fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Veščine vodenja v medgeneracijskem okolju

Praktična delavnica
Ura: 9.00 – 13.15

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

POMEMBNO: Je vaša ekipa generacijsko različna?


Današnje ekipe so skoraj praviloma sestavljene iz sodelavcev različnih starosti, obvladovanje takih ekip pa je vodje svojevrsten izziv.

Posebej veliko prilagoditev načina vodenja zahteva generacija MILENIJCEV, ki predstavlja prihodnost delovne sile, že sedaj pa je močno spremenila kadrovski zemljevid.

Vodstveni pristop, komunikacija, način dela in osebni motivacijski vzgibi so povsem različni pri 25, 40 ali 60 let starem sodelavcu!

Kako torej pristopiti h komu, da bodo odnosi harmonični, sodelavci motivirani, delo pa bo narejeno?

Koristna orodja in praktične napotke za obvladovanje starostno heterogenih ekip, s posebnim poudarkom na milenijcih, boste prejeli na delavnici Veščine vodenja v medgeneracijskem okolju – Kako povečati učinkovitost delovanja in motivacijo znotraj starostno heterogenih ekip.

Komu je delavnica namenjena?

Vsem vodjem – vodjem ekip, oddelkov, kolektivov, projektnih timov, in vsem, ki bi radi pridobili dodate veščine vodenja raznolikih skupin ljudi, še posebej Milenijcev. Znanja vam bodo koristila tako v poslovnem svetu kot tudi privatnem življenju.


Pridružite se nam, da dobite odgovore na konkretna vprašanja in dileme, ki se vam pojavljajo pri vsakodnevnem delu, ter izmenjate izkušnje z drugimi vodji!

P.S.: Naj vam bo generacijska različnost ekipe dodana vrednost – ne težava, ki jo je treba obvladovati!

Zakaj delavnice ne smete zamuditi:

 • vedeli boste, kakšen pristop izbrati pri katerem sodelavcu, da od njega dobite najboljše,
 • izrekanje pohvale ali kritike boste znali prilagoditi vrednostnemu sistemu sodelavca, da bo bolj učinkovita,
 • poznali boste specifike vodenja generacije Y (milenijcev) in jih znali uporabiti,
 • uspešno boste krmarili skozi izzive pri vodenju starejših podrejenih,
 • vedeli boste, kako preprečiti nepotrebne konflikte in doseči dobro sodelovanje med različnimi generacijami,
 • ohraniti boste znali visoko motivacijo, zadovoljstvo ter nizko fluktuacijo zaposlenih!

Vsebina

Pregled in značilnosti generacij

 • Lastnosti, motivatorji, cilji, pogled na svet
 • Pričakovanja, nadzor, lojalnost, fleksibilnost
 • Priporočila za organizacijo dela in vodenje v skladu s specifikami generacij
 • Različni pristopi pri uvajanju in usposabljanju posameznih generacij
 • Motivacijsko delovno okolje in kako zadržati dober kader

Strategije za delo z Milenijci

 • Milenijci: naša prihodnost
 • Posebnosti milenijcev in kaj to pomeni za vodje
 • Kako komuniciramo, kaj komuniciramo, kaj izpostavimo
 • Nagrajevanje z “njihovo valuto”
 • Novi načini treninga
 • Prilagojen vodstven pristop
 • Obvladovanje fluktuacije

Medgeneracijski izzivi in medgeneracijsko sodelovanje

 • Različnost vrednot in razumevanje razlik
 • Skupne točke vseh generacij kot podlaga za vodenje
 • Dajanje navodil in povratnih informacij
 • Izzivi pri vodenju starejših podrejenih
 • Generacija Z
 • Medgeneracijski dialog in učenje

Konflikti med generacijami

 • Premostitev prepada med vrednotami in načinom razmišljanja
 • Nerazumevanje “jezika” in napake v tolmačenj

Avtorji

mag. Klemen Žibret

Je izkušen kadrovski manager in predavatelj, ki je v svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, svetovanja, prodaje, upravljanja s človeškimi viri ter razvoja zaposlenih. Prav tako je član v raznih strokovnih združenjih in vodi delovne skupine s področja plač in kadrov. Mag. Klemen Žibret je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj (za področje managementa in organizacije), avtor več člankov s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. V zadnjih letih se vedno bolj ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih.