fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Strokovnjak za organizacijo dogodkov – Event manager

Večdnevni izobraževalni program
Ura: –

990,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Dogodek je ogledalo podjetja, ki ga organizira!

Z dogodkom podjetje pomembno gradi na ugledu, prepoznavnosti, pridobiva nove stranke in pospešuje prodajo. Zato je organizacija eksternega (konferenca, kongres, dnevi odprtih vrat, svečanost, obletnica, sejem, predstavitveni dogodek, tiskovna konferenca, sprejem za poslovne partnerje, seminar) ali internega dogodka (delovna srečanja, večji sestanki, novoletne in druge zabave, organizacija team buildinga), ki vam je bila zaupana, zelo odgovorna naloga.

Vsak dogodek morate skrbno zasnovati, premišljeno načrtovati, finančno nadzorovati, spretno koordinirati in hkrati vešče komunicirati. Le tako boste dosegli cilj in namen dogodka, ki ga organizirate!

V samo štirih tednih se usposobite za organizacijo edinstvenih dogodkov, nadgradite znanje in izboljšajte veščine! Skupaj s strokovnjaki smo posebej za vas pripravili: intenzivni izobraževalni program za pridobitev certifikata.


Program sestavljajo:

 • tri interaktivne delavnice,
 • e-seminar,
 • e-gradivo,
 • Kontrolna mapa za organizacijo dogodkov.

Udeleženci pred začetkom prejmete dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Program je namenjen:

organizatorjem dogodkov, event managerjem, poslovnim sekretarkam/sekretarjem, zaposlenim iz oddelkov PR, marketing, servis strank – skratka vsem osebam, ki vam je zaupana organizacija kakršnega koli dogodka, ne glede na namen ali ciljno skupino.


S čim so bili najbolj zadovoljni udeleženci programa?

»Primeri iz prakse, izmenjava izkušenj, predavatelja nista teoretika, ampak se z organizacijo dogodkov dejansko ukvarjata.«
Maja Primožič, Geoplin d.o.o. Ljubljana

»Način dela mi je bil zelo všeč – vsi smo lahko sodelovali, majhna skupina, dosegljivost predavateljev. In seveda, hvala Simoni in Igorju za res dobro izpeljan seminar. Vsem skupaj en lep pozdrav z moje strani in upam, da se še beremo, slišimo, srečamo… «
Mojca Bratina, Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana

»V veselje mi je bilo sodelovati z vami! V priponki pošiljam še našo projektno nalogo v pdf obliki. Novo pridobljeno znanje bom s pridom izkoristil že pri naslednjih projektih. Hvala za vse vaše izkušnje in lepe trenutke. Ostanimo povezani!«
Klemen Mozetič, Radio Robin d.o.o

»Tudi sama se želim zahvaliti – predavateljema in Forum Akademiji. Bil je odličen seminar, res ste se potrudili – z vsem in vsako podrobnostjo. Predavatelja sta vredna vsake minute poslušanja in sodelovanja, ki sta nama jih namenila. Simona in Igor sta res odlična, izjemna tudi po svojih manirah, dobri volji ter sploh ker sta vse stvari delala in predavala iz svojih izkušenj oz. le-te vpletala v teorijo in vse predavano v vsakdanje delo. Morda je bilo kdaj kar premalo časa za vse tekom naših srečanj, a tako je.«
Zdenka Mihelič, Alpinea s.p.

»Zelo dobre delavnice, zanimivi udeleženci, veliko koristnih spodbud.«
Tina Mavrič, organizator dogodkov, Julon d.o.o.

»Majhna skupina, ki omogoča več interakcije, več primerov, odlična lokacija seminarja.«
Katja Tratnik, PR, Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.

