Vitalni na delu s promocijo zdravja – Duševno zdravje na delovnem mestu

Strokovno srečanje

288,00  DDV ni vštet v ceno

Strokovni posvet, namenjen duševnemu zdravju na delovnem mestu, skrbi za promocijo zdravja, zmanjšanju bolniške odsotnosti in dobremu počutju zaposlenih.

Program se v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z 8 točkami.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Promocija zdravja na delovnem mestu – poskrbite za zdravje in dobro počutje zaposlenih.

S skrbjo za zmanjšanje stresa in duševno zdravje zaposlenih zmanjšajte bolniške odsotnosti, povečajte motivacijo in storilnost, izboljšajte delovno okolje in okrepite blagovno znamko delodajalca.

Na stres in posledično duševno zdravje vplivajo mnogi dejavniki. Stanje duševnega zdravja prebivalstva v Evropi je bilo že pred izbruhom pandemije COVID-19 zaskrbljujoče. V posebnem poglavju poročila Pregled zdravstva: Evropa 2020 je navedeno, da ima težave z duševnim zdravjem približno 84 milijonov ljudi v EU. Skupni stroški za duševne težave v vseh 28 državah članicah EU so ocenjeni na več kot 4 % BDP ali več kot 600 milijard evrov.

Vir: https://ec.europa.eu/health/non-communicable-diseases/mental-health_sl

Promocija zdravja na delovnem mestu, stres, duševno zdravje


Obvladovanje stresa, skrb za duševno zdravje in dobro počutje
so neločljivo povezani. Nanje vplivajo številni ukrepi v različnih sektorjih, med drugim na področju izobraževanja, zdravja, zaposlovanja, socialnega vključevanja in prizadevanj za odpravo revščine.

Skrb za zmanjšanje stresa in dobro duševno počutje na delovnem mestu pa je zaveza in odgovornost delodajalcev in zaposlenih. Delovno okolje lahko krepi ali pa poslabšuje stres in naše duševno zdravje. Pa tudi sami lahko naredimo veliko za svoje dobro duševno zdravje pri delu, za boljše počutje ter zmanjšanje stresa, kar prispeva tudi k večji varnosti pri delu in preprečevanju poškodb ter obolenj, povezanih z delom.

Pandemija COVID-19 je še poslabšala stanje mnogih, saj je povzročila strah, osamitev, negotovost, izgubo stabilnosti, dohodka in izgubo bližnjih. S pandemijo povezana gospodarska kriza je še bolj obremenila duševno zdravje in stisko, le-to se že kaže v višjih stopnjah stresa, tesnobe in depresije. Negativne posledice pandemije na duševno zdravje so tako jasno opazne tudi med zaposlenimi na delovnih mestih.

Vir: NIJZ


Zakaj se splača vlagati v krepitev duševnega zdravja pri delu?

Pogovor s predavateljico, dr. Ditko Vidmar


Po podatkih ZZZS v Sloveniji dnevno izostane od dela zaradi bolezni ali poškodb skoraj 40.000 ljudi.

Nadomestila plač med začasno zadržanostjo od dela pa znašajo okoli 450 milijonov EUR na leto, kar v Sloveniji znese okoli 1.650 EUR na zaposlenega na leto oziroma eno povprečno slovensko plačo. Po predvidevanjih se bodo te številke še povečale, a delodajalci, ki z vlaganjem v promocijo zdravja in skrbjo tudi za duševno zdravje ter dobro počutje zaposlenih, v povprečju lahko pričakujejo od 12 do 36-odstotno zmanjšanje bolniškega staleža v 3–5 letih.

Izziv skrbi za dobro počutje zaposlenih tudi s promocijo zdravja, za duševno zdravje zaposlenih, za ohranjanje zdravih delovnih mest in odnosov med zaposlenimi, postaja čedalje bolj zapleten.

Z letošnjo temo posveta želimo spodbuditi in se osredotočiti predvsem na opolnomočenje tako zaposlenih kot delodajalcev, da bodo s skupnimi akcijami in sodelovanjem premagovali stres, izboljšali delovno okolje, skrbeli za pozitivno duševno zdravje ter tako vzpostavili delovna mesta in okolje, kjer so bodo zaposleni počutili varno.


Kaj boste pridobili z udeležbo na posvetu?

