • sankcije za nezakonito odpoved in
 • pogoje za uporabo pogodb o zaposlitvi za določen čas.

Taka pravila in postopki so lahko zajeti v zakonodaji ali kolektivnih oziroma individualnih pogodbah o zaposlitvi. Učinkovitost varstva zaposlitve je odvisna tudi od dodatnih dejavnikov, vključno s tem, kako sodišča razlagajo zakonodajne in pogodbene določbe.«

Povzeto po: ec.europa.eu


Delo na področju HRM je tesno povezano tudi z delovnopravnim področjem.

Odgovorni na kadrovskem področju potrebujete poleg številnih informacij tudi:

 • pojasnila obsežne delovnopravne zakonodaje in drugih predpisov,
 • praktične primere in napotke, kako zakonodajo prenesti v prakso,
 • obrazložitve sodne prakse in odgovore na vprašanja iz prakse.

Pomembno je tudi povezovanje HRM in pravnega oddelka. Pomanjkljivo poznavanje področja lahko ima hude posledice – tudi finančne. Da boste znali svetovati vašim nadrejenim in ostalim zaposlenim, predvsem pa, da boste lahko sprejeli pravilne odločitve, se udeležite izobraževalnega programa, kjer v štirih tednih na enem mestu pridobite ključne informacije in znanja s področja delovnega prava.


Predavatelji, strokovnjaki z delovnopravnega področja in varstva osebnih podatkov:

 

Tanja Bohl

Miha Šercer

mag. Andrej Tomšič

 

Program Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo zajema vsa ključna področja, ki jih morata poznati tako kadrovik kot pravnik. Primeren je predvsem za udeležence z določenim predznanjem, tako boste lažje sledili številnim poglobljenim pogledom in rešitvam, predvsem primerom iz delovne in sodne prakse.
Tekom trajanja programa udeleženci aktivno sodelujejo in si izmenjujejo izkušnje.


Izjemne koristi – s tem izobraževanjem boste:

 • poznali pravice in obveznosti, ki jih nalaga obsežna zakonodaja;
 • v skladu z zakonodajo urejali delovna razmerja, sklepali pogodbe, pripravili splošne akte, vodili evidence, varovali osebne podatke in pravilno obravnavali varovane kategorije delavcev;
 • usvojeno znanje, podkrepljeno s primeri dobre in sodne prakse, takoj prenesli v prakso vaše organizacije;
 • dobili odgovore na vprašanja, izmenjali izkušnje ter se povezali s kolegi iz stroke!

Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija

Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja

Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.

Dostop do portala e-Kadrovik in spletne izdaje priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi

Omogočimo vam brezplačni dostop do uporabe portala za HRM e-Kadrovik s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja

Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okvirju. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.


Prijava vključuje

 • Izvedbo izobraževalnega programa – štiri online delavnice v živo.
 • Dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Zakon o delovnih razmerjih po novem, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisov, strokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trende s HR področja in predvsem takojšnje strokovne odgovore in obrazložitve na vaša vprašanja.
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo dodatna e-gradiva in posnetki delavnic. Dostop vam bo omogočen še eno leto od zaključka izobraževalnega programa.
 • Odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic in tudi še 14 dni po poteku programa.
 • Certifikat strokovne kvalifikacije, v sodelovanju z Združenjem za razvoj znanja.

Agenda in potek izobraževanja

 • Delavnice bodo potekale online preko aplikacije ZOOM:
  • Delovnopravna zakonodaja v praksi (Miha Šercer)
  • Prekinitve delovnih razmerij (Tanja Bohl)
  • Varstvo osebnih podatkov po novem (mag. Andrej Tomšič)
  • Varovane kategorije delavcev (Tanja Bohl)
 • Dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Zakon o delovnih razmerjih v praksi
 • Študijsko gradivo (Povračila stroškov v zvezi z delom (posnetki video seminarjev)
 • Gradiva s posameznih delavnic, v spletni učilnici

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Izjave zadovoljnih udeležencev naših programov

»Program je dobro zastavljen, všeč mi je bilo, ker ni bilo monotono, možnost interaktivnega sodelovanja, primeri iz prakse podkrepljeni s teorijo, prilagijeno udeležencem.«

Polona Kržič, ZZZS

»Ustreznost tem, hitro pridobljeni odgovori.«

Danijela Jereb, Obi d.o.o.


Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo v praksi

Izobraževalni program razvijamo skupaj s strokovnjaki in ga zaradi velikega zanimanja redno izvajamo. Prilagojen je novim trendom in zahtevam trga, predvsem pa trenutni situaciji, ki jo morate kadroviki suvereno obvladovati.

