fbpx

Prijava v portal: 

Strokovnjak za kemikalije

e-izobraževanje
Več datumov: Dostopno takoj
Ura: –
Lokacija: Spletna učilnica
Po koncu izobraževanja prejmete certifikat Forum Akademije “Strokovnjak za kemikalije” v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

  Izobraževalni program za podjetja in ustanove, ki delujejo z nevarnimi kemikalijami in jih zadeva REACH, CLP zakonodaja ter Zakon o kemikalijah.

590,00  (DDV ni vštet v ceno)

varno-z-nevarno-kemikalijo


Večina slovenskih podjetij uporablja ali pa tudi proizvaja kemikalije. V takih podjetjih seveda imate svetovalca za kemikalije oz. odgovorno osebo, ki po določilih kemijske zakonodaje (REACH, CLP; Zakon o kemikalijah):

 • ureja vsa potrebna dovoljenja, izdelavo varnostnih listov, skrbi za pravilno označitev in skladiščenje kemikalij;
 • razume lastnosti kemikalij in tako pozna tveganja glede uporabe teh kemikalij za zdravje človeka in okolje.

V Sloveniji je prijavljenih približno 75.000 nevarnih kemikalij; kar velik del teh predstavljajo kemikalije, uvožene iz držav zunaj EU. Tukaj je v praksi veliko primerov, ko varnostni list takšne uvožene kemikalije nikakor ni ustrezen in ko se subjekti v oskrbovalni verigi teh kemikalij izogibajo odgovornosti, da bi končnega kupca oskrbeli z zakonsko obvezno dokumentacijo ter izvedli obvezno PCN notifikacijo.

Ravno neustrezna dokumentacija je lahko v primeru nesreče pri delu s tako kemikalijo usodna, saj uporabnik ne ve, kako ukrepati!


Kaj boste pridobili z e-izobraževanjem?

Kot strokovnjak za kemikalije boste:

 • poznali in razumeli zakonodajne zahteve in novosti, ki veljajo za vaše kemikalije (snovi in zmesi);
 • kemikalije pravilno registrirali, jih označili ter pravilno izpolnili varnostne liste;
 • razpolagali z ustreznimi listinami, znali preveriti njihovo vsebino ter kemikalije pravilno skladiščili.

Predavatelj

Mark StanojevićMag. Mark Stanojević

Že več kot 15 let se ukvarja s kemijsko regulativo. Kot direktor podjetja BiSafe d.o.o. pomaga podjetjem pri implementaciji kemijske zakonodaje. Specialistično področje njegovega dela je implementacija Uredbe REACH in Uredbe o biocidnih proizvodih v prakso.

Hkrati je vodja raziskovalne skupina Kemijska varnost, ki se ukvarja z raziskovanjem vpliva kemikalij na človeka in okolje. Projekti, ki jih izvaja raziskovalna skupina z državo, drugimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, omogoča prenos znanj in izkušenj med deležniki.

Kot višji predavatelj na Visoki šoli za storitve predava kozmetično zakonodajo, kot vabljen predavatelj pa že vrsto let predava na seminarjih in delavnicah s področja nevarnih kemikalij, tako doma kot tudi v tujini.


Komu priporočamo udeležbo?

 • Odgovornim osebam za varno delo s kemikalijami
 • Varnostnim inženirjem
 • Strokovnim sodelavcem
 • Tehnologom na področju dela z nevarnimi snovmi

Vsebina

POSTOPKOVNIKI

 •  za proizvajalca, uvoznika, uporabnika kemikalije
 • za prijavo nove kemikalije, za registracijo nove kemikalije, za pozno predregistracijo
 • za evalvacijo, avtorizacijo snovi, za sporočanje podatkov o kemikalijah

TABELE in PREGLEDNICE

 • Razredi skladiščenja nevarnih kemikalij, Pravila za skladiščenje nevarnih kemikalij
 • Opisi razredov skladiščenja in merila za uvrstitev v razrede
 • Razvrščanje in označevanje kemikalij: nevarnosti, razredi, kategorije kemikalij, H-stavki in piktogrami
 • Preglednica: H in P stavki
 • Preglednica: označevanje na osnovi zakonodaje o kemikalijah – GHS
 • Preglednica: Lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni

PRIMERI

 • Primer varnostnega lista
 • Primer navodila za varno ravnanje s kemikalijami
 • Vzorci etiket

Posneto predavanje, do katerega takoj dostopate v spletni učilnici.

