fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Varnost električnih in strelovodnih instalacij ter strojev s poudarkom na električnih parametrih

Seminar
Ura: –
Lokacija: Ljubljana, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič
  Praktičen seminar, ki obravnava ukrepe in rešitve za varno načrtovanje in vzdrževanje električnih instalacij, opreme in strojev.

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu;

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


Varnost pri načrtovanju in vzdrževanju električnih instalacij, opreme in strojev določa zakonodaja:

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
 • Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka
 • Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
 • Tehnična smernica – TSG-N-002_2021 Nizkonapetostne električne inštalacije
 • Tehnična smernica – TSG-N-003_2021 Zaščita pred delovanjem strele
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme
 • Pravilnik o varnosti strojev
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
 • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
  in še veliko različnih tehničnih smernic in evropskih direktiv.

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah med drugim določa:

 • da mora investitor pred pričetkom izvajanja del na objektu zagotoviti imenovanje izvajalca preverjanja. Ta preveri skladnost električnih inštalacij s tem pravilnikom in njihovo varnost, sestavi zapisnik, ki  je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta. Posebna pozornost velja v eksplozijsko ogroženih prostorih;
 • da mora  lastnik stavbe ali upravnik večstanovanjske stavbe zagotavljati pravočasno in pravilno izvedbo vseh dejanj, potrebnih za varno uporabo in vzdrževanje vgrajenih električnih inštalacij. V program vzdrževanja stavbe mora vnesti tudi pravila za uporabo in vzdrževanje električnih inštalacij. Vzdrževanje električnih instalacij lahko opravlja samo strokovno usposobljena oseba;
 • da se pri projektiranju, izvedbi in vzdrževanju električnih instalacij uporabijo ukrepi in rešitve v skladu s tehnično smernico  TSG-N-002 Nizkonapetostne električne inštalacije ali pa je treba uporabiti rešitve v skladu z zadnjim stanjem gradbene tehnike, ki zagotavljajo izpolnitev zahtev tega pravilnika in vsaj enako stopnjo varnosti kot za projekt, pripravljen z uporabo tehnične smernice.

Pri izvedbi in vzdrževanju električnih instalacij ter električnih naprav obstaja ogromno tveganj v zvezi  z električnim udarom, poškodbami, požarom, preobremenitvami in kratkim stikom.


Koristi seminarja – na podlagi informacij, pridobljenih na seminarju, boste:

 • zagotovili varno in pravilno uporabo ter vzdrževanje električnih inštalacij in naprav;
 • vedeli, kako varno upravljati ter vzdrževati električne inštalacije in naprave;
 • izmenjali praktične izkušnje in rešitve;
 • kot merilci električnih instalacij obvladali pregled, preskus in meritve električnih inštalacij ter naprav;
 • prejeli strokovne odgovore na vprašanja. Že sedaj jih pošljite na: [email protected]

Program praktičnega seminarja

 • Pregled zakonodaje s področja varnosti električnih instalacij in zahteve za osebe, ki lahko izvajajo meritve in preglede
 • Zagotavljanje varnosti inštalacij, strojev, opreme in naprav (pred in po priključitvi; po posegih, rekonstrukcijah in popravilih; periodični pregledi…)
 • Izvajanje meritev električnih in strelovodnih instalacij v praksi
 • Izvajanje pregledov in preizkusov delovne opreme v praksi
 • DISKUSIJA IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Komu je seminar namenjen?

 • Investitorjem, lastnikom in upravnikom objektov ter projektantom
 • Izvajalcem električnih in strelovodnih inštalacij
 • Vzdrževalcem električnih inštalacij in naprav
 • Varnostnim inženirjem, tehnikom in tehnologom
 • Merilcem oz. izvajalcem pregleda električnih inštalacij
 • Vsem, ki ste odgovorni za varnost električnih in strelovodnih instalacij

Predavatelj

Dejvi Ružič, univ. dipl. gosp. inž. el., je direktor slovenske podružnice mednarodnega koncerna TÜV AUSTRIA  v Sloveniji.

Ima opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu, strokovni izpit iz požarne varnosti in je koordinator za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Ukvarja se predvsem s programi usposabljanja za posebne kvalifikacije, ocenjevanjem tveganja na delovnih mestih in strojev v skladu z zahtevami direktive 2006/42/EG, pregledovanjem in preizkušanjem specifične delovne opreme ter meritvami na delovnih mestih.

Je tudi vodilni presojevalec za standarde ISO 9001, ISO 45001 in SCC/SCP.

.

.


IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

mag. Dejvi Ružič

Dejvi Ružič, univ. dipl. gosp. inž. el.,  je diplomiral leta 1999 na interdisciplinarnem študiju Fakultete za elektrotehniko in računalništvo ter Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru. Že med študijem je raziskoval vplive fizikalnih količin na zdravje ljudi in diplomiral s področja vplivov elektromagnetnih sevanj visokonapetostnih daljnovodov, ki jih obravnava tudi na magistrskem študiju. Leta 2000 je opravil strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu ter strokovni izpit iz požarne varnosti. Od takrat je aktiven na celotnem področju strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Ukvarja se predvsem s pripravljanjem programov usposabljanja za posebne kvalifikacije, ocenjevanjem tveganja na delovnih mestih in strojev v skladu z zahtevami direktive 2006/42/EG, pregledovanjem in preizkušanjem specifične delovne opreme ter meritvami hrupa in vibracij na delovnih mestih. Sodeloval je tudi pri več mednarodnih projektih, kot npr. pridobivanju mednarodnih kvalifikacijskih stopenj SCC/SCP za podjetje CIVIS, d.o.o., kjer je zaposlen, in presojanju skladnosti gradbišč v skladu z SCC v Švici in Avstriji za podjetje TÜV AUSTRIA SERVIS, d.o.o. Od leta 2010 je presojevalec za standard ISO 9001 in vodilni presojevalec za standarde SCC/SCP in OHSAS 18001. Je tudi član več področnih strokovnih združenj in društev (DSDVZPD Ptuj, DVIT Maribor ...).