fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Talent manager – specialist za upravljanje s ključnimi kadri

Večdnevni izobraževalni program
Ura: –

920,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Upravljanje s ključnimi kadri – talenti je postalo najpomembnejše orodje sodobnega upravljanja s človeškimi viri. Talenti so ključni za ohranjanje in pridobivanje konkurenčne prednosti podjetja, zato jim moramo posvečati največjo pozornost.

Vodstva podjetij in kadrovski strokovnjaki morajo znati zaposliti, prepoznati in predvsem razvijati ter obdržati talentirane posameznike, boljše od povprečja, pa naj bo to na kateremkoli področju in kateremkoli nivoju.

Žal se v mnogih podjetjih še vedno ne zavedajo pomena in vloge upravljanja s talenti, le-ti ostanejo neprepoznani, pogosto razočarani, zapustijo podjetje, ki pa tako neprestano izgublja tudi njihova znanja. Ne dovolite si, da bi bili podjetje, ki ne bi bilo sposobno privabiti in obdržati talente.

Program je sestavljen iz 4 modulov:

 • dve intenzivni praktični delavnici,
 • poslovna izdaja priročnika Kadrovsko delo v praksi po novem,
 • študijsko gradivo Upravljanje znanja ter gradiva s posameznih delavnic.
PROGRAM JE NAMENJEN
Direktorjem in vodjem podjetij ter kadrovskih služb, zaposlenim v kadrovskih službah, vodjem in zaposlenim na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih ter vsem, ki jih tematika zanima.

 

NAČIN IZVEDBE PROGRAMA

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in dobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Študijsko gradivo priročnik Kadrovsko delo v praksi po novem boste prejeli na prvi delavnici. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu.
 • Po elektronski pošti boste prejeli študijsko gradivo v pdf obliki, pogledate ga v času, ki si ga sami izberete – brez dodatnih potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Forum Akademije Talent manager – Specialist za upravljanje s talenti v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Udeležba na programu zagotavlja:

 • prepoznavanje talentov in izkoristek njihovega potenciala,
 • sposobnost privabljanja in zadržanja talentiranih zaposlenih,
 • izmenjavo izkušenj s kolegi iz drugih podjetij,
 • prenos dobre prakse v svoje podjetje ter
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že zdaj na naslov: [email protected].

Vsebina

 • Strateško upravljanje s človeškimi viri – spremenjena vloga kadrovske funkcije
 • Koristi upravljanja s talenti
 • Prepoznavanje ključnih delovnih mest in ključnih zaposlenih
 • Kdo je talent, klasifikacija talentov
 • Proces upravljanja s talenti
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

 • Delovna razmerja in trg dela
 • Zakon o delovnih razmerjih – komentarji pomembnih členov
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Arhiviranje kadrovske dokumentacije
 • Zaposlovanje tujcev in napoteni delavci
 • Odškodninska odgovornost
 • Urejanje drugih oblik dela
 • GDPR za kadrovsko področje
 • Kadrovski kontroling
 • Upravljanje s talenti
 • Portal – različni vzorci pogodb, pravilnikov, sklepov in obrazložitev v skladu z ZDR-1 in ostalo zakonodajo

 • Razvoj zaposlenih: od izobraževanja k učenju
 • Ravni merjenja učinkovitosti izobraževanja
 • Od upravljanja izobraževanja k upravljanju znanja

 • Različni pristopi k upravljanju s talenti
 • Različnost generacij
 • Vojna ta talente
 • Vloge različnih deležnikov pri upravljanju s talenti
 • Nekatere dobre prakse upravljanja s talenti
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

 • Preverjanje znanja: na delavnicah rešujete praktične naloge, izdelana zaključna naloga je pogoj za pridobitev certifikata.
 • Prejem certifikata Talent manager – Specialist za upravljanje s talenti.

Avtorji

mag. Klemen Žibret

Je izkušen kadrovski manager in predavatelj, ki je v svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, svetovanja, prodaje, upravljanja s človeškimi viri ter razvoja zaposlenih. Prav tako je član v raznih strokovnih združenjih in vodi delovne skupine s področja plač in kadrov. Mag. Klemen Žibret je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj (za področje managementa in organizacije), avtor več člankov s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. V zadnjih letih se vedno bolj ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih.