Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev

Online izobraževalni program v živo

970,00  DDV ni vštet v ceno

Izobraževanje za vse, ki ste že oz. želite prejeti nepovratna sredstva in v okviru katerega boste samostojno izdelali idejni osnutek za vaš EU projekt

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

 

Evropska nepovratna sredstva – priprava in izvedba EU projekta

Priprava administrativno in vsebinsko odličnih ter finančno vzdržnih projektnih predlogov za sofinanciranje iz evropskih sredstev je ključen predpogoj uspešne izvedbe projekta.

Nič kar v projektu ni načrtovano, se ne bo zgodilo. Če je projekt načrtovan dobro ali slabo, bodo temu primerni tudi pričakovani rezultati in učinki projekta, ki predstavljajo temeljni razlog za sofinanciranje vašega evropskega projekta iz javnih virov.

Samo odlični projekti bodo s strani ocenjevalne komisije tudi odobreni!

Spoznajte pravi pristop k pripravi evropskih projektov, ki zajema detajlno spoznavanje problema, inovativnost predlagane rešitve, skladnost namere z evropskimi usmeritvami, načrtovanje in pripravo koncizne projektne dokumentacije ter celovito realizacijo zastavljenih ciljev skozi odlično vodenje, upravljanje, nadziranje in ukrepanje v evropskem projektu.

Bodite odlični!


Pogovor s predavateljem Benom Šternom:

Kako pripraviti konzervirani projekt ter kako nam pri pridobivanju nepovratnih sredstev koristi?

 


Slovenija je dobila odobren sveženj denarja v višini 10,5 milijarde evrov, ki ga lahko porabi v sedanji finančni perspektivi v obdobju 2021-2027. 6,5 milijarde evrov je nepovratnih sredstev.

Slovenija ostaja neto prejemnica iz evropskega proračuna!

Največ izpogajanih sredstev je treba porabiti v prvih treh letih.

Stopnja sofinanciranja projektov v ZAHODNI Sloveniji je lahko max. 40 %, v VZHODNI pa celo do 85 %.

Beno Stern, ki je sodeloval že v več kot 30-tih večletnih evropsko sofinanciranih projektih in je usposobil že preko 5.000 udeležencev, pravi: “Priprava vsebinsko odličnih ter finančno vzdržnih projektnih predlogov za sofinanciranje iz evropskih sredstev je ključen predpogoj uspešne izvedbe projekta. Samo odlični projekti bodo s strani ocenjevalne komisije tudi odobreni!”

Začnimo že SEDAJ pripravljati  prepričljive projekte za porabo evropskega denarja!


Oglejte si izsek delavnice

Katere kompetence boste pridobili z izobraževanjem?

 • Imeli boste že pripravljeni idejni osnutek projekta, ki služi kot osnova za prijavo na EU razpis.
 • Razumeli boste razpis, katere projekte financira, kako boste svoj problem prikazali na način, da bo zadovoljil razpisodajalca.
 • Znali boste izbrati primeren razpis.
 • Pravilno boste nastavili in izvedli vsebinski ter finančni del projekta.
 • Naučili se boste oceniti stroške, da boste vračilo denarja na koncu projekta pravočasno preprečili.
 • Že v fazi priprave in kasneje vodenja projekta boste aktivnosti izpeljali na način, ki bo na koncu zadovoljil revizorja!

Predavatelja:

Beno Stern, MBA

Beno Stern je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU, projektnega menedžmenta evropskih projektov in izobraževanja odraslih s poudarkom na ključnih kompetencah in strokovnih kompetencah v prodaji in turizmu. Kot soavtor je v letih 2004 in 2006 sodeloval pri dveh strokovnih priročnikih na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega menedžmenta.

