fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Strokovnjak za sodobno kadrovsko delo v javnih zavodih

Izobraževalni program
Ura: –
  Izobraževalni program razvijamo skupaj s strokovnjaki in zaradi velikega zanimanja redno izvajamo. Prilagojen je novim trendom in zahtevam trga, predvsem pa trenutni situaciji, ki jo morate kadroviki suvereno obvladovati.

790,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Strokovnjak za sodobno kadrovsko delo v javnih zavodih

Katere predpise morajo upoštevati kadrovski strokovnjaki v javnih zavodih za obvladovanje kadrovskih procesov ter pravilno izvedbo zapletenih delovnopravnih postopkov


Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so sklenili Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 136/22. Dogovor se nanaša na naslednje vsebine:

 • uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice,
 • povišanje uvrstitev delovnih mest, nazivov, funkcij in vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini,
 • višina regresa za letni dopust za leto 2022,
 • sprememba višine regresa za prehrano,
 • realizacija sporazumov oziroma dogovorov, sklenjenih v obdobju preteklih vlad,
 • usklajevanje sistemskih sprememb plačnega sistema javnega sektorja, odprava nesorazmerij v osnovnih plačah, upoštevaje spodnjo tretjino plačne lestvice in
 • zagotavljanje finančnih sredstev.

Ukrepi iz dogovora so bili oziroma bodo realizirani s sklenitvijo aneksov h KPJS, aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, s spremembo ZSPJS in s spremembami nekaterih uredb, ki urejajo področje plač v javnem sektorju.

V zvezi z realizacijo ukrepov je treba povedati, da bodo veljali za javne uslužbence in tudi za funkcionarje, pri čemer bodo vsebine za funkcionarje urejene s spremembo ZSPJS, kar je treba upoštevati pri obračunu plač in povračil stroškov ter drugih prejemkov iz delovnega razmerja funkcionarjem.

Sprememb je kar nekaj, zato se morate na njih dobro pripraviti oziroma jih že tudi izvesti v praksi.

Udeležite se praktičnega programa, kjer boste s strokovnjakinjo za javni sektor, na primerih iz prakse, vse te spremembe tudi uvedli v prakso.

Vloga kadrovika je tudi v javnem zavodu ključna: obvladati morate ogromno kadrovskih postopkov, raznoliko delovnopravno zakonodajo, kjer se v zadnjem obdobju ponovno veliko sprememb, poznati morate komunikacijske veščine in delo z ljudmi. Za učinkovito delo morate v skladu z zakonodajo in kolektivnimi pogodbami urejati pogodbena razmerja, pravilnike in različne akte, hkrati se morate nenehno izobraževati in redno spremljati aktualne zakonodajne novosti.

Udeležite se usposabljanja, ki je namenjeno javnim zavodom in se pripravite na vse spremembe in izvajanje v praksi brez napak.


Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom Strokovnjak za kadrovsko delo v javnih zavodih?

Celovit program vam zagotavlja, da boste pomembno nadgradili vaše kompetence.

Kot strokovnjak za kadrovsko delo v javnem zavodu boste:

 • z zakonodajo skladno, pravilno in učinkovito organizirali delo v kadrovski službi,
 • obvladali celotno delovnopravno področje na različnih področjih in v različnih dejavnostih,
 • z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svojo organizacijo in
 • dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že zdaj na naslov: [email protected].

Predavateljica:

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge.


Komu priporočamo udeležbo?

Program je namenjen kadrovikom, strokovnjakom na HR področju v javnih zavodih, ki se s tematiko srečujejo prvič ali pa želijo osvežiti svoje znanje. Če imate že kakšno vprašanje, pa nam ga pošljite na naslov: [email protected]


Vsebina

 • Sistemizacija in organizacija v javnem sektorju
 • Pravice in obveznosti delodajalca in delavca v JS
 • Plačni sistem javnega sektorja
 • Načini prenehanja delovnega razmerja v JS
 • Aktualne teme
 • Različna zakonodaja pomembna za kadrovike
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Sodobna kadrovska funkcija
 • Strateško upravljanje s človeškimi viri

