fbpx

Prijava v portal: 

Stvarne napake v gradbeništvu z vidika varstva potrošnikov

Online seminar
Datum: 23.4.2024
Ura: 9.00 – 11.30
Lokacija: Online (preko spleta)
Strokovnjaki:
Po koncu izobraževanja prejmete potrdilo Forum Akademije, 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev, 2 kreditni točki – sklop D (Poslovanje in management) za člane ZAPŠ.

 

Projektanti in izvajalci gradbenih del – pazite na stvarne napake pri gradbenih delih!

248,00  (DDV ni vštet v ceno)

Korsti izobraževanja

 • Kot projektanti in gradbeni izvajalci boste sposobni reševati – stvarna napaka v skladu s potrošniško zakonodajo;
 • Iz primerov aktualne prakse boste vedeli ukrepati, kadar izvajate manjša ali večja gradbena in projektantska dela za potrošnika;
 • Poznali bodo specifike sklepanja in realizacije gradbenih poslov v razmerju do potrošnika, kjer je treba upoštevati še oz. predvsem  Zakon o varstvu potrošnikov;
 • Pridobili boste vse odgovore na vprašanja na seminarju in tudi po njem.
 • Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
 • Člani ZAPS z udeležbo pridobijo 2 kreditni točki – sklop D (Poslovanje in management).

Komu je izobraževanje namenjeno?

Za projektante, arhitekte  in gradbene izvajalce, ki izvajate gradbena dela za fizične osebe, ter tudi odvetnike, ki obe strani zastopate v sodnih sporih, posebej priporočamo online seminar v živo.

Program

 • Vsebina gradbene pogodbe (obvezna pisna oblika…)
 • Razmejitev s podizvajalsko pogodbo (bistvene razlike, vrste poslov…)
 • Sklenitev podjemne pogodbe in predmet pogodbe (vrste poslov…)
 • Uporaba Posebnih gradbenih uzanc – PGU (kaj vsebujejo, poseben dogovor glede uporabe…)
 • Pogajanja in sprejem ponudbe
 • Pogodbena kazen – penali (določitev višine, uveljavljanje penalov)
 • Dogovor o plačilu in določitev cene (pomen klavzule »ključ v roke«, ostali načini določitve cene)
 • Odgovornost izvajalca za napake opravljenega dela (vrste napak, odgovornost projektanta…)
 • Odgovornost za stvarne napake opravljenega dela je posebna vrsta poslovne odškodninske odgovornosti
 • Vrste stvarnih napak pri gradnji (očitne napake, skrite napake, napake, ki zadevajo solidnost gradbe)
 • Zahtevki naročnika, če so dela izvedena z napako – 100. člen ZVPot-1:
  – neodplačna odprava nepravilnosti pri opravljeni storitvi
  – ponovna izvedba storitve,
  – vračilo dela kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi
  – odstop od pogodbe in zahtevek za vračilo plačanega zneska
 • Vrstni red uveljavljanja zahtevkov:
  primarni zahtevek odprava napake v primernem roku (kaj je primeren rok?)
  znižanje kupnine (kdaj in kako se postavi zahtevek?)
  Odprava napake preko tretjega izvajalca
  – Odstop od pogodbe
  – Škoda,  povezana s stvarno napako (zahtevki  do polne odškodnine…)
 • Roki (iz ZVPot-1) za uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov:
  – jamčevalni roki
  – roki za grajanje
  – roki za sodno uveljavljanje zahtevkov
  – rok izvajalca, če je obstoj stvarne napake sporen (osem dni do prejema jamčevalnega zahtevka naročnika)
 • Kako mora naročnik grajati napake? (pomen dogovora o odpravi napak in pomen pričetka odprave napak…)
 • Razlika med jamčevanjem za stvarne napake in pogodbeno garancijo (za katero veljajo pravila ZVPot-1)

Projektanti in izvajalci gradbenih del se morajo zavedati, da v primeru, kadar gradnjo naroči fizična oseba, se za presojo pogodbenega dogovora in jamčevanja izvajalca za stvarna napaka pri gradnji uporablja specialni zakon – Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Potrošniki, v primerjavi z gospodarskimi subjekti,  pogosteje sklepajo podjemno (podizvajalsko) pogodbo, s katero se stranki dogovorita za izvedbo manjših gradbenih del: popravil, adaptacij, izvedbo inštalacij, ometov in pleskanja, izvedbo tlakov, zunanje ureditve ter razna obrtniška dela. Ker za to pogodbo ni potrebna pisna oblika, je lahko sklenjena tudi ustno, kar pa otežuje dokazovanje posameznega dogovora.

ZVPot-1 nima posebnih določb glede pogodbenih dogovorov v gradbeni pogodbi, prav tako ne opredeljuje jamčevalnih zahtevkov, zato se morata pogodbeni stranki natančno dogovoriti glede vprašanj:

 • o načinu naročila dodatnih del,  o načinu plačila pogodbenih del in dodatnih del, o postopku glede za stvarna napaka opravljenega dela, o zavarovanju nekaterih zahtevkov naročnika (iz naslova pogodbene kazni in jamčevanja za stvarna napaka opravljenega dela);
 • v zvezi z jamčevalnimi zahtevki se uporablja ureditev iz Obligacijskega zakonika.
Stvarna napaka v gradbeništvu

Preverite še ostala izobraževanja s področja Gradbeništvo in logistika. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Avtorji

Dida Volk

DIDA VOLK – sodnica,  na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani že več kot 20 let rešuje tudi gradbene spore. Vsa leta pa tudi izobražuje kot predavateljica na seminarjih in delavnicah, predvsem na temo izvršilnega prava, zavarovanja terjatev, pogodbenega prava (gradbena in podizvajalska pogodba), insolvenčnega prava in prava nepremičnin.
Dida Volk

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

  NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20 Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.