Strokovnjak za upravljanje in vzdrževanje poslovnih objektov
Strokovnjak za upravljanje in vzdrževanje poslovnih objektov
990,00  891,00  DDV ni vštet v ceno (Velja do 20. 5. 2022) Dodaj v košarico
Akcija!

Strokovnjak za upravljanje in vzdrževanje poslovnih objektov

Izobraževalni program

891,00  DDV ni vštet v ceno (Velja do 20. 5. 2022)

-10%
Datum izvedbe: 16. 6.–8. 7. 2022
Kraj izvedbe:Preko spleta (v živo)

Izobraževalni program za upravljanje in vzdrževanje poslovnih objektov – pregled obveznosti in odgovornosti vseh, ki so v funkciji upravljanja ali vzdrževanja poslovnih stavb; specifike, ali so lastniki objekta ali najemniki; pregled obveznosti vseh t.i. facility managerjev in upravnikov večstanovanjskih stavb

Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.


Strokovnjak za upravljanje in vzdrževanje poslovnih objektov – praktično izobraževanje za vzdrževalce in upravnike vseh vrst poslovnih stavb, upravnike večstanovanjskih objektov, skrbnike in upravnike nepremičnin in vse s funkcijo facility manager


Dne 19. junija 2021 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Novela SZ-1E), ki prinaša predvsem novosti pri vsebini najemne pogodbe za poslovne prostore. Nove prakse tako ni in odpirajo se vprašanja kot:

 • Katera pogodbena določila bodo ustrezno varovala najemnika v primeru dodatnih vlaganj v prostor in kako bo najemnik te stroške primerno uveljavljal;
 • Pravilen postopek odpovedi najemne pogodbe iz krivdnega razloga;
 • Možnost uveljavitve predkupne pravice glede predmeta najema za najemnika;
 • Ukrepanje najemodajalca do najemnika v primeru povzročene škode v poslovnem objektu.

Prav tako pa se začne 1. junija 2022 uporabljati novi Gradbeni zakon (GZ-1), ki omogoča enostavnejše vzdrževanje, saj za manjša vzdrževalna dela gradbeno dovoljenje ne bo več potrebno. Bodo pa še zmeraj zahtevana določena gradbena dokumentacija in pisna strokovna mnenja pooblaščenih strokovnjakov.

Prav tako je bil sprejet Zakon o gasilstvu, ki, med drugim, uvaja t.i. skupno gasilsko enota za več gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki opravljajo svojo dejavnost na tem območju.


Vzdrževanje, upravljanje objekta, tehnični, varnostni predpisi

Vsi, ki ste v funkciji upravljanja poslovnega objekta, se izvaja storitvena, proizvodna, trgovska ali skladiščna dejavnost, vodite poslovno enoto ali upravljate večstanovanjski objekt, morate, med drugim, poskrbeti tudi za izpolnitev tehničnih in varnostnih predpisov.

Od dejavnosti, ki jo v objektu izvajate, je odvisno, kolikšne dodatne spremembe na objektu bodo potrebne in tudi, katera dovoljenja morate pridobiti.

Pravno gledano je, ne glede na dejavnost, velika razlika, ali ste lastnik, najemodajalec ali najemnik takega objekta, kjer je, posebej na področju najema poslovnih prostorov, precej sprememb povzročil Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Novela SZ-1E). Upoštevati pa je treba še novosti na področju gradbeno-prostorske in varnostne zakonodaje.


Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

 • Zadostno poznavanje nepremičninske, gradbene in varnostne zakonodaje, ki jo pri svojem delu potrebujete;
 • Poznali boste svoje pravice in odgovornosti, glede na svojo funkcijo – ali ste lastnik, najemodajalec ali najemnik poslovnega objekta;
 • Vedeli boste, katera dovoljenja pri vzdrževanju poslovnega objekta potrebujete;
 • Znali boste poskrbeti za varnost objekta;
 • Prejmete odgovore na vprašanja med izobraževanjem in tudi po njem.