Kaj so kemikalije?

 • Snovi, zmesi, izdelki
 • Splošen pregled predpisov
 • Prepoznavanje nevarnih kemikalij
 • Mejni primeri (Kozmetika/Biocidni proizvodi)
 • Orodja strokovnjaka za kemikalije

Varnostni list

 • Kdaj je varnostni list potreben?
 • Zagotovitev varnostnega lista (dostava, jezik…)
 • Podatki v varnostnem listu
 • Odgovornost za varnostni list
 • Posodabljanje varnostnih listov
 • Spremembe varnostnih listov s 1.1.2021 (Uredba 878/2020)
 • Hramba varnostnih listov

Razvrščanje in označevanje kemikalij

 • Kdo je odgovoren za razvrstitev?
 • Katere snovi ali zmesi je treba razvrstiti?
 • Kje pridobim potrebne informacije?
 • Osnovni koraki razvrščanja kemikalij
 • Razvrščanje zmesi
 • Fizikalno kemijske nevarnosti
 • Nevarnosti za človeka
 • Nevarnosti za okolje
 • Označevanje kemikalij
 • Katere informacije morajo biti na etiketi?
 • Jezik etikete
 • Izjeme pri označevanju
 • Spremembe CLP (15 in 17 ATP veljata od 1. 3. 2022 in 17. 12. 2022)
 • Prepovedi in omejitve

REACH

 • Zakaj REACH?
 • Zavezanci
 • Poizvedba
 • Registracija
 • Kaj je treba registrirati?
 • Izjeme
 • REACH in odpadki
 • Potek registracije
 • Obveščanje po dobavni verigi
 • SVHC
 • Obveznosti posodabljanja REACH dosjejev

Posneto predavanje, do katerega takoj dostopate v spletni učilnici.

Pogoji za promet

 • Dovoljenje za opravljanje dejavnosti
 • Vrste dovoljenj in zavezanci
 • Pogoji
 • Naloge svetovalca za kemikalije

Posebni pogoji

 • Omejitve za trgovine
 • Vodenje evidence kupcev
 • Obveščanje uporabnikov
 • Pregled omejitev glede na nevarnost kemikalij
 • Prodaja kemikalij preko spleta

Poročanje

 • Izvzete dejavnosti
 • (S)poročanje podatkov o kemikalijah
 • Delo z Informacijskim sistemom za kemikalije (ISK)
 • UFI – Enolični identifikator formule
 • PCN – Notifikacija centrom za zastrupitve (obveznost od 1. 1. 2021)
 • SCIP – Notifikacija SVHC v izdelkih (obveznost od 5. 1. 2021)
 • PIC kemikalije/izdelki
 • Predhodne sestavine za prepovedane droge
 • Predhodne sestavine za eksplozive

Skladiščenje

 • Ključne zahteve pri skladiščenju kemikalij
 • Oprema skladišča
 • Razredi skladiščenja
 • Postopek uvrščanja v razrede
 • Pravila za skupno skladiščenje kemikalij
 • Ločeno skladiščenje kemikalij

Biocidni proizvodi

 • Kaj je biocidni proizvod?
 • Aktivne snovi v biocidnih proizvodih
 • Člen BPR
 • Prehodni nacionalni postopek – priglasitev
 • Potrebna dokumentacija
 • Avtorizacija
 • Izbira ustreznega postopka avtorizacije
 • Kako se lotim avtorizacije?
 • Zbiranje in priprava dokumentacije
 • Stroški

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili CERTIFIKAT Strokovnjak za kemikalije kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.