»Strokovno izobraževanje za Event Manager priporočam tako začetnikom kot tudi izkušenim v tem področju, saj mi je ponudilo možnost izmenjave raznolikih in bogatih izkušenj iz organizacij tako v zasebnem kot javnem sektorju. Poleg tega mi je ponudilo nove pristope v tem poslu, pomembne zakonodajne vidike in na koncu tudi potrditev, da sem na pravi poti in da delam stvari na pravi način. Predavatelja Simona in Igor obvladata svoje področje in s pravim pristopom znata na podlagi lastnih bogatih izkušenj kot tudi izkušenj udeležencev izpostaviti pomembna znanja in veščine, ki jih mora obvladati dober event manager.«
Bojana Crnadak, Event Management Team Leader

 

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Delo poteka v skupinah, temelji na mreženju med udeleženci, prepletu dobrih praks, interaktivno in izkustveno z možnostjo takojšnje uporabe pridobljenih veščin v vsakodnevno prakso.
 • Nova znanja in veščine boste podkrepili tudi s praktičnim delom in nalogami, ki jih boste samostojno rešili med posameznimi delavnicami.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo in konkretna pomagala za izvedbo vaših dogodkov.
 • Udeleženci pred začetkom prejmete dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa. Predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki, e-seminarji in gradiva izobraževalnega programa. Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Dostop pa boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa boste izdelali konkreten idejni koncept dogodka po izbiri, odkljuknico, časovni načrt in kalkulacijo. Tako boste imeli vse podlage, da boste lahko dogodek kadarkoli uporabili v praksi. Izdelan dogodek pa bo služil tudi preverjanju vašega znanja. V primeru uspešno izdelanega dogodka, boste kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu prejeli certifikat Strokovnjak za organizacijo dogodkov – Event Manager v slovenščini in angleščini.

 • Uspešen interni ali eksterni dogodek: program vključuje vse stopnje od priprave, organizacije do izvedbe. Podkrepljen bo z izkušnjami iz prakse in delom v skupinah. Uspeh dogodka in pozitivna javna podoba vašega podjetja bosta zagotovljena!
 • Prihranek časa in denarja: s pomočjo praktičnih navodil, časovnic in tabel za izračun stroškov, modelov in vzorec govorov (tudi v angleškem jeziku) boste vaš dogodek organizirali hitro, učinkovito in nadzorovano.
 • Nadgradnja kompetenc: osvežili boste znanja in veščine komunikacije, bontona in upravljanja s časom.
 • Izmenjava izkušenj: družili se boste s kolegicami in kolegi iz stroke ter razširili krog poznanstev.
 • CERTIFIKAT Strokovnjak za organizacijo dogodkov – Event Manager: v teku programa boste izdelali konkretni dogodek. Izdelan dogodek bo ocenjen in kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu podlaga za prejem certifikata.

Vsebina

 • Temelji organizacije dogodkov (vrste dogodkov; razdelitev vlog, nalog in odgovornosti; organizacija dogodka, vloga in naloge Event Managerja; sodelovanje z zunanjimi ponudniki organizacije dogodkov;)
 • Predpriprava in poaktivnosti (viharjenje in idejni koncept; cilj, program dogodka in časovni okvir; tehnična podpora, infrastruktura in logistika; vrste udeležencev in nastopajoči; materiali; scenarij dogodka in koordinacija; odnosi z mediji, merjenje zadovoljstva udeležencev in učinki dogodka; končno poročilo, zbir dokumentacije in arhiv)
 • Event marketing (3E + 5P marketinga dogodka, dodana vrednost, oglaševanje in PR dogodka)

 • FINANČNI del
 • PRAVNI del
 • ORGANIZACIJSKI del
 • KOMUNIKACIJSKI del
 • BONTON IN PROTOKOL NA DOGODKU

 • Kako vsak dan komuniciramo s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • Kaj je načelno asertivno komuniciranje
 • Kako sodelavcem in poslovnim partnerjem asertivno povedati kritiko in sprejeti kritiko
 • Kako reči ne, kako povedati svoje mnenje in kako sogovorniku »pametno« nasprotovati, da še vedno lahko dosežemo skupni cilj