Mag. Sabina Žakelj Pediček

Mag. Sabina Žakelj Pediček je izkušena projektna menedžerka, mentorica in predavateljica, kot notranja in zunanja evalvatorka izvaja nadzor kakovosti vodenja, aktivno sodeluje pri pripravi, financiranju in finančnem vodenju projektov ter diseminaciji (trženje, marketing, promocija in predstavitve v medijih). Kot ocenjevalka projektov sodeluje v strokovnih ocenjevalnih komisijah Slovenskega filmskega centra, LAS Stik in komisije za certifikat “EU Projektni Manager” Združenja delodajalcev Slovenije.


Podrobna vsebina izobraževanja

 • Formule, funkcije in delo s celicami
 • Priprava tabel in obdelava podatkov
 • Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja

Do gradiva dostopate v spletni učilnici.

Trajanje: od 9.00 do 13.30
Predavatelj: Beno Stern, MBA

 • Novi evropski večletni finančni okvir (VFO) 2021 – 2027 ter novi viri financiranja za profitne in neprofitne organizacije
 • Primerjava novi / stari evropski programi sofinanciranja 2021 – 2027
 • Pristop TRIO – trije okvirji znanja črpanja evropskih sredstev:
  • politični okvir pridobivanja evropskih sredstev s predstavitvijo evropskih politik in usmeritvami za pripravo uspešnega projekta,
  • finančni okvir in viri nepovratnih sredstev (praktična predstavitev programov in skladov s poudarkom na ciljih, upravičencih in višini sredstev),
  • projektni okvir in priprava administrativnega, vsebinskega in finančnega dela projekta (ozadje projekta, cilji, aktivnosti, rezultati, sestava interne projektne ekipe in razdelitev nalog med partnerji, finančna konstrukcija, terminski načrt izvedbe)
 • Problemska analiza in SWOT analiza
 • Elaborat in zasnova projektne ideje
 • Konzerviranje projektnih idej (priprava projektov na zalogo)
 • Praktična izdelava projektnih idej na zalogo (idejni osnutek, logični okvir, terminski načrt, finančni načrt)

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

  Lokacija: Poslovna hiša Unija, Brezovica pri Ljubljani
  Trajanje: od 9.00 do 13.30

  Predavatelj: Beno Stern, MBA

  • Praktična izdelava projektov na zalogo – opozorila na napake slušateljev v praksi
  • Izbor primernega razpisa glede na dejavnost
  • Sestavljanje projektnega konzorcija – iskanje primernih partnerjev, njihova preveritev ter določitev vsebinske in finančne vloge partnerja
  • Odgovornost za pripravo projekta v podjetju ali ustanovi
  • Izpolnjevanje razpisne dokumentacije (konkretna priprava vsebinskega in finančnega dela projekta)
  • Vsebinska konciznost projektne prijave
  • Posebnosti projektne prijave v izrednih razmerah
  • Logična strukturiranost projektne prijave
  • Administrativno, finančno in vsebinsko vodenje projekta:
   • sestava projektne skupine in odgovornost partnerjev v skladu s pogodbo,
   • razlike med centraliziranimi in decentraliziranimi programi,
   • orodja za spremljanje izvajanja projekta in nadzor nad izvedenimi aktivnostmi, porabo sredstev in izvajalci.

  Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

  Trajanje: od 9.00 do 13.30
  Predavateljica: mag. Sabina Žakelj Pediček

  • Kompetence projektnega menedžerja za kvalitetno pripravo projekta:
   • Dobro poznavanje vrste stroškov in realna priprava proračuna projekta, ki odseva vsebino projekta
   • Priprava kvalitetnega projekta ali kako stopiti v čevlje ocenjevalca
  • Kompetence projektnega menedžerja za kvalitetno vodenje projekta:
   • Moj odnos do projekta za kvalitetno vodenje projektne skupine
   • Odzivnost v času pred podpisom pogodbe in vrste pogodb
   • Finančno in vsebinsko spremljanje projekta s poenostavitvijo priprave vsebinskih in finančnih poročil
   • Priprava na revizijo in sodelovanje v revizijskem procesu
   • Vodenje projekta v primeru višje sile (force majeure), konkretno v primeru koronavirusa

  Predavanje z delom na lastnem primeru, diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja.

