fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Večna dilema: o kateri embalaži moram poročati?

Praktična delavnica – online
Ura: 9.00 – 12.15

226,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Za obstoječe embalerje, pridobitelje blaga ter proizvajalce in pridobitelje servisne embalaže, z zadnjimi novostmi Uredbe o odpadkih ter predvidenimi ostalimi zakonodajnimi novostmi


Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


Ob zakonodajnih novostih je še zmeraj ogromno vprašanj v zvezi s poročanjem o količini embalaže, dani na slovenski trg. Žal še vedno opažamo, da:

 1. Zavezanci NE LOČIJO med embalažo, dano v promet, in odpadno embalažo.
 2. Zavezanci NE UPOŠTEVAJO vse embalaže, ki so jo dali v promet.
 3. Zavezanci ne vodijo evidence in ne poročajo LOČENO o embalaži, dani v promet, in odpadni embalaži (manj kot 15.000 kg embalaže dane v promet).

Ključni vprašanji, na katera morate poznati odgovora, sta:

 • Kaj pomeni “dajati embalažo v promet”?
 • Ali damo embalirano blago ali embalažo v promet ali prvič uporabimo?

Šele ko si odgovorimo na ti dve vprašanji, lahko začnemo voditi evidenco o dajanju embalaže v promet in pravilno poročamo.

Zato je pomembno, da ste z nami na praktični delavnici.


Online seminar v živo spremljate preko lastnega računalnika in z vašega delovnega mesta od 9.00 do 12.15 z vmesnim odmorom, tako da vam ni treba zapuščati delovnega mesta. Vprašanja postavljajte sproti ali jih pa vnaprej pošljite na: [email protected]

 • Prejmete vsa pojasnila o zakonodajnih novostih.
 • Na primerih spoznate, kaj pomeni »biti proizvajalec« in kaj pomeni »dati embalažo v promet«.
 • Prejmete odgovor na vprašanje tudi po delavnici. Pošljite nam ga na: [email protected].

Zakonodajne spremembe (poudarek na zadnji sprejeti Uredbi o odpadkih, veljavni z 24. 9. 2020)

Embalaža:

 • Definicija in vrste embalaže
 • Komunalna in nekomunalna embalaža
 • Proizvajalec embalaže
 • Dajanje embalaže v promet (evidenca, poročanje)
 • Primeri dajanja embalaže v promet
 • Obveznost poročanja
 • Primeri poročanja
 • Ravnanje z embalažo in zahteve glede na količino (do 15.000 kg in nad 15.000 kg)
 • Okoljska dajatev
 • Višine glob za prekrške

Ločevanje med embalažo in odpadno embalažo

 • Ločevanje med evidencami in poročili o količini embalaže in količini odpadne embalaže
 • Zavezanci za embalažo, dano na trg, in zavezanci za odpadno embalažo
 • Obveznosti v zvezi z embalažo, dano na trg, in obveznosti v zvezi z odpadno embalažo

Odgovori na vprašanja

Avtorji

Polonca Poljanec Perič

Je ustanoviteljica in vodja podjetja Environ, ki opravlja  svetovanje s področja varstva okolja. Je diplomirana inženirka kemije in je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih, ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje in izdeluje ter pridobiva zahtevano dokumentacijo. Njeno vodilo je, da lahko skupaj spreminjamo okolje na bolje. Poleg kvalitetne in strokovne podpore pa svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

univ. dipl. inž. kem.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.