 • Stroški (načrtovanje stroškov, najpogostejše napake in pasti, preverjanja in vmesni izračuni, zaključni izračun)
 • Termini (časovnica, načrtovanje rokov)
 • Pravni vidik (pogodbe, zavarovanja, dovoljenja, takse in pristojbine, odpovedi, reklamacije)
 • Praktično delo – priprava vzorcev (priprava časovnice, kalkulacije za izračun stroškov, odkljuknica za pripravo dogodka, delovni scenarij dogodka, …)

 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem

 • Dan D in Plan B (potek in izvedba dogodka, naloge in odgovornosti na dogodku …)
 • Delo na primerih (primeri iz prakse: konkretni izzivi iz prakse, kako bi jih izpeljali in kako so se dejansko izvedli)
 • Praktična uporaba (simulacija konkretnega dogodka: igra vlog, delo v skupinah, konkretne situacije in kako jih izpeljati)
 • Praktično delo (predstavitev konkretnega dogodka, zastavljenega v času trajanja izobraževanja)

 • Preverjanje znanja na podlagi konkretno izdelanega dogodka.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za organizacijo dogodkov – Event Manager

Avtorji

Igor Ambrožič, univ. dipl. medij. komunikolog

Specialist sistemskega psihodinamskega organizacijskega konzaltinga (po metodah Beograd/Tavistock London 2017–2019) in voditelj po metodi psihodinamskih skupin v organizacijah. 25 let je bil režiser televizijskih programov na RTV Slovenija, kar pomeni, da je vsakodnevno neposredno vodil time strokovnjakov različnih profilov in pridobil obsežne izkušnje pri delu z ljudmi. Je predavatelj v proizvodnih podjetjih in delovnih organizacijah, konzultant delovnih skupin in individualni ter skupinski coach. Aktiven član mednarodnih združenj ISPSO (International society and platform for psychoanalytic study of organizations in GASi (Group analytic society international). Tako je nenehno v stiku s stroko – redno se udeležuje mednarodnih strokovnih konferenc, nazadnje GASi Beograd /avgust 2023/, kjer je predstavil zelo odmeven avtorski strokovni članek z naslovom: 'Dialogue among Slovenian and Serbian tripartite matrices' – River of division and integration. Direktor Inštituta za psihodinamiko organizacij Maribor, kjer s kolegi vodi letna izobraževanja za vodje in menedžerje po programih psihodinamskega razumevanja delovnih timov. Izvršni direktor agencije EVRA d. o. o., podjetja za razvoj kadrov in menedžmenta.

Simona Lobnik Ambrožič

SIMONA LOBNIK AMBROŽIČ, direktorica EVRA d.o.o., predavateljica in osebna trenerka za komunikacijo, poslovno korespondenco, prodajo, vodstvene veščine, organizacijo dogodkov in javno nastopanje. Direktorica podjetja EVRA (poslovno svetovanje, delavnice in treningi za zaposlene, vsebinski marketing). Več kot 20 let vodja lastnega tima sodelavcev. Več kot 20 let praktičnih izkušenj, 60 izpeljanih dogodkov, 20 večjih projektov za podjetja in ustanove, več kot 1.500 zadovoljnih udeležencev delavnic, treningov in osebnih coachingov za direktorje in vodilne delavce 1na1 (vsebinski marketing, celostna osebnost – kako si najboljša različica sebe, organizacija dogodkov, prodaja, javno nastopanje za prireditve ali pred kamero). Več kot 20 let novinarka, sodelavka številnih medijskih hiš (POP TV, RTV SLO, Večer, Dnevnik, Žurnal, Radio City, Radio Maribor, Revija Direktor). Usposobljena svetovalka psiholoških testiranj in interpretacij vodstvom podjetij za rast zavzetosti sodelavcev SDI level 2, NLP Praktik, certifikat Sistemsko-psihodinamskega treninga Group Thinking & ORA – Organisational Role Analysis. Vodi tri-jezikovni projekt, Magazin za turizem in bivanje Odlično!, je odgovorna urednica revije DIREKTOR, članica AmCham, v upravnem odboru BIC – Business Inteligence Center.

univ. dipl. med. kom.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.