Strokovnjak za knjiženje osnovnih sredstev

Večdnevni izobraževalni program

1.390,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

 • Kaj so osnovna sredstva, kdaj so izdatki zanje sredstvo in kdaj tekoči strošek poslovanja?
 • Kakšna so pravila za amortiziranje, vzdrževanje osnovnih sredstev, za nadomestne dele, za slabitve in krepitve?
 • Kako poknjižiti dogodke vezane na osnovna sredstva (inventurne razlike, najemi in davčni vidik dolgoročnih sredstev, odpisi …)?
 • Katero obvezno metodo vrednotenja uporabiti?
 • Kaj z drobnim inventarjem?

Na vsa ta in podobna vprašanja morate poznati odgovor in ga znati s pravilno knjižbo tudi utemeljiti.

Področje osnovnih sredstev je zelo zahtevno, svoje delo pa morate opraviti brez napak. Zato morate takoj dobiti vse odgovore na vaša odprta vprašanja in razrešiti vse vaše dileme povezane z osnovnimi sredstvi.

 

 • Praktični primeri knjiženj OS,
 • strokovne razlage,
 • odgovori na vaša vprašanja.

Program obsega pet modulov:

 • štiri celodnevne delavnice:
  • Vrste neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter metode vrednotenja
  • Stroški v zvezi z neopredmetenimi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi
  • Inventurne razlike, najemi in davčni vidik dolgoročnih sredstev
  • Vrste, metode in vodenje naložbenih nepremičnin ter njihova prodaja
 • poslovno izdajo priročnika Računovodski praktikum s portalom in
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.
Komu je program namenjen?

Računovodjem, vodjem računovodstva, knjigovodjem, vsem, ki že opravljate računovodska dela ali se na to šele pripravljate in želite pridobiti ali nadgraditi znanja s področja računovodstva.

Kot strokovnjak za knjiženje osnovnih sredstev boste:

 • poznali računovodski in davčni učinek nabave, vrednotenja in prodaje osnovnih sredstev na rezultat podjetja;
 • zakonodajno skladno knjižili vse dogodke povezane z osnovnimi sredstvi;
 • osvojeno znanje podkrepljeno s praktičnimi primeri takoj prenesli v prakso;
 • dobili odgovore na vaša vprašanja in izmenjali izkušnje iz stroke.
 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik s portalom, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici. Dostop do portala imate v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za knjiženje osnovnih sredstev kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Vsebina

Avtorji

Lidija Robnik doc. dr.

univ. dipl. ekon.