fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Tehnike komuniciranja za kadrovike

Enodnevni seminar
Ura: –

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

80 % dela v kadrovskih službah predstavlja komuniciranje.

se tudi vam zdi, da se včasih z nekom razumete skoraj brez besed, medtem ko z drugimi ne gre in ne gre? Tako kot se moramo naučiti tujega jezika za sporazumevanje s tujcem, se moramo naučiti tudi različnih pristopov v komunikaciji z različnimi sodelavci.

 • Kako se sporazumevati z različnimi tipi sogovornikov?
 • Kako komunicirati s kronično nezadovoljnimi sodelavci?
 • Kako uspešno motivirati sodelavce za skupno delo na projektih?
 • Kako razreševati konfliktne situacije na delovnem mestu in voditi težje razgovore?
 • Na kakšen način sporočiti sodelavcem nove zahteve, spremembe, vpeljati nov način dela?

Pri razrešitvi teh vprašanj vam bomo pomagali na praktični delavnici.

Praktična delavnica se izvaja na podlagi analize lastnega osebnostnega profila (SDI® profil in poročilo) vsakega udeleženca. E-vprašalnik, na osnovi katerega boste na delavnici delali na praktičnem primeru, boste prejeli dva dni pred delavnico po elektronski pošti.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Vodjem kadrovskih služb, kadrovskim strokovnjakom, vodjem enot in oddelkov ter vsem, ki pri vsakdanjem delu komunicirate z različnimi tipi sodelavcev.

Ključna korist predstavljene tehnike:

 • Enostaven in zelo uspešen prenos v prakso.

Dodatne koristi:

 • Spoznali boste lastne potenciale za učinkovito sporazumevanje.
 • Pridobili orodja in veščine za uspešno motiviranje sodelavcev.
 • Znali boste predvideti težavne ali neprijetne situacije in se nanje ustrezno odzvati.
 • Vedeli boste, kako komunicirati z različnimi sodelavci in sogovorniki.

1. modul: Analiza lastnega osebnostnega profila

S pomočjo spletnega vprašalnika boste določili svoj osebnostni SDI® profil. To je osnova za delavnico.

2. modul: Tehnike komuniciranja za kadrovike

 • 4 jeziki komuniciranja za kadrovike: vsi različni, vsi pomembni, vsi zaposleni pomembno prispevamo k skupnim ciljem, čeprav smo si različni – kako razlike lahko postanejo naša prednost.
 • 4 jeziki komuniciranja: ljudje smo različni – kako se sporazumevati in motivirati sodelavce glede na njihov osebnostni profil.
 • Moj SDI® profil in moje vrline: kaj to pomeni za moj način komuniciranja in vzpostavljanja odnosov
 • Vloga kadrovika pri reševanju konfliktov na delovnem mestu.
 • Uporaba v praksi: profili mojih sodelavcev in kako se z njimi sporazumevati, kako jih motivirati za skupne projekte, kako motivirati in komunicirati z vodji, kako izvesti letne pogovore glede na različne profile sodelavcev, kakšne sodelavce potrebujemo v timu.

Avtorji

mag. Suzana Ester Car

suzana-ester-car mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin.  Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic in je prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako na področju osebnega razvoja kot na ravni organizacij. S kadrovskim managementom se je pričela ukvarjati leta 2000 v večnacionalnem podjetju Procter&Gamble. Pet let je bila pomočnica direktorja s področja razvoja ljudi na Kliniki Golnik. Kot samostojna svetovalka s podjetji in organizacijami sodeluje pri vpeljavi orodij kadrovskega managementa in usposabljanju vodij za samostojno in učinkovito uporabo vpeljanih orodij pri podjetju StepUP3. Pri implementaciji izhaja iz potreb in organizacjske kulture podjetij ter vključuje zaposlene v vse faze implementacije. “Zadnji dve leti sta korenito spremenili tudi naš pogled na delo in odnos do “službe” – ter hitro odprli vrata drugačnim oblikam dela. Svetu smo dovolili vpogled v svojo domačo pisarno ali celo v svojo dnevno sobo. Nekatere organizacije so se novim razmeram odlično prilagodile in pobirajo smetano. Jo boste tudi vi?”

Polona Zupančič

Polona ZupančičPolona Zupančič ima bogate izkušnje pri vodenju interaktivnih delavnic komunikacije, ki vodijo k boljšim odnosom na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji. Vsak udeleženec se znajde na neki točki osebne rasti, kjer dobi veliko uporabnih idej, kako izboljšati svojo čustveno inteligentnost v svojem vedenju, ki vodi k želenim spremembam. Na Gea Collegu poučuje Poslovno komuniciranje, Prodajo in Nabavo; v letu 2019 so jo študenti imenovali za najboljšo predavateljico leta. Je tudi soavtorica naših priročnikov poslovne komunikacije, vodenja in nabavnega poslovanja. V prostem času uči jogo, rada se potepa po svetu, veliko bere in ljubi življenje.