fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Varnostni list nevarne kemikalije

Praktični seminar
Ura: –
Lokacija: Vaš računalnik – Zoom
  Najkasneje 1.1.2023 morajo biti vsi varnostni listi usklajeni z UREDBO KOMISIJE (EU) 2020/878 Posebna ponudba za naročnike Postopkovne mape za svetovalca za kemikalije

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Varnostni list nevarne kemikalije – vse, kar zavezanci o njem morate poznati

Novosti, obvezne sestavine in kako ga »beremo«


Dobavitelj (proizvajalec oz. uvoznik) nevarne kemikalije (snovi ali zmesi) mora predložiti varnostni list prejemniku te nevarne kemikalije (nadaljnjemu kupcu oz. distributerju) brezplačno v papirni ali elektronski obliki. Predložiti ga mora najpozneje na dan, ko je snov ali zmes prvič dobavljena, v uradnem jeziku države članice, v kateri je snov ali zmes dana v promet, in v skladu z navodili Uredbe REACH.


POMEMBNA INFORMACIJA:

Najkasneje 1.1.2023 morajo biti vsi varnostni listi usklajeni z UREDBO KOMISIJE (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Ta Uredba prinaša novosti, kot so: obvezno navajanje nanomaterialov in endokrinih motilcev, sprememba oddelkov, kdaj je treba zagotoviti varnostni list, spremenjene koncentracijske mejne vrednosti za navajanje snovi v točki 3.2 za določene razrede nevarnosti.


Komu je seminar namenjen?

  • Svetovalcem za kemikalije,
  • tehnologom,
  • pooblaščencem za okolje,
  • komercialistom,
  • strokovnim sodelavcem in
  • vsem, ki ste v vaši organizaciji odgovorni za kemikalije.

 

Predavatelj: mag. Mark Stanojević, BiSafe d.o.o.

 

Priporočila:

Aleš Gaber, SIP Strojna industrija d.d.

»Zelo dobra predstavitev, podkrepljena z veliko praktičnimi primeri«.

Maja Bertoncelj, Tosama d.o.o.
»Izjemno so mi koristili primeri iz prakse«.

Aleš Sinreih, Petrol Energetika d.o.o.

»Zadovoljen sem s fleksibilnostjo predavateljev. Kot laik iz kemijskega prava sem pridobil znanje s tega področja in prejel tudi kvalitetno literaturo za uporabo v prihodnje. Sedaj imam tudi znanje, da ocenim, ali je varnostni list dober ali ne«.


varnostni-list-nevarne-kemikalije


Zagotavljamo KORISTI:

 1. Za dobavitelje, proizvajalce in uvoznike nevarnih snovi in zmesi, ki ste kupcu obvezani predložiti varnostni list – vedeli boste, kdaj, v kakšni obliki, komu in v katerem jeziku ste ga obvezani predložiti, kdaj ga posodobiti in kaj upoštevati od 1.1.2023;
 2. Za uporabnike nevarnih snovi in zmesi, ki morate znati »varnostni list brati« – vedeli boste, kdaj smete zahtevati varnostni list in s katerimi podatki, razumeli boste vsebino varnostnega lista.
 3. Pridobili boste odgovore na vprašanja na seminarju in tudi po njem. Pišite nam na: [email protected].
 4. Kot udeleženec seminarja boste prejeli POTRDILO O UDELEŽBI, ki ga lahko uporabite v svojem življenjepisu v poglavju o dodatnem poklicnem usposabljanju.

Program seminarja Varnostni list nevarne kemikalije:

varnostni-list-nevarne-kemikalije

 • Za katere proizvode je treba zagotoviti varnostni list
 • Obveznosti zavezancev (uporabnika, uvoznika, distributerja… )
 • Kdo mora zagotoviti varnostni list v slovenskem jeziku
 • Kdaj lahko zahtevamo posodobljen varnostni list
 • Katere podatke mora vsebovati varnostni list
 • Spremembe varnostnih listov od 1.1.2023 (NOVO)
 • Kdaj potrebujemo UFI kodo in PCN prijavo
 • Kako preverimo ustreznost podatkov v varnostnem listu (razvrstitev, registracije)
 • Pregled baz podatkov Evropske agencije za kemikalije (ECHA)
 • Inšpekcijski nadzor nad podatki v varnostnem listu

  Pridružite se nam – izberite eno od 2 možnosti:

  Online – ZOOM

  Udeležba online v živo 288,00 € +DDV

  Posebna ponudba za naročnike Postopkovne mape za svetovalca za kemikalije

  Online- ZOOM 

  199,00 € + DDV

  Preverite še ostala izobraževanja iz – Okolje in odpadki in Varnost in zdravje pri delu. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

  IN-HOUSE izobraževanje

  Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
  >> Pošljite povpraševanje

  Avtorji

  mag. Mark Stanojević

  Mark Stanojevićmag. Mark Stanojević, univ. dipl. kem., se že več kot 15 let ukvarja s kemijsko regulativo. Kot direktor podjetja BiSafe d.o.o. pomaga podjetjem pri implementaciji kemijske zakonodaje. Specialistično področje njegovega dela je implementacija Uredbe REACH in Uredbe o biocidnih proizvodih v prakso. Hkrati je vodja raziskovalne skupina Kemijska varnost, ki se ukvarja z raziskovanjem vpliva kemikalij na človeka in okolje. Projekti, ki jih izvaja raziskovalna skupina z državo, drugimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, omogoča prenos znanj in izkušenj med deležniki. Kot višji predavatelj na Visoki šoli za storitve predava kozmetično zakonodajo, kot vabljen predavatelj pa že vrsto let predava na seminarjih in delavnicah s področja nevarnih kemikalij, tako doma kot tudi v tujini.

  Splošni pogoji

  Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega seminarja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.