Koristi za podjetja/organizacije/ustanove so očitne in merljive:
 • učinek skrbi za duševno zdravje s promocijo zdravja je dolgoročno predvsem za znižanje kazalnikov negativnega zdravja (bolniškega dopusta, poškodb pri delu, poklicnih bolezni, invalidnosti);
 • ukvarjanje z zaposlenimi in skrb za njihovo zdravje poveča motivacijo zaposlenih in izboljšuje delovno ozračje (izboljšan odnos slehernega zaposlenega do dela, delovnega okolja, menedžmenta, podjetja). Posledice so večja fleksibilnost, bolj odprta komunikacija in večja pripravljenost sodelovati v podjetju;
 • skrb za duševno zdravje s promocijo zdravja pri delu vodi do večje dodane vrednosti, saj občutno prispeva k večji inovativnosti in ustvarjalnosti, k večji kakovosti izdelkov in storitev ter k večji delovni storilnosti (višji prihodki podjetju/organizaciji);
 • promocija zdravja pri delu ter skrb za duševno zdravje ter dobro počutje zaposlenih pa je tudi dejavnik prestiža, saj prispeva k izboljšani blagovni znamki delodajalca (humanizacija dela in delovnega okolja, večja skrb za zaposlene in okolje). Vse to daje podjetju tudi večjo vrednost na trgu, večjo konkurenčnost in kakovost poslovanja.
Program se v skladu z 10. členom Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19, 164/20) točkuje z 8 točkami.

Predavateljice

 

Ditka Vidmar

Dr. Ditka Vidmar

V okviru Nacionalnega programa duševnega zdravja, Programa Mira, vodi Interdisciplinarno delovno skupino za duševno zdravje aktivnih na trgu dela.

Florence Maria Bratuž

Florence Maria Bratuž

Je čustveno inspiracijski coach za uvajanje sprememb razmišljanja in poslovanja, avtorica knjige “Odzovi se na klic, zaživi svoj poklic!”.

Sanela Banović

Sanela Banovič, dr. med.

Zdravnica v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo.


Komu priporočamo udeležbo?

Udeležbo na posvetu priporočamo tako HR oddelkom, pooblaščencem za VZD kot vodjem oddelkov direktorjem ter vsem, ki se v podjetju ukvarjajo s promocijo zdravja, z bolniško odsotnostjo, s skrbjo za zaposlene, z obvladovanjem psihosocialnih tveganj in zdravimi delovnimi mesti.


Program

1. del: Podpora delovnim organizacijam pri skrbi za dobro duševno počutje in preprečevanju težav na področju duševnega zdravja v okviru Nacionalnega programa Mira

Ditka Vidmar, univ. dipl. biol., Vodja skupine za duševno zdravje aktivnih na trgu dela, Program MIRA (45 minut)

 • Globalni in nacionalni izzivi in trendi na področju duševnega zdravja pri delu
 • Zakaj se splača vlagati v krepitev duševnega zdravja pri delu?
 • Kako obvladovati psihosocialna tveganja v delovnih okoljih ter kako ukrepati ob težavah?
 • Na katere strokovnjake se lahko delovne organizacije obrnejo za pomoč pri svojih prizadevanjih za krepitev duševnega zdravja pri delu?
2. del: Čustva in njihova vloga pri razumevanju sebe

Florence Maria Bratuž, Čustveno inspiracijski coach, avtorica knjige Odzovi se na klic, zaživi svoj poklic! (1,5 ure)

 • Zakaj pride do duševnih stisk?
 • Čustva in njihova vloga pri razumevanju sebe
 • Kako do več življenjske energije?
 • Kako si dnevno lahko pomagamo sebi?
3. del: Osebno ravnanje zaposlenih na delovnem mestu v novi realnosti

Sanela Banović (1,5 ure)

 • Optimizem v času negotovosti
 • Zaupanje vase in sodelavce
 • Biti vzpodbuden in motiviran v času post stresne situacije
 • Pomen preventive in dobra psihofizična kondicija
 • Tehnike premagovanja stresa

Na srečanju sodelujejo izjemne strokovnjakinje, imate možnost zastavljanja vprašanj in aktivnega sodelovanja.

Svoja mnenja in vprašanja nam lahko pošljete že pred pričetkom na naslov: [email protected]


Pridobite potrdilo o udeležbi

Potrdilo o udeležbi na posvetu je referenčna listina Forum Akademije, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela.

