fbpx

Prijava v portal: 

Strokovnjak za planiranje proizvodnje

Izobraževalni program
Datum: 23.5.2024
Več datumov: 23. 5. – 14. 6. 2024
Ura: 9.00 – 13.15
Lokacija: Ljubljana, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič
Po koncu izobraževanja prejmete certifikat Forum Akademije “Strokovnjak za planiranje proizvodnje” v slovenskem in angleškem jeziku.
  Izobraževalni program za pridobitev certifikata, s katerim boste nadgradili svoje veščine planiranja na strateškem, operativnem in taktičnem nivoju.

890,00  (DDV ni vštet v ceno)

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Strokovnjak za planiranje proizvodnje

Za maksimalno produktivnost in stroškovno učinkovitost potrebujemo dober plan proizvodnje. Spoznajte najboljše prakse, ki se uporabljajo v sodobni proizvodnji.


planiranje proizvodnje

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

 • Nadgradili boste svoje veščine planiranja na strateškem, operativnem in taktičnem nivoju,
 • s terminiranjem verig boste tudi v primeru sprememb dosegali optimalno izrabo kapacitet,
 • zagotavljali boste realizacijo plana in vedeli, katere tehnološke rešitve vas pri planiranju lahko podprejo,
 • vzpostavili boste nadzor nad zalogami ter izvajali ciklične inventure,
 • osvežili boste znanje priprave pokalkulacije proizvodnega naloga.

Na delavnicah boste dobili odgovore na konkretna vprašanja ter izmenjali izkušnje iz prakse!


Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.

Spletna učilnica
V spletni učilnici bodo zbrana vsa gradiva, dostopali pa boste še do dodatnih modulov, s pomočjo katerih boste utrjevali in širili svoje znanje – ob času, ki si ga lahko sami izberete!


Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic,
 • pridobitev certifikata Strokovnjak za planiranje proizvodnje.

Agenda

 • Delavnica: Od strategije do izvedbe – napredno obvladovanje procesa
 • Delavnica: Planiranje v širšem okvirju podjetja, nadzor nad zalogami in kalkulacije
 • Študijsko e-gradivo: Planiranje in krmiljenje proizvodnje
 • E-seminar: Time management

Vsebinski poudarki

 • Poglobljeno in napredno razumevanje procesa planiranja ter vpliv planiranja na Izkaz poslovnega izida in Bilanco stanja
 • Strokovnjak za planiranje, ki zna stopiti izven vsakodnevnih okvirov
 • Poznavanje sodobnih metod in pristopov, ki dajejo rezultate
 • Opozorila na pogoste napake in priporočila za optimalno izvajanje planiranja
 • Primerno tako za serijsko kot individualno proizvodnjo – kljub večjemu poudarku na serijski proizvodnji so osnovna izhodišča identična

20 % teorije – 80 % izkušenj, primerov, analiz, prakse


Izjave zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

Super sestavljen program. Človek dobi širšo sliko nad celotno temo.

Dominik Jelen, vodja planiranja, Brinox d.o.o.

Posebej zadovoljna sem bila s predstavitvijo vseh funkcij v podjetju, saj ti dajo širši pogled na delo. Določene stvari vidiš v drugačni luči, kot do sedaj.

Klavdija Golež, planer procesa, Novem d.o.o.

Še posebej zadovoljen sem bil s primeri iz prakse. Predavatelj je odlično pripravljen!

Jernej Kuharič, vodja obrata končna montaža in metalna proizvodnja, Safilo d.o.o.

Veliko uporabnih stvari je bilo predstavljenih, katere nam lahko pomagajo pri prispevanju k uspešnosti podjetja.

Denis Trstenjak, vodja obrata, Safilo d.o.o.

Zadovoljna s predstavitvijo in temami, ki so bile predstavljene na seminarju, s praktičnimi primeri.

Katarina Kocjan, planer, Pivka perutninarstvo d.d.

Praktične izkušnje predavatelja in izmenjava izkušenj med diskusijo.

Nejc Višnar, vodja proizvodnje, Kras d.o.o.

Odlična vsesplošna pridobitev znanja o celotnem vpogledu v podjetje, na izdelavo nekega izdelka!

Domen Škrbin, planer, Kovis d.o.o.

Program je bil zanimiv in v skladu s pričakovanji. Slušatelju poda informacije, s katerimi si lahko izoblikuje širšo sliko organiziranosti podjetja.

Niko Krajnc, vodja proizvodnje, Gorenje GAIO d.o.o.


Planiranje proizvodnje je kot zemljevid: Pomaga nam vedeti KAM GREMO in KOLIKO ČASA BOMO RABILI, da do tja pridemo!


Potek izobraževanja planiranje proizvodnje

Izobraževalni program “Strokovnjak za planiranje proizvodnje” vključuje 4 izobraževalne module, ki so kombinacija interaktivnih predavanj (trajanje vsake je 5 šolskih ur) in študijskega gradiva:

 • 2 interaktivni delavnici: Od strategije do izvedbe – napredno obvladovanje procesa; Planiranje v širšem okvirju podjetja, nadzor nad zalogami in kalkulacije
 • 1 e-seminar: Time management
 • 1 študijsko gradivo: Planiranje in krmiljenje proizvodnje
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Izobraževalni program s certifikatom

Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije “Strokovnjak za planiranje proizvodnje” v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.


Predavatelj

mag. Damjan Mohorič

Direktor proizvodnega podjetja z bogatimi praktičnimi izkušnjami s področja načrtovanja, organiziranja, racionaliziranja in vodenja proizvodnje


Vsebina

Strateško, operativno in taktično planiranje

 • Razčistimo različne postopke planiranja (strateško, operativno, taktično planiranje)
 • Strateško planiranje in operativno planiranje – razlika in kdo opravi katero delo?
 • Kam umestimo funkcijo operativno planiranje proizvodnje v organizacijski strukturi podjetja?

