Ukrepi za varno delo s kemikalijami in požarna varnost

Seminar

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Kraj izvedbe:Vaš računalnik – Zoom
Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

 

Delodajalci so dolžni vplive nevarnih snovi na zdravje delavcev in tveganja v zvezi s tem oceniti ter sprejeti ustrezne ukrepe.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Ukrepi za varno delo s kemikalijami in požarna varnost

Z udeležbo na seminarju pridobite 8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu.

Delodajalci so dolžni vplive nevarnih snovi na zdravje delavcev in tveganja v zvezi s tem oceniti ter sprejeti ustrezne ukrepe. Inšpektorji pa žal ugotavljajo, da so ti ukrepi nezadostni.


IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

V kolikor se odločite za In-house izobraževanje zaposlenih na delovnem mestu, vam  je omogočen tudi strokovni pregled varnostnih listov. V naprej predložene varnostne liste strokovnjak pregleda in na delavnici obrazloži morebitne potrebne izboljšave.


Vsebina izobraževanja:

Ukrepi za varno delo s kemikalijami (Zoran Bučalič)

 • Varno delo z nevarnimi kemikalijami – splošno (razvrščanje kemikalij, vzroki za nesreče, ukrepi za odpravo nesreč, ozaveščanje)
 • Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih pri skladiščenju nevarnih kemikalij (pravila, razredi skladiščenja, tehnični in organizacijski ukrepi)
 • Nevarne kemikalije (prepoznavanje zastrupitev, ukrepi pri reševanju….)

 

Sodelovanje z gasilskimi enotami in požarna varnost v praksi (Tomas Felkar)

 • Sodelovanje z gasilskimi enotami in ostalimi službami
 • Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
 • Priprava praktičnega usposabljanja za izvajanje evakuacije
 • Gašenje začetnih požarov

Zagotavljamo vam:

 • Jasna navodila, s katerimi boste še bolj prepričani, da s kemikalijami pravilno ravnate;
 • Smernice, kako ukrepati, da preprečimo požar oziroma ga še pravi čas zajezimo;
 • Odgovore na vprašanja na webinarju in tudi po njem. Pišite nam na: [email protected]
 • kot udeleženec  boste prejeli POTRDILO O UDELEŽBI, ki ga lahko uporabite v svojem življenjepisu v poglavju o dodatnem poklicnem usposabljanju.

varno-delo-s-kemikalijami-gasilni-aparat

Komu je seminar namenjen?

Varnostnim inženirjem, odgovornim osebam za delo s kemikalijami in pooblaščencem za požarno varnost v podjetjih in ustanovah.

Reference predavateljev:

Zoran Bučalič, dipl.varn.inž.

Od leta 1999 zaposlen na Uradu RS za kemikalije, kjer dela na področju »nevarnih kemikalij«, ki vključuje vodenje baze nevarnih kemikalij, vodenje upravnih postopkov za dovoljenja za opravljanje dejavnosti po Zakonu o kemikalij. Prav tako dela na področju prekurzorjev za eksplozive. Predava področja »Dovoljenja po ZKEM in »Sporočanje podatkov o kemikalijah« za svetovalce za kemikalije, »Varno delo z nevarnimi kemikalijami« za splošne uporabnike in »Predhodne sestavine za eksplozive«.

Tomas Felkar, poklicni gasilec, gasilski inštruktor in predavatelj za Gasilsko zvezo Slovenije in Gasilsko šolo

Preverite še ostale seminarje iz – Okolje in odpadki. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

Avtorji

mag. Zoran Bučalič

Mag. Zoran Bučalič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. Magister znanosti s področja upravnih znanosti. Po končani srednji gradbeni šoli je najprej diplomiral na višješolskem programu varstva pri delu, nato še visokošolskem programu na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer varstvo pri delu, v Ljubljani. Od leta 1999 je zaposlen na Ministrstvu za zdravje - Uradu RS za kemikalije. Pokriva področje upravnih postopkov po Zakonu o kemikalijah ter posamezna podzakonska področja, kot sta skladiščenje nevarnih kemikalij in sporočanje podatkov o kemikalijah. Prav tako pokriva področje predhodnih sestavin za eksplozive po Uredbi EU 98/2013. Sodeluje v izobraževalnih programih za svetovalce za kemikalije ter varnega dela z nevarnimi kemikalijami.

Tomas Felkar

Tomas Felkar, dipl. upr. org., poklicni gasilec, se s področjem požarne varnosti ukvarja več kot 20 let. Praktične izkušnje pridobiva kot poklicni gasilec, med drugim je tudi predavatelj in inštruktor za Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS in za Gasilsko zvezo Slovenije. Je organizator številnih seminarjev in usposabljanj s področja gasilstva in požarne varnosti. Izkušnje je nabiral tudi kot urednik revije Požar.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.