Predavatelji

dr. Ditka Vidmar

Dr. Ditka Vidmar v okviru Nacionalnega programa duševnega zdravja, Programa Mira, vodi Interdisciplinarno delovno skupino za duševno zdravje aktivnih na trgu dela. Skupaj s sodelavci se ukvarja s povezovanjem deležnikov, ki delujejo na področju krepitve duševnega zdravja pri delu, z informiranjem in ozaveščanjem o aktivnostih za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja v delovnih okoljih ter z iskanjem širšega konsenza o potrebnih sistemskih ukrepih na tem področju.

Florence Maria Bratuž

Florence Maria Bratuž ima bogate izkušnje iz vodenja prodaje in regije iz avtomobilske industrije ter svetovanja. V preteklosti je delovala na naslednjih področjih: prodaja, vodenje prodaje v družinskem podjetju, področno vodenje poslovalnic uvoznika, upravljanje z odnosi s strankami, skrb za zadovoljstvo kupcev,  prodajna trenerka in vodja poslovalnice.   Te izkušnje so jo pripeljale do vloge predavatelja, motivacijsko/inspiracijskega trenerja in coacha za dobre medsebojne odnose: povečanje angažiranosti zaposlenih na delovnem mestu, boljše medosebne odnose zaposlenih, skladno med oddelčno sodelovanje, notranje motiviran kader skladen vizijo in poslanstvom podjetja in povečanje kulture odgovornosti. Njena posebnost je, da kot zunanja svetovalka zaradi izkušenj, ki jih je pridobila skozi svojo kariero, prepozna energijsko dinamiko znotraj podjetja. Izvaja: motivacijsko inspiracijske treninge z namenom prebujanja strasti do skupne vizije in poslanstva podjetja, prodajne in poprodajne treninge osebne coachinge z lastniki/direktorji podjetja, Emotional coachinge izvaja z ključnimi zaposlenimi z namenom ugotavljanja kompetenc in osebnostnih lastnosti ter odstranjevanje omejujočih prepričanj, ki zavirajo napredek posameznika in posledično uspešnost podjetja. Zaposlene spodbudi, da v sebi prebudijo notranjo motivacijo za delo, ki ga opravljajo v podjetju. Kot motivacijska trenerka in poslovna svetovalka je sodelovala z mnogimi uspešnimi podjetji: Petrol Energetika, A-Cosmos, CPU, Avto Celje d.d., RAGOR, Mazda Motor Slovenija, Sava projekt d.d., Acroni, Alcu, TPA Horwath, RTA d.o.o, TRC Celje d.d., Betomax, IR Image, Moja kava, GZS, OZS,  Kampus, KMAG, TrgoABC … Pred kratkim pa je izšla tudi njena knjiga z naslovom ODZOVI SE NA KLIC, ZAŽIVI SVOJ POKLIC! Odlikuje jo pozitivna naravnanost, je dober poslušalec in mediator različnih interesov in mnenj znotraj podjetja, je odličen motivator in ima zelo dobro razvito intuicijo. Tako deluje tudi kot krizni manager, kjer postavi novo vizijo in poslanstvo podjetja, ter to prenese na zaposlene. Zaradi velike socialne mreže, ki jo ima, je dober povezovalec kontaktov. Moto, ki mu sledi je: "Dokler vas je strah konkurence, pomeni, da še niste prepoznali vseh svojih potencialov!"

Sanela Banović, dr. med.

Diplomirala je na Medicinski fakulteti v Sarajevu (Univerza v Sarajevu), od leta 2011 je zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo. Redno se dodatno izobražuje in usposablja s področja psihologije in psihoterapije, med drugim je opravila večmesečne dopolnilne študije v ZDA, Nemčiji in Švici. Od leta 1997 je sodelovala na več seminarjih oz. konferencah s področij: komunikologija, mediji/novinarstvo, politika/družbena vprašanja/religija, medicina, limfna drenaža. Sodelovala je v Južnoafriški Republiki, Rusiji, Zimbabveju, Mehiki, ZDA, Estoniji, Finski, Franciji, Italiji, Avstriji, Luksemburgu, Nizozemski, Belgiji, Danski, Nemčiji, Švici, Romuniji, Egiptu, Turčiji, Bolgariji, Španiji, Madžarski in na Norveškem. Njena največja strast je govoriti o emocionalnih možganih.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje.