fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Uporaba standarda SIST EN 689 v praksi

Seminar
Ura: –

163,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja obdobne preiskave nevarnih kemijskih snovi v zraku na delovnem mestu, mora pri izvajanju preiskav kemijskih škodljivosti upoštevati standard SIST EN 689 (6. člen Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu).

 

Standard SIST EN 689:2018 je evropski standard, ki določa strategijo za izvajanje reprezentativnih meritev izpostavljenosti kemičnim snovem zaradi vdihavanja z namenom, da dokažemo skladnost z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost. Podaja navodilo, na kakšen način lahko ugotovimo, da delavci verjetno ne bodo izpostavljeni koncentracijam, ki presegajo mejne vrednosti.

Za delodajalca je njegovo razumevanje in dosledno izvajanje pomembno, saj je izpostavljenost kemičnim snovem na delovnem mestu pod drobnogledom, prav tako pa je iz tega naslova veliko odškodninskih zahtevkov!

Komu je seminar namenjen?

Pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki opravljajo obdobne preiskave nevarnih kemijskih snovi v zraku na delovnem mestu; svetovalcem za kemikalije, tehnologom, pooblaščencem za okolje, komercialistom, strokovnim sodelavcem in vsem, ki ste v vaši organizaciji odgovorni za kemikalije.

Zagotavljamo vam glavne koristi:

Razumeli boste, kaj standard SIST EN 689:2018 od vas kot delodajalca zahteva in kako ga implementirati v praksi;
Pomembna pojasnila glede uporabe standarda, če ste pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja obdobne preiskave nevarnih kemijskih snovi v zraku na delovnem mestu;
• Odgovore na vaša vprašanja tudi po dogodku. Pišite na [email protected];
• Kot udeleženec seminarja boste prejeli POTRDILO O UDELEŽBI, ki ga lahko uporabite v svojem življenjepisu v poglavju o dodatnem poklicnem usposabljanju.

Program:

• Kdaj in kako standard upoštevati, zakonodajna osnova
• Izvedba meritev – kdo jih lahko izvaja in kako
• Vsebina standarda
• Ocena poklicne izpostavljenosti
• Vrednotenje

Online seminar v živo spremljate preko lastnega računalnika in z vašega delovnega mesta ali od doma od 10.00 do 11.30, tako da vam ni treba zapuščati delovnega mesta. Vprašanja postavljajte sproti ali jih pa vnaprej pošljite na: [email protected].

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

dr. Boštjan Podkrajšek, univ. dipl. kem.

Leta 1999 diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, smer analizna kemija. Kot mladi raziskovalec je svoje znanstveno-raziskovalno delo začel izvajati v Laboratoriju za analizno kemijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, kjer je na področju atmosferske kemije in onesnaženja okolja leta 2004 tudi doktoriral. Svoje znanstveno delo je predstavljal na različnih mednarodnih konferencah s področja atmosferske kemije in s področja kromatografije, sodeloval v bilateralnih projektih s partnerji iz Avstrije in ZDA ter svoje znanje izpopolnjeval tudi na večmesečnih obiskih v tujini (Nemčija, Poljska). Leta 2005 se je zaposlil kot vodja Laboratorija za okoljske meritve na ZVD - Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Ljubljana, kjer različnim podjetjem nudijo vse potrebne meritve, strokovna mnenja in izobraževanja s področja okolja, predvsem meritve kakovosti zraka (meritve emisij in imisij, meritve kemičnih snovi v delovnem okolju in bivalnem okolju, …). V sklopu izvajanja teh nalog je v zadnjih 14 letih sodeloval z več kot 100 podjetji v Sloveniji, kjer je spoznal tako probleme kot dobre prakse podjetij pri izvajanju ukrepov za zdravo delovno okolje in čistejše okolje.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega seminarja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.