fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Vloga HR pri zagotavljanju varnih in zdravih razmer pri delu

Online seminar v živo
Ura: 10.00 – 12.00

148,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Vloga HR pri zagotavljanju varnih in zdravih razmer pri delu
(s pojasnili o ukrepih, ki še vedno veljajo in ki jih morate obvezno upoštevati)


Postopoma se v delovnih okoljih vračamo v stare tirnice. Delodajalci morate sprejemati številne ukrepe, da zagotovite varno in zdravo delovno okolje – tudi pri delu od doma, ki bo v bodoče pri mnogih delodajalcih postalo kar stalnica.

Na vprašanja, kako se prilagoditi na trenutne razmere oz. predvsem kako organizirati delovni proces na način, da bo ta potekal v mejah zmožnosti in da bo ob tem tudi varen, bomo odgovorili na webinarju.

 • Kako organizirati in usklajevati vseh zaposlene (tiste, ki delajo od doma in tiste, ki delajo v delovnih prostorih)?
 • Ali zagotoviti menjavanje zaposlenih v delovnih prostorih ali prerazporediti delovni čas?
 • Kako urediti nadzor nad delom doma in motivirati zaposlene za delo?
 • Kako zaščititi ranljive skupine pri delu ter soočanje s povečanimi bolniškimi odsotnostmi?
 • Kako zagotavljati v teh razmerah učinkovito delo, obveščanje in izobraževanje delavcev o varnem opravljanju dela in preprečevanju širjenja okužbe ter vzdrževanje dobre delovne klime?

Na spletnem seminarju se bomo posvetili trenutno izjemno aktualni tematiki, vezani na epidemijo COVID-19 in izzivom, ki jih ta prinaša delodajalcem pri organiziranju dela.


Online seminar spremljate preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. Vprašanja postavljajte sproti, predavateljici bosta nanje odgovarjali sproti ali na koncu.

Vprašanja nam lahko pošljete tudi vnaprej – na naslov: [email protected]

Na spletnem seminarju se bomo posvetili trenutno izjemno aktualni tematiki, vezani na epidemijo COVID-19 in izzivom, ki jih ta prinaša delodajalcem pri organiziranju dela. Omejitve države, ki so (bile) namenjene preprečitvi širjenja okužbe se namreč rahljajo (in se bodo najverjetneje tudi v prihodnosti), vzporedno s tem pa se delodajalcem v praksi porajajo vprašanja, kako se prilagoditi na trenutne razmere oz. predvsem kako organizirati delovni proces na način, da bo ta potekal v mejah zmožnosti in da bo ob tem tudi varen ter kakšen vpliv oz. vlogo ima HR pri tem. V tem okviru se bomo na seminarju posvetili sledečim tematikam oz. vprašanjem:

 • Organizacija dela med in po koncu krize:
  • Kateri so ukrepi vezani na organizacijo dela, ki se jih lahko delodajalci še vedno poslužijo, ter katere ukrepe države lahko ob tem še vedno uveljavljajo (čakanje na delo, odsotnost z dela zaradi višje sile, delo od doma, itd.)?
  • Kako naj delodajalec izvede postopno vračanje delavcev nazaj na delovnem mesto in kako naj ob tem čim bolj optimalno, produktivno predvsem pa varno organizira delovni proces (kako naj delodajalec delavce pozove nazaj na delo in kaj mora ob tem zagotoviti, ali lahko določeni delavci še vedno opravljajo delo od doma, kako z vidika učinkovitosti in tudi varnosti pri delu organizirati delo v aktualnih razmerah, tudi upoštevaje ranljive skupine delavcev, kako se soočati z odsotnostmi z dela, kot posledica t.i. »korona krize«, itd.)?
  • Kaj po t.i. »korona krizi« – kaj vse naj delodajalci upoštevajo pri planiranju dela, novih zaposlitvah, organizaciji dela itd.
 • Varstvo osebnih podatkov v času krize – predstavitev najpomembnejših in najbolj aktualnih poudarkov glede varstva osebnih podatkov, ki jih morajo delodajalci upoštevati pri organizaciji dela oz. pri obdelavi osebnih podatkov v delovnem razmerju v času krize.

Avtorji

Tanja Bohl

Tanja BohlLeta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa se je zaposlila kot odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl d.o.o.. Pri svojem delu se posebej poglobljeno ukvarja z delovnim pravom. Leta 2022 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila specializacijo s področja delovnega prava in pri Odvetniški zbornici Slovenije pridobila naziv specialistka za področje delovnega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike in pravnike.

Urška Krivec

Urška Krivec, strokovna sodelavka, Odvetniška pisarna Bohl d.o.o. Izobrazba Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diplomirala leta 2013 Področja dela Delovno pravo Civilno pravo Kazensko pravo

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.