  Zaključek izobraževalnega programa vsebuje preverjanje znanja in prejem certifikata ob uspešno zaključenem izobraževanju.


  Kaj izobraževanje vključuje?

  • Študijsko gradivo: Enostavna uporaba programa excel pri vsakodnevnem delu
  • Online delavnica  v živo: Idejna zasnova projekta in priprava projekta na zalogo
  • Delavnica na lokaciji: Izpolnjevanje razpisne dokumentacije in vodenje projekta
  • Online delavnica  v živo: Kompetence projektnih menedžerjev za kvalitetno vsebinsko in finančno pripravo ter vodenje projekta
  • Preverjanje znanja in prejem certifikata: Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev

  Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov v praksi

  Večina podjetij se žal ne odloči za kandidiranje na evropske razpise, ker, kot pravijo, nimajo ne časa ne kadrov; velikokrat sploh ne vedo, kako se tega lotiti. Vendarle EU razpisi nudijo sredstva, zbrana iz naslova obdavčitve vseh nas in naše dejavnosti! V okviru našega izobraževalnega programa pridobite okvirna navodila, kako pa se tega lotiti – samostojno namreč pripravite idejni osnutek projekta, ki je osnova za vse nadaljnje prijave na razpise. Tisti, ki pa na tem področju že delujte, pa boste s svežimi idejami in rešitvami svoj način prijavljanja izboljšali.


  Pridobite certifikat

  Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije “Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev po novi finančni perspektivi” v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.


  Izjave zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

  Vse pohvale za izvedbo kakovostnega izobraževanja, ki je bilo obenem tudi zanimivo in zabavno.

  Špela Šeligo, Skaza d.o.o.

  Zadovoljen sem bil praktično z vsem. Predvsem s tem, da sem ugotovil, kako širok spekter znanja in truda je potrebnega za solidno pripravo prijavnice.

  Miha Krečič, občina Izola

  Najlepša hvala za vse. To izobraževanje je bilo v celoti zelo pozitivno, veliko znanja, motivirajoče – v glavnem veliko pozitivne energije.

  Paula Kolenko, Ministrstvo za finance, Generalni sekretariat, Služba za informacijsko tehnologijo in storitve

  Posebej bi želela pohvaliti pripravljenost predavateljev za pomoč pri delu ter trike in namige, ki sem jih pridobila.

  Tatjana Knapp, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem

  Zelo kvalitetna in uporabna delavnica, toplo priporočam vsem, ki delajo na projektih, sam sem se je udeležil pred 5 leti in mi je znanje, ki sem ga pridobil, v veliko pomoč pri delu na projektih in pri udeležbi na raznih razpisih. Res toplo priporočam …

  Aljaž Ekart

  Ta srečanja in predavanje, delavnice sem z veseljem spremljala in sem rada prihajala k vam, ker sem se ogromno naučila v tako domačem okolju, ki ste nam ga pripravili. Zelo mi je žal, da je konec. Posebej bi želela pohvaliti predavatelje, tematiko, organizacijo in skrb za udeležence.

  Bači Zsuzsanna, Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva


  Potek izobraževanja

  • Program je zasnovan tako, da boste na vseh treh delavnicah prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do novih rešitev.
  • Delavnice trajajo 5-6 pedagoških ur. Pripadajoče gradivo k vsaki delavnici boste prejeli v spletni učilnici.
  • Da znanje usvojite in da boste na razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev uspešni, je zaželeno, da tudi aktivno sodelujete. Priporočamo, da po prvi delavnici samostojno pripravite nabor projektov na zalogo. Podrobna navodila in usmeritve prejmete na delavnicah. Na drugi delavnici boste prejeli strokovne pripombe na vaš izdelan nabor projektov na zalogo.
  • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
  • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete –  brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
  • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti  od zaključka izobraževalnega programa.
  • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
  • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

  Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

  Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.

