fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Varnost in kakovost pitne vode po sistemu HACCP

Delavnica
Ura: –

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pitna voda ne sme vsebovati mikrobioloških, fizikalnih in kemičnih onesnaženj, ki bi ogrožala zdravje ljudi. Zato mora biti varnost in kakovost pitne vode zagotovljena v celotni verigi, od izvira in preko sistema javnega vodnega omrežja do končnega uporabnika – naj bodo to prebivalci ali proizvodna podjetja, ki v delovnih procesih uporabljajo pitno vodo. Še večja odgovornost je pri nosilcih živilske dejavnosti, kjer morate posebno pozornost nameniti spremljanju in zagotavljanju zdravstveno ustrezne pitne vode ter upoštevati vse zahteve živilske zakonodaje. Nadzor na obravnavanem področju izvajajo različne inšpekcijske službe, ki vedno pogosteje in natančneje nadzorujejo kakovost in varnost pitne vode po sistemu HACCP.

TEORETIČNE OSNOVE
+
PRAKTIČNO IZVAJANJE VZORČENJA IN MERITEV

Kot odgovorna oseba za notranji nadzor pitne vode morate upoštevati področno zakonodajo, ravnati v skladu z dobrimi praksami ter biti seznanjeni z novostmi. Vse to boste izvedeli na strokovnem seminarju s praktično delavnico vzorčenja:


Kdo se mora udeležiti seminarja?

Namenjen je zaposlenim v komunalnih podjetjih, pridelovalnim in predelovalnih podjetjem v živilski industriji, zaposlenim v gostinski dejavnosti, osebju v zdravstvenih oziroma socialnih ustanovah, organizatorjem prehrane ter zdravstveno-higienskega režima in vodjem kuhinj v vzgojno-izobraževalnih zavodih, prav tako živilskim strokovnjakom, odgovornim za sistem vodenja zdravstvene ustreznosti pitne vode, odgovornim osebam za vzpostavitev in vzdrževanje sistema HACCP oziroma vse, ki jih to področje zanima.

Pridružite se nam, da boste:

 • natančno poznali zakonske zahteve in izvajali vse postopke zagotavljanja varnosti in kakovosti pitne vode ter ostalih spremljajočih aktivnosti (preventivni in korektivni ukrepi, čiščenje, usposobljenost zaposlenih, vodenje dokumentacije …);
 • pravilno upoštevali določila sistema HACCP za pitno vodo, smernic za varno delo z živili ter temeljev dobre higienske prakse v vseh fazah zagotavljanja zdravstveno ustrezne pitne vode;
 • pripravili in ustrezno izvajali Načrt oskrbe s pitno vodo v izrednih razmerah;
 • strokovne novosti in aktualne pristope usposabljanja zaposlenih enostavno uvedli v prakso vašega ponudnika pitne vode ali živilsko-prehranskega podjetja.

Odgovorili bomo na VAŠA konkretna vprašanja. Pošljite jih že pred seminarjem na naslov: [email protected].

Program:

 • Nacionalni in evropski pravni predpisi, ki urejajo varnost in kakovost pitne vode
 • Direktiva (EU) 2020/2184 evropskega parlamenta in sveta z dne 16. 12. 2020 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi
 • Odgovornost ponudnika pitne vode
 • Dejavniki varnosti procesa oskrbe
 • Notranji nadzor za zagotavljanje varnosti pitne vode po sistemu HACCP
 • Odgovornost živilsko-prehranskega podjetja in obrata javne prehrane
 • Notranji nadzor po sistemu HACCP
 • Načrt oskrbe s pitno vodo v izrednih razmerah
 • Preventivni ukrepi in vzorčenje
 • Kako pravilno izvajati vzorčenje pitne vode
 • Pravilno ukrepanje v primeru neskladnosti
 • Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode

Preverite še ostala izobraževanja iz – Javni sektor . Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Strokovni posvet od izvira do pipe

Avtorji

dr. Mojca Jevšnik

Dr. Mojca Jevšnik je zaposlena na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer na Oddelku za sanitarno inženirstvo. Delovna področja, s katerimi se ukvarja, segajo na varnost živil, vzpostavitev in vodenje sistema HACCP, dobre higienske prakse.

Irena Sušelj Šajn, mag. san. inž.

Irena Sušelj Šajn je diplomirala leta 2004 na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani. Leta 2007 je uspešno zaključila pedagoško andragoški izpit na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in tudi strokovni izpit za zdravstvene delavce in sodelavce na Ministrstvu za zdravje. V letih 2005 in 2006 je opravljala delo tehnologa v podjetju Postojnske mesnine d.o.o. Do leta 2008 je nato sledilo delo v podjetju SVD varnost pri delu, požarno varstvo d.o.o. V letu 2010 je nadaljevala kot učiteljica predmetnega pouka na področju naravoslovja na osnovi šoli Košana. V letih 2011 do 2012 je bila zaposlena na Zavodu za zdravstveno varstvo Nova Gorica (danes NLZOH). Od leta 2012 naprej pa svojo poklicno pot uspešno nadaljuje v podjetju Kovod Postojna d.o.o.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega seminarja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.