Kaj e-izobraževanje vključuje?

 • Videoposnetek dvodnevnega predavanja na temo novosti in dokumentacije na področju kemikalij. Vsako predavanje traja pet šolskih ur. Posnetek je na voljo v spletni učilnici, zato si lahko čas ogleda povsem prilagodite.
 • Gradivo za posamezne sklope predavanj v obliki powerpoint predstavitev.
 • Dostop do kontrolne mape Svetovalca za kemikalije, ki predstavlja zbirko postopkovnikov, navodil in primerov, s katero hitro preverite, ali naloge opravite v skladu z zakonodajnimi zahtevami ter pravočasno. Do kontrolne mape dostopate v spletni učilnici.

    Pridobite certifikat

    Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije “Strokovnjak za kemikalije” v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

    Priporočila udeležencev izobraževanja

    »Zadovoljen sem s fleksibilnostjo predavateljev. Kot laik iz kemijskega prava sem pridobil znanje s tega področja in prejel tudi kvalitetno literaturo za uporabo v prihodnje. Sedaj imam tudi znanje, da ocenim, ali je varnostni list dober ali ne«. (Aleš Sinreih, Petrol Energetika d.o.o.)

    »Izjemno so mi koristili primeri iz prakse«. (Maja Bertoncelj, Tosama d.o.o.)

    »Zelo dobra predstavitev, podkrepljena z veliko praktičnimi primeri«. (Aleš Gaber, SIP Strojna industrija d.d.)


     Potek izobraževanja

     • Izobraževanje je v obliki pisnega gradiva in videoposnetkov predavanj. Pisno gradivo predstavlja kontrolna mapa Svetovalca za kemikalije ter sklopi gradiva v obliki PowerPoint predstavitev, do katerih boste v spletni učilnici takoj dostopali. Posneta predavanja obsegajo skupaj 10 šolskih ur. Čas, kdaj, kako dolgo in kolikokrat boste predavanje poslušali, si povsem sami določite.  Do spletne učilnice dostopate tudi z mobilne naprave. Spletna učilnica se zapre dve leti po zadnjem modulu. Dostopne podatke do nje boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu.
     • Če imate vprašanje, nam ga pošljite in odgovor prejmete v nekaj dneh.
     • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
     • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije ”Strokovnjak za kemikalije” kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

     Preverite še ostala izobraževanja s področja Varnost in zdravje pri delu. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

     Avtorji

     mag. Mark Stanojević

     Mark Stanojevićmag. Mark Stanojević, univ. dipl. kem., se že več kot 15 let ukvarja s kemijsko regulativo. Kot direktor podjetja BiSafe d.o.o. pomaga podjetjem pri implementaciji kemijske zakonodaje. Specialistično področje njegovega dela je implementacija Uredbe REACH in Uredbe o biocidnih proizvodih v prakso. Hkrati je vodja raziskovalne skupina Kemijska varnost, ki se ukvarja z raziskovanjem vpliva kemikalij na človeka in okolje. Projekti, ki jih izvaja raziskovalna skupina z državo, drugimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, omogoča prenos znanj in izkušenj med deležniki. Kot višji predavatelj na Visoki šoli za storitve predava kozmetično zakonodajo, kot vabljen predavatelj pa že vrsto let predava na seminarjih in delavnicah s področja nevarnih kemikalij, tako doma kot tudi v tujini.

     Splošni pogoji

     Dostopne podatke za e-izobraževanje boste prejeli na vaš elektronski poštni naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.

     Posebne ugodnosti

     Posebne ugodnosti

     • drugi udeleženec 10 % popusta,
     • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
     • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

       NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20 Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.