Kaj je pomembno za kakovostno planiranje proizvodnega procesa?

 • Kako sestavljamo letni plan, mesečni plan, tedenski plan, dnevni plan
 • Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko planirate
 • Udeležencem zastavljamo niz vprašanj in podajamo odgovore, ki so povezani s celotno verigo planiranja

Planiranje in/ali terminiranje

 • Razjasnimo razliko med planiranjem in terminiranjem
 • Pri planiranju se osredotočimo na optimalno uporabo materialov, kapacitet in ostalih virov. Pregledamo sklop konceptov in funkcionalnosti, ki predstavljajo orodje planerjev za planiranje in predvsem za obvladovanje sprememb
 • Pri terminiranju pregledamo koncept razvrščanja opravil v proizvodnji s ciljem optimalne izkoriščenosti kapacitet. Predstavljamo vez med planiranjem materialnih potreb in razpoložljivimi kapacitetami (stroji, orodji, delavci, kooperanti…).

Kdo je odgovoren za realizacijo plana?

 • Oddelek planiranja kot stična točka vseh funkcij podjetja
 • Koordinacija sodelavcev, učinkovita interna komunikacija, učinkoviti pristopi za nadzor procesov in zagotavljanje realizacije)
 • Poudarek damo na razjasnitvi vprašanja kdo je odgovoren za realizacijo plana (planer ali skupina)

Zaprta zanka – od prejema naročila do izvedbe

 • Planerje naučimo spremljanja posameznih korakov v različnih procesih (od naročila do zaključka delovnega naloga)
 • Pregled stanja zalog (gotovi izdelki, polizdelki,
 • Pregled nad procesom, obvladovanje posameznih korakov, poznavanje nalog in zadolžitev vseh sodelujočih, kontrolling)
 • Planerja naučimo, kaj je njegova dnevna delovna rutina, da ne prihaja do manjka materiala, da se ne ustvarja slabih zalog, da, iz zaključenih delovnih nalogov lahko opozorijo vodstvo podjetja na napake, da je strojna izkoriščenost najboljša, da se zaloge ne kopičijo, …. Skratka kontrola proizvodnje

Trajanje: od 9.00 do 13.15

Vloga planiranja proizvodnje

 • Zakaj planiranje?
 • Kaj se pričakuje od planerja?
 • Katere so vloge planerja v procesu planiranja?
 • Zakaj je planiranje stična točka vseh funkcij?
 • Vplivi planiranja na poslovanje (izgube Vs prihranki)

 IT tehnologija in planiranje

 • Udeleženci delavnice spoznajo kako IT orodja lahko pomagajo pri planiranju
 • Ali je vsak ERP uporaben za planiranje?

Vpliv zalog na Izkaz poslovnega izida in Bilanco stanja

 • Vpogled v Izkaz poslovnega izida in Bilanco stanja
 • Kako povečanje in/ali zmanjšanje zalog vpliva na mesečni/letni rezultat

Nadzor nad zalogami in »rotating« inventure

 • Sodobni pristopi k obvladovanju zalog, skladiščenju in izvajanju inventur, ki minimalno motijo proizvodni proces; priporočila in namigi
 • Zakaj imeti in-time kontrolo nad zalogami?

Pokalkulacija proizvodnega (delovnega) naloga

 • Razumevanje predkalkulacije izdelka
 • Primer predkalkulacije in pokalkulacije izdelka, ki planerju omogočajo razumevanje stroškov

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Cilji in naloge planiranja in krmiljenja proizvodnje
 • Podatki, potrebni za kakovostno planiranje
 • Pristopi pri krmiljenju proizvodnje
 • Načrtovanje, razporejanje in optimiranje dela proizvodnih delavcev
 • Postopki za identifikacijo in odpravljanje ozkih grl

 • Koraki do uspešnega obvladovanja številčnih aktivnosti
 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem

 • Preverjanje znanja (test rešite v spletni učilnici)
 • Prejem certifikata Strokovnjak za planiranje proizvodnje


Preverite še ostala izobraževanja s področjaProizvodnja. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Želite izvedeti več? Preberite blog planiranja proizvodnje.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

mag. Damjan Mohorič

Mag. Damjan Mohorič ima 20-letne izkušnje iz gospodarstva. Svojo poslovno pot je začel leta 1998 kot proizvodni tehnolog v podjetju Domel Železniki. V novo nastali poslovni enoti ECS je poskrbel za selitev programa v lokacijsko dislocirano enoto ter nadaljnji procesni razvoj programa. Po 10 letih dela v podjetju kot Vodja proizvodnje, je svojo poslovno pot nadaljeval v Iskri d.d.. Kot član uprave je bil odgovoren za področja proizvodnje, orodjarne in strojegradnje, nabave ter kakovosti. Soupravljanje velikega podjetja s 1200 zaposlenimi mu je omogočil osebni razvoj tudi na področju financ in kontrolinga ter posledično možnost praktične izvedbe racionalizacij različnih programskih enot oziroma tehnologij. V letih 2012-2015 je v podjetju Iskra Zaščite vodil projekt Joint venture podjetja Weidmueller&IZ. V nemškem podjetju Weidmueller so mu za uspešno izpeljan projekt podelili posebno zahvalo in priporočilo. V letih 2013 -2016 je kot zunanji svetovalec in kasneje kot direktor podjetja Iskra Strojegradnja in vzdrževanje iz Kranja izvedel prestrukturiranje podjetja iz servisnega v projektantsko podjetje. Danes opravlja funkcijo direktorja v podjetju Iskra ISD Plast.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

 

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.