fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo

Izobraževalni program
Ura: –
  Pojasnila delovnopravne zakonodaje, praktični primeri in napotki ter obrazložitve sodne prakse za HRM in druge strokovnjake

1.390,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Postanite strokovnjak za svojem področju

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA


Predstavitev aktualne delovnopravne zakonodaje, ki obsega pravila in postopke zaposlovanja, prenehanja pogodb o zaposlitvi, pa tudi mnoge druge postopke ravnanja z zaposlenimi.


»Delovnopravna zakonodaja obravnava:Delovnopravna zakonodaja

 • zakonitost poskusnih dob, predpisane odpovedne roke in plačila odpravnin (plačila delavcem za predčasno prekinitev pogodbe);
 • postopkovne zahteve, ki jih je treba upoštevati pri posameznih odpustitvah ali kolektivnih odpuščanjih;
 • sankcije za nezakonito odpoved in
 • pogoje za uporabo pogodb o zaposlitvi za določen čas.

 Taka pravila in postopki so lahko zajeti v zakonodaji ali kolektivnih oziroma individualnih pogodbah o zaposlitvi. Učinkovitost varstva zaposlitve je odvisna tudi od dodatnih dejavnikov, vključno s tem, kako sodišča razlagajo zakonodajne in pogodbene določbe (Povzeto po: ec.europa.eu)


Oglejte si utrinke z delavnice

Kako definiramo delovno razmerje? Predavateljica Tanja Bohl


Delo na področju HRM je tesno povezano tudi z delovnopravnim področjem. Odgovorni na kadrovskem področju potrebujete poleg številnih informacij tudi:

 • pojasnila obsežne delovnopravna zakonodaja in drugih predpisov,
 • praktične primere in napotke, kako zakonodajo prenesti v prakso,
 • obrazložitve sodne prakse in odgovore na vprašanja iz prakse.

Pomembno je predvsem povezovanje HRM in pravnega oddelka. Pa tudi vseh vodij, kajti pomanjkljivo poznavanje področja lahko ima hude posledice – tudi finančne*. Da boste znali svetovati vašim nadrejenim in ostalim zaposlenim, predvsem pa, da boste lahko sprejeli pravilne odločitve, se udeležite izobraževalnega programa, kjer v štirih tednih na enem mestu pridobite ključne informacije in znanja s področja delovnega prava.

*Prenehanje delovnega razmerja zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi je v večini primerov eden najbolj stresnih trenutkov tako z vidika delavca kot z vidika delodajalca. Prvi so soočeni z osebno stisko izgube zaposlitve, delodajalec pa je pogosto v dvomih ali postopke odpovedi pogodbe o zaposlitvi vodi na ustrezen, zakonsko pravilen način. Vprašanja, ki si jih postavlja delodajalec so povezana s tem ali so podani ustrezni razlogi za odpoved delovnega razmerja, ali se odpoved šteje kot redna ali morda kot izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, kakšna je odpravninaodpovedni rok, ipd.

Delovnopravna zakonodaja, ZDR-1


Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

Program Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo zajema vsa ključna področja, ki jih morata poznati tako kadrovik kot pravnik, pa tudi vodje in direktorji. Primeren je predvsem za udeležence z določenim predznanjem, tako boste lažje sledili številnim poglobljenim pogledom in rešitvam, predvsem primerom iz delovne in sodne prakse.
Tekom trajanja programa udeleženci aktivno sodelujejo in si izmenjujejo izkušnje.

 • Poznali boste pravice, obveznosti in dolžnosti, ki jih delodajalcem nalaga obsežna delovnopravna zakonodaja.
 • V skladu z veljavno zakonodajo boste urejali delovna razmerja, sklepali pogodbe in pravilno pripravili postopek odpovedi.
 • Lahko boste pripravili splošne akte, vodili evidence in področje varovanja osebnih podatkov ter pravilno obravnavali varovane kategorije delavcev.
 • Usvojeno znanje, podkrepljeno s primeri dobre in sodne prakse, boste takoj prenesli v prakso vaše organizacije.
 • Na delavnicah boste pridobili odgovore na vprašanja, izmenjali izkušnje ter se povezali s kolegi iz stroke.

