Upravni postopek v praksi

Enodnevni seminar

288,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Zaradi kršitev pravil upravnega postopka iz 307.b člena ZUP lahko upravni inšpektor predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper uradno osebo, ki jih je z vodenjem ali odločanjem kršila.

Poročilo o delu upravne inšpekcije v letu 2011

Javni uslužbenci, ki vodite upravne postopke, ste tisti, ki prvi stopite v stik s strankami, prav tako ste v okviru svojih delovnih obveznosti dolžni pravilno in učinkovito odločati o pravicah, obveznostih in drugih pravnih koristi posameznika v okviru upravnega postopka. Pri tem morate voditi postopke tako, da pravice strank v postopku niso prizadete.

Ali poznate pravila, ki so potrebna za ustrezno vodenje postopkov in pravilno odločanje?Ali primerno sprejmete stranko in ji zagotavljate potrebne informacije?Ali pravilno vodite upravni postopek v vseh fazah: sprejem vloge/zahteve, vsebina in sestavine odločbe/sklepa, pošiljanje in vročanje pošte, štetje rokov, obravnava pritožbe … ter pri tem ustrezno vodite ter hranite dokumentarno gradivo?Ali veste, kako se izogniti nepravilnostim in nepotrebnim napakam pri vodenju upravnega postopka s poznavanjem najnovejše sodne prakse ter prakse upravne inšpekcije?

Da boste še bolje poznali pravila, ki so potrebna za samostojno vodenje postopkov in odločanje, s pomočjo vrhunskega strokovnjaka osvojite ali le osvežite znanja, s katerimi boste lažje, predvsem pa samozavestnejše reševali naloge iz vašega vsakdanjega dela. Pridružite se nam, za vas smo pripravili:

Dogodek je namenjen:

Vsem, ki ste nosilci javnih pooblastil in odločate v upravnih zadevah, ter vsem, ki se srečujete z upravnimi postopki pri svojem delu, upravnem poslovanju ter obveznostih, ki jih predpisuje Uredba o upravnem poslovanju.

Da bi pravilno, pregledno in učinkovito vodili postopke po Zakonu o upravnem postopku, imate možnost, da v ta namen na seminarju:

 • podrobno spoznate zakonske zahteve vodenja upravnega postopka v vseh fazah;
 • se seznanite z navodili in priporočili za učinkovito ter pravilno vodenje upravnih postopkov ter načini, kako jih uvesti v vašo vsakdanjo prakso;
 • se seznanite tudi s primeri neprimernih ali zakonsko neustreznih primerov vodenja postopkov in upravljanja z dokumenti ter neustreznega stika s strankami v postopku, s tem pa tudi z morebitnimi sankcijami,
 • izmenjate izkušnje s predavateljem in ostalimi udeleženci seminarja.

Prav tako boste dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja, ki izhajajo iz vaše vsakdanje prakse – pošljite nam jih vnaprej – na naslov: [email protected]

Kratek pregled vsebineUpravni postopek

 • pristojnost za odločanje
 • pooblastila v upravnem postopku
 • poslovanje z vlogami
 • vodenje postopka
 • vodenje zapisnika
 • izdelovanje odločb/sklepov
 • poslovanje s pritožbami

Upravno poslovanje

 • zagotavljanje splošnih informacij
 • zagotavljanje odzivnosti
 • informacije o upravnih in drugih postopkih
 • pregledovanje, prepisovanje in kopiranje dokumentov

Primeri iz prakse