Tržna pridobitna in javna nepridobitna dejavnost z računovodskega in davčnega vidika

Delavnica

288,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Tržna dejavnost predstavlja prodajo proizvodov in storitev na trgu, ki jo javni zavodi opravljajo poleg opravljanja javne službe. Značilnost tržne dejavnosti so ustvarjanje dobička, obdavčljivost prodaje in izpostavljenost konkurenci, zato je potrebno zagotoviti ločeno spremljanje tržne in javne dejavnosti, tako z davčnega kot računovodskega vidika. Ob tem vas zagotovo zanimajo odgovori na vprašanja kot so:

 • Kje je ločnica med javno in tržno službo ter njun računovodski in davčni vidik?
 • Kako določimo sodila za razmejevanje stroškov med javno službo in tržno dejavnost?
 • Katere so naloge in odgovornosti pripravljavcev programa dela ter finančnega načrta?
 • Kako oblikovati ceno tržne dejavnosti?

Pojasnila na vaša konkretna vprašanja prejmete na seminarju in tudi po njem. Vprašanja že sedaj pričakujemo na: [email protected].

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen poslovodnim organom v javnem sektorju, finančnim in računovodskim delavcem, ustanoviteljem javnih zavodov, predsednikom in članom svetov zavodov ter vsem, ki se srečujejo s predstavljeno problematiko.

Delavnica je zastavljena tako, da boste s pomočjo praktičnih primerov zagotovo:

 • znali določiti sodila za razmejevanje stroškov med javno in tržno dejavnostjo;
 • poznali računovodski in davčni vidik javne in tržne dejavnosti pri proračunskem uporabniku;
 • vedeli, katere so naloge in odgovornosti pripravljavcev programa dela ter finančnega načrta;
 • dobili odgovore na vsa odprta vprašanja.
Kratek pregled vsebine:
 • vloga ustanovitelja pri ustanavljanju javnih zavodov,
 • opredelitev javne in tržne dejavnosti,
 • osnovni pojmi: javna služba, nepridobitna dejavnost, tržna pridobitna dejavnost,
 • javna in tržna dejavnost iz računovodskega in davčnega vidika,
 • kateri so prihodki javne in tržne dejavnosti,
 • delitev splošnih stroškov glede na vrste dejavnosti (javna – tržna),
 • oblikovanje sodil,
 • praktični primeri sodil za različne uporabnike (npr. šola, vrtec, knjižnica, gledališče, zdravstveni domovi, gasilci,….),
 • vprašanja udeležencev, dileme in diskusija.

Avtorji

Majda Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.