fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Strokovnjak za kadrovsko poslovanje s tujino

Večdnevni izobraževalni program
Ura: –

890,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

1. januarja 2018 je pričel veljati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS). S 1. januarjem 2018 je delavec pridobil lastnost napotenega delavca s prvim dnem napotitve (kot je navedeno na vlogi za izdajo A1 obrazca oziroma kot je razvidno iz A1).

V praksi se najpogosteje porajajo dileme, kako je z napotitvami po 12. členu Uredbe 883/2004 (temeljna določba, pogoji, največja skupna doba napotitve, pomen kratkih prekinitev med napotitvami, pridobitev A1 potrdila, kdaj lahko oseba ponovno zaprosi za A1 potrdilo, zavarovalna podlaga itd.), opravljanje dela ali dejavnosti v dveh ali več državah članicah, kdaj upoštevati 13. člen Uredbe 883/2004 (definicija, določitev zakonodaje, ki se uporablja, postopek glede pridobitve A1 obrazca za voznike v mednarodnem prometu, monterje in serviserje, zavarovalna podlaga itd.).

Upoštevati je treba posebnosti sporazumov s tretjimi državami, davčne osnove (spremembe s 1. 1. 2018, posebna davčna osnova – napotitev na delo izven države), osnove za plačilo prispevkov napotenih delavcev, mednarodne konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju – rezidenti, nerezidenti – obračun plač, povračila stroškov napotenim delavcem (spremembe s 1.1.2018), kratkotrajne in dolgotrajne napotitve, opredelitev napotenih delavcev po ZDoh-2S, itd.

Ker gre za zapleteno in zahtevno problematiko, ki zadeva večje število resorjev, organov in zavodov, smo pripravili intenziven izobraževalni program, kjer boste razjasnili dileme predvsem, kako vse spremembe izvajati v praksi ter se tako izogniti morebitnim kršitvam ter sankcijam.

 

Komu je seminar namenjen?

Kadrovikom, pravnikom, računovodjem, direktorjem, samostojnim pravnim ali računovodskim svetovalcem ter vsem, ki se pri svojem delu srečujete z obravnavanimi vsebinami.

 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev boste prejeli na prvi delavnici, dostop do digitalne izdaje pa na vaš elektronski naslov. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu.
 • Študijsko e-gradivo v pdf obliki boste prejeli po elektronski pošti.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja. Izpolnjenega nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti v dogovorjenem roku.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum akademije Strokovnjak za kadrovsko poslovanje s tujino kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

IZJEMNE KORISTI izobraževalnega programa:

 • poznali boste pravni, socialni in davčni vidik napotitve delavcev na delo v tujino ter zaposlovanja tujcev;
 • prejeli boste nepogrešljive informacije o čezmejnem izvajanju storitev in napotitvah delavcev v tujino z vidika novega ZČmIS;
 • pridobili boste informacije o novostih pri zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev;
 • pridobili boste znanja o zavarovanju napotenih delavcev in pridobivanju obrazca A1 po 1. 1. 2018 (vključno z obrazložitvami glede 12. in 13. člena Uredbe EU);
 • poznali boste spremembe Zakona o dohodnini vezane na napotene delavce (kdaj se v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja vštevajo povračila stroškov v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino);
 • program temelji na preizkušenih primerih iz prakse, zato boste usvojeno znanje takoj prenesli v prakso;
 • dobili boste odgovore na vprašanja, izmenjali izkušnje ter se povezali s kolegi iz stroke.

Vsebina

Pravni vidik napotitve na delo v tujino

 • predstavitev relevantne zakonodaje
 • postopki v zvezi z napotitvami po novem ZČmIs
 • pogoji za napotitev delavcev v tujino (pogodba o zaposlitvi, kdaj lahko odklonitev, EU/tretje države)
 • minimalne pravice napotenih ali detaširanih delavcev
 • službena pot ali napotitev
 • postopek napotitve in podaljšanje napotitve