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Delovna razmerja (ZDR-1, področni zakoni in kolektivne pogodbe)
 • Postopek zaposlitve (objava prostega delovnega mesta, izbira kandidata)
 • Pogodba o zaposlitvi (sklenitev, vsebina, kdaj se sklene pogodba in kdaj aneks h pogodbi o zaposlitvi)
 • Plače v javnem sektorju (ZSPJS, podzakonski predpisi, KPJS in kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev)
 • Sestava plače, določitev osnovne plače, dodatki (vrsta in višina dodatkov)
 • Delovna uspešnost (redna delovna uspešnost, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev)
 • Napredovanje v višji plačni razred

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev
 • Minimalna plača – povezava s povračili stroškov in drugimi prejemki
 • Pregled povračil stroškov in drugih prejemkov ter predstavitev posameznih višin in pogojev za izplačevanje (regres za letni dopust, regres za prehrano, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, povračila stroškov na službenem potovanju, kilometrina za uporabo lastnega vozila za službene namene, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, terenski dodatek)
 • Nagrade za obvezno prakso dijakom in študentom.

Zaključek izobraževalnega programa vsebuje preverjanje znanja in prejem certifikata ob uspešno zaključenem izobraževanju.


Prijava vključuje:

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do portala e-Kadrovik in spletnega priročnika Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem, ki vam bo omogočen 3 mesece po zaključku,
 • dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še 6 mesecev od zaključka izobraževalnega programa,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic,
 • pridobitev certifikata Kadrovsko delo v javnih zavodih

  Kaj vam zagotovimo še dodatno?

  Izobraževalni program razvijamo skupaj s strokovnjaki in zaradi velikega zanimanja redno izvajamo. Prilagojen je novim trendom in zahtevam trga, predvsem pa trenutni situaciji, ki jo morate kadroviki suvereno obvladovati.

  DOSTOP DO PORTALA

  Portal e- Kadrovik je spletno stičišče kadrovskih strokovnjakov, z dnevno dodanimi novicami, odgovori na vprašanja, strokovnimi mnenji ter dokumentacijo za uspešno delo.

  Dostop do portala boste imeli še 3 mesece po zaključenem programu.


  Izobraževalni program s certifikatom

  Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije “Strokovnjak za kadrovsko delo v javnih zavodih” v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.


  Priporočila zadovoljnih udeležencev naših izobraževanj

  Delavnice so bile izjemno strokovno izvedene, z osebnim pristopom do vsakega udeleženca. Predavateljici sta nam strokovno predstavili načrtovano literaturo, prav tako sta odgovorili na vsa vprašanja udeležencev. Zelo je pomembno, da smo lahko na delavnicah udeleženci aktivno sodelovali in izvajali naloge, s katerimi se srečujemo pri delu. Vse pohvale!

  🗩 Barbara Klajderič, občina Poljčane

  “Predavanja so bila odlična, sama pa bom od spremembi delovnega mesta potrebovala podkrepitve, izkušnje, primere iz prakse, posebnosti, ki se dogajajo na področju zaposlovanja, napredovanja.«

  🗩Adela Povalej, Šolski center Celje

  »Program je kvalitetno sestavljen in slušatelja sistematično vodi skozi področja. Predavateljica jasno, tekoče in natančno predava in odgovori prav na vsa vprašanja. Priporočam!«

  🗩Daša Modic Gorjup, Inštitut z vode Republike Slovenije


  Potek izobraževanja in spletna učilnica

  Program sestavljajo:

  • dve delavnici, ki zajemajo sledeče vsebine:
  • Zaposlovanje, postopek in sklenitev pogodbe o zaposlitvi
  • Povračila stroškov in drugi prejemki
  • dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem
  • ter gradiva s posameznih delavnic, v spletni učilnici.

  Potek izobraževanja

  • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
  • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
  • Dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje vse pomembne informacije za delo na kadrovskem in delovnopravnem področju.
  • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še 6 mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
  • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

  Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

  • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
  • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
  • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
  • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
  • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

  Preverite še ostala izobraževanja iz – HRM, Javni sektor in Menedžment. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

  Avtorji

  Štefka Korade Purg

  Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

  Splošni pogoji

  IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA ALI PORTALOM

  Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

  Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika ali portala z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša za obdobje enega leta. V primeru, da te storitve v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.