Učinkovito izvajanje gradbene zakonodaje s poudarkom na legalizacijah in uporabnem dovoljenju

Online seminar v živo

269,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Za investitorje, projektante, nadzornike in izvajalce, z zadnjimi aktualnimi novicami o novem GZ-1

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


Področje gradbeništva je v času epidemije doletelo najmanj ukrepov in sprememb, ki bi močno vplivala na panogo. Vseeno in ravno zato, ker se investicije/ gradbena dela izvajajo nemoteno, pa ostajajo nerešena vprašanja in dileme, ki že nekaj časa terjajo strokovne odgovore, dopolnitve, pojasnila in obrazložitve. Prav tako smo v fazi sprejema nove gradbene zakonodaje in prav je, da ste z aktualnostmi že sedaj seznanjeni!

Seminar je namenjen vsem udeležencem pri investiciji/gradnji, ki uporabljate gradbeno zakonodajo, ste posredno ali neposredno povezani z njo in želite poznati odgovore na vprašanja in dileme, ki se vam pojavljajo pri vašem delu.

Online seminar v živo spremljate preko lastnega računalnika in z vašega delovnega mesta od 9.00 do 13.15 z vmesnim odmorom, tako da vam ni treba zapuščati delovnega mesta. Vprašanja postavljajte sproti ali pa jih vnaprej pošljite na: [email protected]

Sklop – investitor kot naročnik

 • Zakonske obveznosti
 • Katere zakonske obveznosti se lahko prenese na pogodbenike in katere je prepovedano
 • Dela, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, in dela, za katera dovoljenje ni potrebno
 • Gradnja, vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja
 • Rekonstrukcija, novogradnja, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja z gradbenim dovoljenjem
 • Spremembe med gradnjo

Sklop – projektant:

 • Pogoji za projektanta, vodjo projekta po ZAID
 • Naloge in obveznosti projektanta, vodje projekta
 • Predpisana projektna dokumentacija, značilnosti
 • Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi
 • Projektantski nadzor

Sklop – nadzornik

 • Pogoji za nadzornika, vodjo nadzora po ZAID
 • Naloge nadzornika in vodje nadzora
 • Predpisane obveznosti
 • Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi

Sklop – izvajalec

 • Pogoji za izvajalca, vodjo del, vodjo gradnje
 • Imenik IZS; OZS in GZS – razlike med vpisi
 • Razlika med vodjem del in vodjem gradnje
 • Naloge izvajalca, vodje del in vodje gradnje
 • Zakonske obveznosti in razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi

Avtorji

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.