fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Varnost pri uporabi in vzdrževanju električnih strojev in delovne opreme

Praktični seminar
Ura: –

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pri vzdrževanju električnih strojev in opreme morate upoštevati aktualno zakonodajo:

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme,
 • Pravilnik o varnosti strojev,
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih,
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu,
 • Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,
 • standard EN 60204-1, ki se uporablja za meritve električnih parametrov pri pregledu delovne opreme,

in še veliko različnih tehničnih smernic in evropskih direktiv.

DELODAJALCI, POZOR!

Ko na novo pridobite stroj, ki ga imate namen dati v uporabo svojim delavcem, morate v zvezi z njim izpolniti vse predpisane zahteve glede varnosti in zdravja delavcev pri delu. Tudi če strokovne naloge varnosti pri delu prenesete na zunanjo strokovno službo, vas to ne odvezuje odgovornosti na tem področju!

Zato se udeležite praktičnega seminarja.

Komu je seminar namenjen?

 • Odgovornim za varnost in zdravje pri delu
 • Vzdrževalcem električnih inštalacij in opreme
 • Varnostnim inženirjem, tehnikom in tehnologom
 • Vodjem proizvodnje

Koristi seminarja:

 • pridobite 8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu;
 • zagotovite varno in pravilno uporabo ter vzdrževanje delovne opreme, kamor spada tudi stroj;
 • izmenjate praktične izkušnje in rešitve;
 • prejmete strokovne odgovore na vprašanja. Že sedaj jih pošljite na: [email protected].
 • Pregled zakonodaje s področja varnosti strojev in zahteve za osebe, ki lahko izvajajo meritve in preglede
 • Zagotavljanje varnosti strojev, opreme in naprav (pred in po priključitvi; po posegih, rekonstrukcijah in popravilih; periodični pregledi…)
 • Zagotavljanje varnosti na premičnih deloviščih (objekti, proizvodnja, gradbišča…)
 • Izvajanje pregledov in preizkusov delovne opreme v praksi

Avtorji

mag. Dejvi Ružič

Dejvi Ružič, univ. dipl. gosp. inž. el.,  je diplomiral leta 1999 na interdisciplinarnem študiju Fakultete za elektrotehniko in računalništvo ter Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru. Že med študijem je raziskoval vplive fizikalnih količin na zdravje ljudi in diplomiral s področja vplivov elektromagnetnih sevanj visokonapetostnih daljnovodov, ki jih obravnava tudi na magistrskem študiju. Leta 2000 je opravil strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu ter strokovni izpit iz požarne varnosti. Od takrat je aktiven na celotnem področju strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Ukvarja se predvsem s pripravljanjem programov usposabljanja za posebne kvalifikacije, ocenjevanjem tveganja na delovnih mestih in strojev v skladu z zahtevami direktive 2006/42/EG, pregledovanjem in preizkušanjem specifične delovne opreme ter meritvami hrupa in vibracij na delovnih mestih. Sodeloval je tudi pri več mednarodnih projektih, kot npr. pridobivanju mednarodnih kvalifikacijskih stopenj SCC/SCP za podjetje CIVIS, d.o.o., kjer je zaposlen, in presojanju skladnosti gradbišč v skladu z SCC v Švici in Avstriji za podjetje TÜV AUSTRIA SERVIS, d.o.o. Od leta 2010 je presojevalec za standard ISO 9001 in vodilni presojevalec za standarde SCC/SCP in OHSAS 18001. Je tudi član več področnih strokovnih združenj in društev (DSDVZPD Ptuj, DVIT Maribor ...).