fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Strokovnjak za dohodnino

Izobraževalni program
Ura: 9.00 – 13.15
Izobraževalni program

790,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pridružite se nam na novem izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
~ STROKOVNJAK ZA DOHODNINO ~

Želite podrobno poznati vsa področja dohodnine? Se želite izobraževati na praktičnih primerih obračunov bonitet, plač in drugih dohodkov iz zaposlitve iz vidika dohodnine? Bi radi suvereno svetovali vašim strankam ali poslovodstvu?

 

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Celovit program vam omogoča nadgradnjo kompetenc na področju dohodnine:

Učili se boste na konkretnih primerih, ki jih boste takoj uporabili pri svojem delu.
Slišali boste konkretne rešitve za vaše dileme.
Znali boste teorijo prenesti v prakso.
Imeli boste odlično podlago za nadgradnjo znanja.
Prejeli boste strokovne odgovore na vaša vprašanja na delavnicah in po njih.
Si zagotovili 6 mesečno vsakodnevno uporabo portala Računovodski praktikum.

Prijava na izobraževanje


Potek izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija 
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja 
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Tudi po koncu programa boste še 30 dni predavatelju lahko zastavili pisno vprašanje.

Portal Računovodski praktikum
Omogočimo vam brezplačni dostop do uporabe portala Računovodski praktikum, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

Spletna učilnica 
V spletni učilnici boste imeli shranjeno gradivo, dodatna izobraževanja v obliki e-seminarja Excel za računovodje in finančnike. V njej boste rešili zaključni test in izpolnili anketo o zadovoljstvu z izobraževanjem. Dostop do spletne učilnice boste imeli še 24 mesecev po zaključenem izobraževanju.

 


Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic in 30 dni po izobraževanju,
 • pridobitev certifikata Strokovnjak za dohodnino.

Agenda

 • Dostop do portala Računovodski praktikum
 • Delavnica: Zakonodaja, zavezanci, olajšave, obdavčitev, dohodki, obračuni, REK-i
 • Dostop: Excel za računovodje in finančnike
 • Delavnica: Vrste dohodkov in praktični primeri obračunov
 • Preverjanje znanja

Izjave zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

»Glede na trajanje seminarja menim, da smo oz. sem odnesla veliko novega znanja in novosti. Izobraževanje je bilo zelo strokovno izpeljano in zelo poučno.«

Silva Klezin

»Še posebej sem bila zadovoljna z odgovori na konkretna vprašanja iz prakse.«

Branka Pavlovič


Postanite strokovnjak za dohodnino


Program bo udeležencem omogočil poglobljeno poznavanje in vpogled v celotno področje dohodnine. Pripravljen je tako, da vam zagotovi celovit pregled nad obdavčitvijo dohodkov fizičnih oseb. Na osnovi konkretnih in praktičnih primerov boste spoznavali zakonitosti obdavčitve z dohodnino, odpravili dileme in vprašanja v zvezi s vsemi vrstami dohodkov iz zaposlitve, obračuni, Rek-i in se seznanili s spremembami, ki se obetajo leta 2021.


Spletna učilnica

⇒   Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
⇒   V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
⇒   Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli
preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
⇒   Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
⇒   Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Izobraževalni program s certifikatom

POTEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževalni program “Strokovnjak za dohodnino” vključuje 4 izobraževalne module, ki so kombinacija interaktivnih predavanj in študijskega gradiva:

 • dve intenzivni interaktivni delavnici v živo, ki trajata 5 pedagoških ur,
 • portal Računovodski praktikum za samostojni študij glede na posamezni modul izobraževanja,
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahaja e-seminar Excel za računovodje in finančnike ter vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa

CERTIFIKAT
Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije “Strokovnjak za dohodnino” v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

Želim se prijaviti

Vsebina

Na enem mestu smo združili praktično in teoretično znanje najboljših strokovnjakov in institucij s področja računovodstva. Portal vsebuje vse potrebne zakonodajne predpise, primere praktičnih knjižb, vzorce dokumentov za lastno uporabo, odgovore na aktualna vprašanja, knjižnico spletnih seminarjev.

Z uporabo portala računovodski praktikum vam na enem mestu zagotavljamo dostop do:

 • več kot 800 strokovnih člankov in prispevkov
 • več kot 200 praktičnih primerov knjižb vseh vrst poslovnih dogodkov,
 • stalno obveščanje in pojasnila nove zakonodaje,
 • vzorce pravilnikov, primere pogodb, povezave do uredb, navodil, pravilnikov,
 • stalna strokovna podpora – brezplačni odgovori najboljših strokovnjakov,
 • zbirke več kot 190 odgovorov strokovnjakov na konkretna vprašanja naročnikov,
 • strokovnih izobraževanj s knjižnico spletnih seminarjev in poseben popust za naročnike za vsa prihajajoča izobraževanja.

Dostop do portala in priročnika boste prejeli po elektronski pošti.

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Zakonodaja
 • zavezanci za dohodnino,
 • predmet obdavčitve
 • neobdavčeni dohodki
 • oprostitve plačila dohodnine
 • kako plačujemo dohodnino?
 • davčne olajšave – previdene spremembe s 1.1.2022
 • dohodki iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja ter dohodki iz drugega pogodbenega dela), vrednotenje in obdavčitev bonitet, posebnosti pri izplačilu regresa in dela plače za poslovno uspšenost
 • praktični primeri obračuna bonitete, plač in drugih dohodkov iz zaposlitve (podjemna pogodba, avtorska pogodba, prokura, poslovodenje…), potrebni obrazci REK-1, REK-2, iREK

 • Osnovne formule, funkcije in delo s celicami
 • Priprava tabel in obdelava podatkov
 • Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja
 • Finančne funkcije in analize

Do e-seminarja boste dostopali v spletni učilnici.

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • dohodki iz dejavnosti (neodvisno samostojno opravljanje dejavnosti) – davčna osnova, dejanski prihodki in odhodki, normiranci,
 • dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice s praktičnimi primeri
 • dohodek iz kapitala (obresti, dividende in dobiček iz kapitala) – predvidene spremembe s 1.1.2022
 • drugi dohodki
 • praktični primeri: obračun akontacije dohodnine od odhodka iz dejavnosti,  izpolnjevanje napovedi kapitalskih dobičkov in še kaj.

Avtorji

mag. Brigita Osojnik

Brigita OsojnikMag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.