Udeleženci prejmete tudi dostop do portala e-Kadrovik, ki je strokovno in izobraževalno stičišče za kadrovike in tudi pravnike. Portal vsebuje tudi video vsebine, odgovore na vprašanja, aktualne novice in pojasnil strokovnjakov ter komentarje pomembnih vsebin


Predavatelji

Tanja BohlTanja Bohl

Specializirana je za področje delovnega prava, saj v okviru odvetniške pisarne primarno sodelujejo z delodajalci, katerim svetujejo v vseh delovnopravnih zadevah, zastopajo pa tako delodajalce kot delavce v sodnih postopkih.

Urša Horvat Kous

Urša Horvat Kous je odvetnica, ki deluje na področju svetovanja strankam na številnih pravnih področjih. Njeni primarni področji sta pravo varstva osebnih podatkov ter pravo intelektualne lastnine. S pravom varstva osebnih podatkov se intenzivno ukvarja od leta 2018 in strankam svetuje na področju skladnosti, priprave interne dokumentacije kot tudi pri sodelovanju z nadzornim organom. V okviru prava intelektualne lastnine se ukvarja zlasti s področjem zaščite blagovnih znamk in s tem povezanimi spori. Od leta 2021 se intenzivneje ukvarja tudi s področjem energetike.

Miha Šercer

Miha Šercer

Odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu, avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava.


Komu priporočamo udeležbo?

Program je namenjen pravnikom, kadrovikom, vodjem ter vsem, ki se v podjetjih in organizacijah ukvarjate z omenjenimi temami. Primeren je za udeležence z določenim predznanjem, tako boste lažje sledili številnim poglobljenim pogledom in rešitvam, predvsem primerom iz delovne in sodne prakse. Če pa imate že kakšno vprašanje, pa nam ga pošljite na naslov: [email protected].


Vsebina izobraževanja

 • Delovna razmerja in trg dela
 • Komentarji členov ZDR-1
 • Načini prenehanja delovnega razmerja
 • Aktualne teme
 • Različna zakonodaja pomembna za kadrovike
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Sodobna kadrovska funkcija
 • Strateško upravljanje s človeškimi viri

Predavatelj: Miha šercer

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Celovit pregled zakonodaje in drugih predpisov na področju delovnih razmerij s poudarkom na njihovi hierarhiji
 • Interni akti družbe (obvezni, priporočljivi, vsebina, postopek sprejema)
 • Pogodba o zaposlitvi in druge podlage za opravljanje dela (različne oblike, vsebina, posebnosti)
 • Evidence s področja dela in povezava z varstvom osebnih podatkov
 • Temeljne pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (zaposlovanje, izvajanje dela, prenehanje pogodbe)
 • Varstvo posebnih kategorij zaposlenih, vloga delavskih predstavnikov

Predavateljica: Urša Horvat Kous

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Splošno o osebnih podatkih (definicije, koncepti), GDPR, ZVOP-2
 • Temeljna načela varstva osebnih podatkov
 • Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
 • Občutljivi osebni podatki
 • Pogodbena obdelava osebnih podatkov
 • Zavarovanje osebnih podatkov (informacijska varnost)
 • Zavarovanje občutljivih osebnih podatkov (informacijska varnost)
 • Posredovanje osebnih podatkov
 • Pravice posameznika glede lastnih osebnih podatkov
 • Dolžnosti upravljavcev zbirk osebnih podatkov
 • Videonadzor – dopustnost uvedbe, najpogostejše kršitve, praksa
 • Biometrija – dopustnost uvedbe, najpogostejše kršitve, praksa
 • Zasebnost in nadzor na delovnem mestu – dopustnost uvedbe in praktični nasveti glede različnih oblik nadzora (internet, telefon, e-pošta)
 • Praktični primeri iz kadrovskih služb
 • Najpogostejše napake upravljavcev zbirk osebnih podatkov
 • Inšpekcijski nadzor, sankcije za kršitve
 • Izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Predavatelj: Tanja Bohl
Trajanje: od 9.30 do 13.15
Lokacija: Online, ZOOM