Predavatelji

Domen Neffat
Domen Neffat LL.M. (Heidelberg), odvetnik

Pri delu se redno srečuje s transakcijami z nepremičninami, ki zajemajo razpolaganje tako z manjšimi stanovanji, zemljišči in poslovnimi prostori, kakor tudi razpolaganje z večjimi gospodarskimi objekti in industrijskimi zemljišči. Stranke zastopa v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi in institucijami.

Aleksandra Velkovrh
Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS …

Romana Lah
mag. Romana Lah

Zaposlena na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot vodja sektorja za inšpekcijski nadzor. Kot inšpektorica dela na področju nadzora varstva pred požarom že od leta 2002. Na področju požarne varnosti pa deluje že od 1992.


Komu priporočamo udeležbo?

Izobraževanje je namenjeno vsem (večjim) podjetjem, nepremičninskim družbam, zavarovalnicam, trgovskim centrom, družbam za upravljanje večstanovanjskih stavb, facility managerjem, upravnikom objekta, varnostnim inženirjem, vodjem poslovne enote, vodjem vzdrževanja.


Vsebina izobraževanja

Avtorji: Aleksandra Velkovrh, Barbara Škraba Flis, Helena Kovač, mag. Tomaž Černe, Margita Žaberl, Matjaž Grilc, mag. Marija Bukovec Marovt, Saša Galonja, Mojca Furlan

 • Prostorsko načrtovanje po Zakonu o urejanju prostora
 • Zemljiška politika, gradbena parcela in prostorski informacijski sistem (PIS)
 • Kako do gradbenega in uporabnega dovoljenja za različne vrste gradenj in objektov
 • Objekti z vplivi na okolje
 • Načrtovanje, umeščanje in dovoljenje prostorskih ureditev državnega pomena
 • Kdo lahko projektira, nadzoruje in izvaja gradnjo, izvaja geodetske storitve in dejavnost ter prostorsko načrtuje
 • Vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila
 • Gradbena pogodba

Trajanje: od 9.00 do 12.30
Predavatelj: Domen Neffat LL.M. (Heidelberg), odvetnik
Lokacija: online (Zoom)

 • Zakonodaja s področja nepremičnin: kratka predstavitev ključnih predpisov
 • Najemna razmerja v poslovnih stavbah
  • Novosti s spremembo Stanovanjskega zakona (SZ-1)
  • Najemna pogodba za poslovni prostor: bistvena vsebina, trajanje, prenehanje (odstop, odpoved, sporazum), tožbe (zahtevki)
  • Predkupna pravica najemnika
  • Najemnikova vlaganja v poslovni prostor – ureditev razmerij z lastnikom, zahtevki za povrnitev vlaganj
  • Dovoljenje za opravljanje poslovne dejavnosti v prostoru
  • Povzročitev škode v prostoru – ureditev razmerij, zahtevki
  • Najemnik v osebnem stečaju: kako je z najemnino in stroški
 • Odgovornost upravnikov v razmerju do podjemnikov (izvajalcev del) na poslovnih stavbah
 • Delitev stroškov v stanovanjskih in poslovnih stavbah (razlike), problematika stanovanjsko-poslovnih stavb
 • Vzdrževanje objekta: razlike med rednim in izrednim vzdrževanjem
 • Osnove razpolaganja z nepremičninami: prodaja, obremenjevanje

Trajanje: od 9.00 do 12.30
Predavateljica: Aleksandra Velkovrh
Lokacija: online (Zoom)

 • Zagotavljanje bistvenih in drugih zahtev obstoječih objektov
 • Obveznosti lastnikov objektov
 • Kdaj je potrebno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo, spremembo namembnosti
 • Kaj predstavlja manjša rekonstrukcija, pogoji za izvedbo
 • Kaj sodi med vzdrževalna dela; investicijska ali redna vzdrževalna dela; sanacije, adaptacije
 • Dokazilo o zanesljivosti, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del
 • Obvezna dokumentacija v primeru vzdrževalnih del
 • Primeri in posebnosti glede posameznih vrst objektov; poslovni prostori, stanovanjske stavbe, proizvodne stavbe, skladišča, skladišča kot začasni objekti, zaklonišča
 • Nadzor nad izvedbo
 • Odgovornosti subjektov v primeru vzdrževalnih del

