Strokovnjak za požarno varnost v objektih

Online izobraževalni program

890,00  DDV ni vštet v ceno

Online izobraževalni program

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Ukrepe varstva pred požarom urejajo Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon. Pomembni so tako v fazi umeščanja objekta v prostor, v fazi načrtovanja objekta in v fazi njegove uporabe.

Podlago za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom ter drugih dejavnosti varstva pred požarom predstavljajo ocene požarne ogroženosti.

15. decembra 2020 je začel veljati novi Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti. Zavezanci za izdelavo te ocene so lastniki ali uporabniki stavb oziroma od njih pooblaščene osebe po postopku in z uporabo metodologije za izdelavo ocene požarne ogroženosti stavbe.

Posebej za pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požari v podjetjih, investitorje v poslovne in stanovanjske objekte, za projektante požarne varnosti in nadzornike smo pripravili novo praktično izobraževanje.


Program obsega:

 • dve celodnevni delavnici, na katerih boste s pomočjo praktičnih primerov in diskusije s strokovnjaki in ostalimi udeleženci prišli do hitrih rešitev;
 • študijsko e-gradivo na temo požarne varnosti, do katerega dostopate v spletni učilnici;
 • dostop do portala e-Gradbenik za obdobje 6 mesecev.
 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic, kjer boste prejeli želena pojasnila. Delavnice spremljate z vašega delovnega mesta ali od doma preko aplikacije ZOOM. Vse potrebne dostopne podatke prejmete pravočasno pred začetkom 1. delavnice. V primeru izboljšanja epidemiološke slike bodo delavnice potekale v živo.
 • Delavnice trajajo po 5-6 pedagoških ur. Seminarsko gradivo za delavnice imate v spletni učilnici. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi.
 • Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Spletna učilnica je vir vseh vaših informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki, e-seminarji, gradiva izobraževalnega programa in dostop do portala.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Dostop pa boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije »Strokovnjak za požarno varnost« kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

V primeru izboljšanja epidemiološke slike bo izobraževanje potekalo v živo v poslovni hiši Unija v Brezovici pri Ljubljani.

Kot strokovnjak za požarno varnost boste:

 • usvojili izdelavo ocene požarne ogroženosti in točno vedeli, katere ukrepe sprejeti za njeno izboljšanje;
 • razpolagali z močnimi argumenti, da boste tudi vodstvo prepričali, da je preventivno vlaganje v požarno varnost nujno potrebno;
 • prejeli odgovore na vprašanja ter rešitve na predavanju in tudi po njem.

Vsebina

Avtorji

mag. Romana Lah

Zaposlena na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Tomas Felkar

Tomas Felkar, dipl. upr. org., poklicni gasilec, se s področjem požarne varnosti ukvarja več kot 20 let. Praktične izkušnje pridobiva kot poklicni gasilec, med drugim je tudi predavatelj in inštruktor za Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS in za Gasilsko zvezo Slovenije. Je organizator številnih seminarjev in usposabljanj s področja gasilstva in požarne varnosti. Izkušnje je nabiral tudi kot urednik revije Požar.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.