 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
 • Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
 • Sodna praksa
 • Izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

 • Reševanje praktičnega primera odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Tranjanje:  9.30 – 13.15

 • Kdo so varovane kategorije delavcev
 • Varstvo žensk
 • Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva
 • Varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18 let
 • Varstvo invalidov
 • Varstvo starejših delavcev
 • Posebej o varstvu pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
 • Sodna praksa
 • Izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

 • Preverjanje znanja: Test rešite v spletni učilnici v dogovorjenem roku.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo, v slovenskem in angleškem jeziku.


Kaj vam zagotovimo še dodatno?

Program se prične 6. 4. 2023 z dostopom do portala e-Kadrovik in do spletne učilnice, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa in kjer bodo shranjena vsa gradiva z delavnic ter vsa dodatna e-gradiva.

6. 4. bo tudi prva delavnica na temo Delovno pravo v praksi, ki jo vodi Miha Šercer. Program je zelo praktično naravnan, vabimo vas, da redno sodelujete in zastavljate vprašanja. Tudi že pred pričetkom programa nam lahko pošljete vprašanja, le tako bo lahko še bolj prilagojen vašim željam in izzivom.

kadrovski-seminarji


Pridobite certifikat o strokovni kvalifikaciji

Certifikat o strokovni kvalifikaciji Združenja za razvoj znanja

Po zadnji delavnici boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije “Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo” v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Certifikat podeljuje podjetje Forum Media v sodelovanju z Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.


Priporočila udeležencev

»Program je dobro zastavljen, všeč mi je bilo, ker ni bilo monotono, možnost interaktivnega sodelovanja, primeri iz prakse podkrepljeni s teorijo, prilagojeno udeležencem.« – Polona Kržič, ZZZS

»Ustreznost tem, hitro pridobljeni odgovori.« – Danijela Jereb, Obi d.o.o.


Potek izobraževanja in spletna učilnica

Potek izobraževanja
 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Zakon o delovnih razmerjih v praksi, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje vse pomembne informacije za delo na kadrovskem in delovnopravnem področju.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli
 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Preverite še ostala izobraževanja iz – HRM. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Avtorji

Miha Šercer

Miha Šercer Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniška pisarna Šercer-Šisenik, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.

Tanja Bohl

Tanja BohlLeta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa se je zaposlila kot odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl d.o.o.. Pri svojem delu se posebej poglobljeno ukvarja z delovnim pravom. Leta 2022 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila specializacijo s področja delovnega prava in pri Odvetniški zbornici Slovenije pridobila naziv specialistka za področje delovnega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike in pravnike.

Urša Horvat Kous

Urša Horvat Kous je odvetnica, ki deluje na področju svetovanja strankam na številnih pravnih področjih. Njeni primarni področji sta pravo varstva osebnih podatkov ter pravo intelektualne lastnine. S pravom varstva osebnih podatkov se intenzivno ukvarja od leta 2018 in strankam svetuje na področju skladnosti, priprave interne dokumentacije kot tudi pri sodelovanju z nadzornim organom. V okviru prava intelektualne lastnine se ukvarja zlasti s področjem zaščite blagovnih znamk in s tem povezanimi spori. Od leta 2021 se intenzivneje ukvarja tudi s področjem energetike.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA ALI PORTALOM

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika ali portala z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša za obdobje enega leta. V primeru, da te storitve v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.