  • V spletni učilnici se nahajajo:
   • potrebna orodja za pripravo vašega projekta (terminski načrt, logični okvir, gantov diagram, primer problemskega drevesa);
   • primeri razpisne dokumentacije,
   • politični okviru EU, ki je izhodišče vašega projekta,
   • obvestila, urniki, vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

  Zato predlagamo, da spletno učilnico redno obiskujete.

  • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
  • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
  • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

   

  Predavatelji

  Beno Stern, MBA

  Beno Stern je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU, projektnega menedžmenta evropskih projektov in izobraževanja odraslih s poudarkom na ključnih kompetencah in strokovnih kompetencah v prodaji in turizmu. Kot soavtor je v letih 2004 in 2006 sodeloval pri dveh strokovnih priročnikih na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega menedžmenta. Študij menedžmenta s poudarkom na vodenju in komunikaciji je zaključil z diplomo MBA. Vse od leta 1990 usposablja strokovne sodelavce trgovskih in turističnih podjetij v komunikacijskih in vodstvenih kompetencah, od leta 2000 pa razvija in prenaša kompetence na področju evropskega projektnega menedžmenta ter v strokovno usposabljanje uvaja inovativne pristope s podporo informacijskih tehnologij in e-učenja. Beno Stern je skozi leta predavateljskih izkušenj izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic pa usposobil že preko 3.500 udeležencev. Kot avtor modernega bazičnega pristopa pri usposabljanju projektnih menedžerjev evropskih projektov uvaja koncept kontinuiranega črpanja evropskih sredstev v podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Aktivno sodeluje tako pri pripravi kot vodenju evropskih projektov, izkušnje pa aktivno prenaša na udeležence strokovnih usposabljanj.

  mag. Sabina Žakelj Pediček

  Mag. Sabina Žakelj Pediček je izkušena projektna menedžerka, mentorica in predavateljica, kot notranja in zunanja evalvatorka izvaja nadzor kakovosti vodenja, aktivno sodeluje pri pripravi, financiranju in finančnem vodenju projektov ter diseminaciji (trženje, marketing, promocija in predstavitve v medijih). Kot ocenjevalka projektov sodeluje v strokovnih ocenjevalnih komisijah Slovenskega filmskega centra, LAS Stik in komisije za certifikat “EU Projektni Manager” Združenja delodajalcev Slovenije. V letih 2013 in 2015 je bila programska vodja in povezovalka simpozijev Izzivi Evrope 2020 v organizaciji Uradnega lista Republike Slovenije. Znanstveni magisterij s področja komunikologije je pridobila na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Je certificirana moderatorka in coachinja za sistemske postavitve v organizacijah. Njena znanja temeljijo na preteklih delovnih izkušnjah z delom v vodenju projektov, financiranju, oglaševanju in medijih. V zadnjih 13 letih je sodelovala pri preko 50 projektih, sofinanciranih z evropskimi sredstvi: od leta 2012 kot direktorica inštituta EuroCoop, med 2011-2013 kot vodja pisarne v podjetju Pro-Eco in med 2006-2011 kot vodja MEDIA Deska Slovenija – informacijske pisarne programa MEDIA Evropske komisije za Slovenijo. Pred tem je sodelovala pri projektih Sveta za radiodifuzijo (2003) in kot vodja skupine za spremljanje o oglaševanju Media Forum (2001-2004). Na področju financiranja je izkušnje pridobila v podjetjih SKRB (1991-2002) in SAS Institute (2002-2003). Trženje, donatorska in sponzorska sredstva je pokrivala znotraj Kino Otoka – mednarodnega filmskega festivala (2004, 2005) in na Festivalu slovenskega filma (2005). Izkušnje v medijih je pridobila kot novinarka na Radiu Odmev (1997-1999) in na dnevniku Delo (2004-2006).

  Splošni pogoji

  Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.