V program je vključeno:

 • Za dodatno utrjevanje znanja, reševanje praktičnega primera preko aplikacije ForumPlay
 • Številni vzorci v spletni učilnici in na portalu e-Kadrovik
 • Opomniki o pomembnih datumih za kadrovike
 • Usmeritve za učinkovito in olajšano delo kadrovika

Certifikat

Po zadnji delavnici boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.


Vsebina

 • Delovna razmerja in trg dela
 • Komentarji členov ZDR-1
 • Načini prenehanja delovnega razmerja
 • Aktualne teme
 • Različna zakonodaja pomembna za kadrovike
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Sodobna kadrovska funkcija
 • Strateško upravljanje s človeškimi viri

 • Celovit pregled zakonodaje in drugih predpisov na področju delovnih razmerij s poudarkom na njihovi hierarhiji
 • Interni akti družbe (obvezni, priporočljivi, vsebina, postopek sprejema)
 • Pogodba o zaposlitvi in druge podlage za opravljanje dela (različne oblike, vsebina, posebnosti)
 • Evidence s področja dela in povezava z varstvom osebnih podatkov
 • Temeljne pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (zaposlovanje, izvajanje dela, prenehanje pogodbe)
 • Varstvo posebnih kategorij zaposlenih, vloga delavskih predstavnikov
 • Izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
 • Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
 • Sodna praksa
 • Izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Gradivo sestavljajo tri lekcije, ki vsebujejo zakonske osnove in obrazložitve ter praktične primere, kdaj in v kakšni višini pripada povračilo za določen strošek:
 • Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela
 • Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela (nadaljevanje) in povračilo stroškov za prehrano
 • Povračilo stroškov iz naslova službenega potovanja

 • Splošno o osebnih podatkih (definicije, koncepti), GDPR, ZVOP-2
 • Temeljna načela varstva osebnih podatkov
 • Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
 • Občutljivi osebni podatki
 • Pogodbena obdelava osebnih podatkov
 • Zavarovanje osebnih podatkov (informacijska varnost)
 • Zavarovanje občutljivih osebnih podatkov (informacijska varnost)
 • Posredovanje osebnih podatkov
 • Pravice posameznika glede lastnih osebnih podatkov
 • Dolžnosti upravljavcev zbirk osebnih podatkov
 • Videonadzor – dopustnost uvedbe, najpogostejše kršitve, praksa
 • Biometrija – dopustnost uvedbe, najpogostejše kršitve, praksa
 • Zasebnost in nadzor na delovnem mestu – dopustnost uvedbe in praktični nasveti glede različnih oblik nadzora (internet, telefon, e-pošta)
 • Praktični primeri iz kadrovskih služb
 • Najpogostejše napake upravljavcev zbirk osebnih podatkov
 • Inšpekcijski nadzor, sankcije za kršitve

Trajanje: od 9.00 do 12.30

 • Kdo so varovane kategorije delavcev
 • Varstvo žensk
 • Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva
 • Varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18 let
 • Varstvo invalidov
 • Varstvo starejših delavcev
 • Posebej o varstvu pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
 • Sodna praksa
 • Izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Trajanje: od 9.00 do 12.15

 • Preverjanje znanja: Test rešite v spletni učilnici v dogovorjenem roku.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo, v slovenskem in angleškem jeziku.

Predavatelji

mag. Andrej Tomšič

Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe. Bil je član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee. Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od leta 2006 in je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov, glavne teme, s katerimi se ukvarja, pa so informacijske tehnologije in osebni podatki, biometrija in zavarovanje osebnih podatkov

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.

Tanja Bohl

Odvetnica je po letu 2003 opravljenem državnem pravosodnem izpitu kariero nadaljevala kot odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Senica, kasneje pa kot odvetnica in partnerica v Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji, dokler se ni leta 2013 odločila za samostojno karierno pot in je ustanovila lastno odvetniško pisarno. Specializirana je za področje delovnega prava, saj v okviru odvetniške pisarne primarno sodelujejo z delodajalci, katerim svetujejo v vseh delovnopravnih zadevah, zastopajo pa tako delodajalce kot delavce v sodnih postopkih. Odvetnica Tanja Bohl je avtorica številnih strokovnih publikacij ter predavateljica na različnih izobraževanjih s področja delovnega prava za pravnike in kadrovike. Trenutno zaključuje tudi specialistični študij delovnega prava in socialne varnosti pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.