Strokovnjak za zakonsko skladen nadzor na delovnem mestu

Večdnevni izobraževalni program

1.390,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Številne organizacije se soočajo s kršitvami pri delu. Te lahko povzročijo resne posledice, zato je pomembno, da vsaka organizacija sprejme ukrepe, ki bodo preprečevali možnosti nastanka težav in hkrati dobro vplivali na učinkovitost dela in zaposlenih. A pri tem se postavljajo izjemno težka vprašanja.

Kaj je dopustno, zakonsko skladno in priporočljivo?

  • Kako izvajati elektronski nadzor, video nadzor in druge ukrepe nadzora?
  • Kako zlorabe bolniških, potnih strokov in drugih kršitev pravilno odkriti in dokazati?
  • Katere ukrepe sprejeti za preprečevanje kršitev?
  • In seveda, kako kljub uvedbi ukrepov ohraniti delovno učinkovitost in zavzetost zaposlenih.
Za učinkovite ukrepe v skladu z zakonodajo vam priporočamo izobraževalni program  za pridobitev certifikata Strokovnjak za zakonsko skladen nadzor na delovnem mestu.

Program je namenjen:
odgovornim za nadzor na delovnem mestu, vodjem različnih oddelkov, predvsem pa vodjem kadrovskih služb, kadrovskim referentom in drugim zaposlenim, ki ste pristojni za izvajanje kadrovske funkcije v podjetju, samostojnim svetovalcem za upravljanje s človeškimi viri, direktorjem in vsem ostalim, ki vas zanima to področje.

 

 

VAŠA KORIST – program vas usposobi na ključnih področjih za zakonsko skladno izvajanje nadzora na delovnem mestu:

  • poznavanje zakonodajnih zahtev za delo, skladno z aktualno zakonodajo, 
  • pravilno sprejemanje ukrepov za odkrivanje in dokazovanje kršitev na delovnem mestu,
  • pravilno ravnanje v primeru nadzora računalnikov, tiskalnikov, telefonije in ostalih medijev,
  • dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja in dileme iz prakse

Potek izobraževanja

Program je zasnovan tako, da boste zaradi intenzivnega izobraževanja odsotni le štiri delovne dni, ki jih boste maksimalno izkoristili.

Intenzivne delavnice trajajo 5 do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.

Kot študijsko gradivo, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje na tem področju, boste prejeli poslovno izdajo priročnika Zasebnost in varovanje osebnih podatkov.

Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov), ki ga boste rešili doma oz. na delovnem mestu, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti.

V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za zakonsko skladen nadzor na delovnem mestu v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Vsebina

Avtorji

Aleš Župan Galunič

Celotni življenjepis je na voljo tukaj.

Goran Savič

Celotni življenjepis je na voljo tukaj.

mag. Andrej Tomšič

Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe. Bil je član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee. Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od leta 2006 in je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov, glavne teme, s katerimi se ukvarja, pa so informacijske tehnologije in osebni podatki, biometrija in zavarovanje osebnih podatkov

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.