Trajanje: od 9.00 do 12.30
Predavateljica: mag. Romana Lah
Lokacija: online (Zoom)

 • Zakonodaja
 • Preventivni ukrepi, za katere mora upravnik objekta poskrbeti
 • Vzdrževanje nivoja požarne varnosti objekta
 • Obvezna dokumentacija
 • Požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije
 • Razmejitev med odgovornostjo upravnika in odgovornostjo osebja, ki v objektu dejansko dela ali biva

Preverjanje znanja in prejem certifikata


Kaj izobraževanje vključuje?

 • Online delavnica v živo: Pravni vidik upravljanja in vzdrževanja poslovnih ter stanovanjsko-poslovnih objektov
 • Online delavnica v živo: Načrtovanje in izvedba vzdrževanj objektov – dokumentacija in odgovornosti subjektov
 • Online delavnica v živo: Odgovornost vzdrževalcev in upravnikov poslovnih stavb za požarno varnost objekta
 • Dostop do portala e-Gradbenik
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsi materiali in posnetki delavnic
 • Certifikat: Strokovnjak za upravljanje in vzdrževanje poslovnih objektov

Kaj vam zagotovimo še dodatno?

Na programu udeleženci pridobijo potrebne tehnične in pravne informacije, da bodo kot upravniki in vzdrževalci poslovnega objekta:

 • zakonsko skladno delovali;
 • poznali svoje pravice in dolžnosti v odvisnosti od tega, ali so lastniki objekta, ali so njegovi najemodajalci ali najemniki;
 • vedeli, kako svoje pravice in dolžnosti zagovarjati ter uveljaviti;
 • razpolagali z vso potrebno dokumentacijo, ki jo bodo v primeru inšpekcijskega pregleda takoj predložili.

Pridobite certifikat

Pridobite certifikat Forum Akademije “Strokovnjak za upravljanje in vzdrževanje poslovnih objektov” – gre za potrdilo o zaključenem neformalnem izobraževanju, ki ga udeleženec lahko uporabi v svojem življenjepisu v poglavju o dodatnem poklicnem usposabljanju.

Certifikat Forum Akademija

Potek izobraževanja in spletna učilnica

Potek izobraževanja
 • Program je zasnovan interaktivno, tako da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur.
 • Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala e-Gradbenik, z online priročnikom Gradbena zakonodaja in praksa, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje sprotne informacije o zakonodajnih novostih z vašega področja.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli
 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Predavatelji

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

Domen Neffat LL.M.

Domen Neffat LL.M. (Heidelberg), odvetnik Po zaključku študija na ljubljanski Pravni fakulteti je pričel s pripravništvom v odvetniški pisarni v Ljubljani. Pot ga je vodila na podiplomski študij v Nemčijo v kraj Heidelberg, kjer ga je uspešno zaključil. Po vrnitvi je opravljal delo asistenta na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru v okviru Katedre za civilno, mednarodno, zasebno in primerjalno pravo. V odvetništvu je nadaljeval ponovno v Ljubljani, kjer je uspešno opravil pravniški državni izpit in kmalu za tem pričel z lastno odvetniško prakso, ki jo nadaljuje še danes. Pri delu se redno srečuje tudi s pravom ravnanja z odpadki in pravom varstva okolja in svetuje ter stranke zastopa v postopkih povezanih z ravnanjem z odpadki in varstvom okolja (pridobivanje OVD/OVS, čezmejne pošiljke, zbiralci, zbiranje odpadne embalaže, prekrškovni postopki, trgovci in posredniki odpadkov, upravljanje z odlagališči, centri za ravnanje z odpadki, sežig odpadkov ipd.).

mag. Romana Lah

Zaposlena na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.