Zaposlovanje in delo tujcev

 • predstavitev tujske zakonodaje
 • predstavitev različnih vrst enotnega dovoljenja in različnih vrst soglasij
 • praktični napotki v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev na podlagi nove tujske zakonodaje (enotno dovoljenje), dovoljenja za sezonsko delo, zaposlitev tujca le za polni delovni čas, pogoji za visoko kvalificirane tujce, pogoji za lastnike in družbenike podjetij, višje kazni za kršitelje
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

Napotitev delavcev na delo v tujino – delovnopravni vidik

 • pregled relevantne zakonodaje
 • postopki povezani z napotitvami delavcev (pred, med in po napotitvi)
 • pogodba o zaposlitvi
 • napotitve izven EU

Koordinacija sistemov socialne varnosti

 • raznoliki sistemi socialne varnosti posameznih držav
 • povezovanje sistemov socialne varnosti v EU in zunaj nje
 • koordinacijska uredba (Uredba 883/2004) in novejše
 • zavarovanje napotenih delavcev (obrazec A1, osnova za plačilo prispevkov, predvidene spremembe)

Davčna obravnava napotenih delavcev

 • specifike službenih poti v tujino in napotitve na delo v tujino
 • nacionalna pravila pri obračunu plač (kdaj ima dohodek vir v Sloveniji, rezidentski status, davčna osnova in izračun akontacije dohodnine, REK obrazci)
 • mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
 • obračun plače napotenih delavcev (rezidenti, nerezidenti), povračila stroškov napotenim delavcem

Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev

 • postopek izdaje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo
 • vrste soglasij in dovoljenj za sezonsko delo
 • delo tujcev, zaposlovanje državljanov BIH, Republike Hrvaške, omejitve in prepovedi zaposlovanja tujcev
 • novosti

Gradivo sestavljajo tri lekcije, ki vsebujejo zakonske osnove in obrazložitve ter praktične primere, kdaj in v kakšni višini pripada povračilo za določen strošek:

 • povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela
 • povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela (nadaljevanje) in povračilo stroškov za prehrano
 • povračilo stroškov iz naslova službenega potovanja

Koordinacija sistemov socialne varnosti v EU in izven nje

 • evropska pravila glede obveznih socialnih zavarovanje (Uredba 883/2004 in 987/2009)
 • splošno pravilo Uredbe 883/2004
 • izjeme od splošnega pravila: napotitev po 12. členu Uredbe 883/2004 (temeljna določba, pogoji, največja skupna doba napotitve, pomen kratkih prekinitev med napotitvami, pridobitev A1 potrdila, kdaj lahko oseba ponovno zaprosi za A1 potrdilo, zavarovalna podlaga itd.),
 • opravljanje dela ali dejavnosti v dveh ali več DČ – 13. člen Uredbe 883/2004 (definicija, določitev zakonodaje, ki se uporablja, postopek glede pridobitve A1 obrazca za voznike v mednarodnem prometu, monterje in serviserje, zavarovalna podlaga itd.).
 • posebnosti sporazumov s posameznimi tretjimi državami

Davčna obravnava napotenih delavcev:

 • nacionalna pravila pri obračunu plače,
 • rezidentski status;
 • davčna osnova (spremembe s 1. 1. 2018 – posebna davčna osnova – napotitev na delo izven države);
 • osnova za plačilo prispevkov napotenih delavcev;
 • mednarodne konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju – rezidenti, nerezidenti s primeri obračuna plač;
 • povračila stroškov napotenim delavcem (spremembe s 1. 1. 2018);
 • kratkotrajne in dolgotrajne napotitve;
 • opredelitev napotenih delavcev po ZDoh-2S.

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

 • Preverjanje znanja: Test rešite doma in nam ga vrnete po pošti v dogovorjenem roku.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za kadrovsko poslovanje s tujino v slovenščini in angleščini.

Avtorji

mag. Brigita Osojnik

Brigita OsojnikMag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

Tanja Bohl

Tanja BohlLeta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa se je zaposlila kot odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl d.o.o.. Pri svojem delu se posebej poglobljeno ukvarja z delovnim pravom. Leta 2022 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila specializacijo s področja delovnega prava in pri Odvetniški zbornici Slovenije pridobila naziv specialistka za področje delovnega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike in pravnike.