fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Strokovni program za vodenje investicij in upravljanje povečanih tveganj

Večdnevni izobraževalni program
Ura: 9.00 – 13.15
Lokacija: Kombinacija: vaš računalnik (Zoom) in na lokaciji – Ljubljana, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič
  Celovito strokovno izobraževanje za nadgradnjo znanj na področju projektnega in finančnega vodenja investicij in poznavanju dobrih praks za uspešno vodenje in obvladovanje investicij.

980,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Vodenje investicij in upravljanje povečanih tveganj


V zadnjem času se soočamo z velikimi tveganji pri vodenju investicij; spreminjajočo zakonodajo, spremembami, ki se nanašajo na področju obnovljivih virov energije, spreminjajočimi cenami energije, inflacijo, znižano rastjo BDP, negotovimi dobavami in nujnostjo trajnostne in racionalne rabe energije.
Vsaka investicija je specifičen projekt. Da bodo vaša ekonomsko zasnovana pričakovanja v celoti uresničena tako, kot ste načrtovali, se je treba investicij lotevati projektno, timsko in predhodno preigrati več možnih scenarijev in alternativ in tako pripraviti izvedljiv in celovit investicijski plan ter argumentirane in tržno zasnovane načrte finančnih projekcij.

Kako učinkovito voditi investicije v obdobju povečanih tveganj tako v zasebnem kot javnem sektorju?

Kaj boste pridobili z izobraževanjem?Vodenje investicij

Program je namenjen strokovni nadgradnji znanj na področju projektnega in finančnega vodenja investicij in poznavanju dobrih praks za uspešno vodenje investicij in obvladovanje investicij.
Cilj programa je osvojitev metod:

 • vodenja investicijskega projekta, še posebej v času finančne in gospodarske negotovosti,
 • finančnega ovrednotenja investicij in sprejemanja ukrepov v primeru odmikov glede na finančni in terminski plan,
 • ocenjevanja investicijskih projektov (NSV, IRR, MIRR, CAPM,…),
 • načrtovanja in izračunavanja prostih denarnih tokov z vplivi na ocenjeno vrednost podjetja,
 • priprave zagonskega elaborata projekta oz. projektnega priročnika,
 • načrtovanja, spremljanja, kontroliranja in ukrepanja v vseh fazah projekta in
 • sistematičnega pregleda vrst projektne in investicijske dokumentacije s praktičnimi primeri.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Forum Akademije ”Specialist za investicije in obvladanje tveganj”, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.


Predavatelja:

doc. dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon.,
predavatelj z dolgoletnimi izkušnjami na področju bančništva, zavarovalništva, podjetništva, obvladovanja finančnih tveganj, vrednotenja podjetij (sodelovanje) in ocenjevanja investicij ter finančnega nadzora izvajanja projektov

Sandi Ritlop, univ. dipl. inž. str.,
ukvarja se z vodenjem umeščanja v prostor projektov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov (OVE)

 


Komu priporočamo udeležbo?

Izobraževanje priporočamo tako izkušenim kot manj izkušenim vodjem investicij, vodjem projektov, direktorjem, vodjem financ in vsem, ki delujejo na področju investicij.

Izobraževalni program je primeren tako za zasebni kot javni sektor.


Vsebina izobraževanja

 • Osnovni koncept finančnega menedžmenta
 • Poslovna poročila in računovodski izkazi
 • Analiza finančnih izkazov
 • Podjetniške finance
 • Vrednotenje lastniškega kapitala
 • Obvladovanje finančnega tveganja in izvedeni finančni instrumenti

Delavnico vodi: Sandi Ritlop
Trajanje: od 9.00 do 13.15

Delavnica na lokaciji – VIČ


 • Projektna dokumentacija po gradbenem zakonu
 • Projektna dokumentacija po Pravilih stroke – razlike in pomen
 • Prihodnost BIM pristopa v investicijskih procesih
 • Investicijska dokumentacija
 • Kakšno organizacijsko obliko projekta izbrati?
 • Faze investicijskega procesa
 • Obvladovanje tveganj pri investicijskih procesih
 • Priprava terminskega plana in povezava s pogodbeno dokumentacijo (MS Project)
 • Udeleženci pri gradnji
 • FIDIC pogodbe – vrste in predstavitev

Delavnico vodi: doc. dr. Boštjan Aver
Trajanje: od 9.00 do 13.00

Delavnica na lokaciji – VIČ


Ocenjevanje investicijskih projektov oz. investicij podjetja v času višje inflacije:

 • Opredelitev investicij ter vrste investicij podjetja
 • Finančno ovrednotenje investicij oz. investicijskih projektov podjetja v času negotovosti glede inflacije in rasti BDP: ocena denarnih tokov investicije; ocena stroškov financiranja investicije (izračun WACC – povprečnih tehtanih stroškov kapitala)
 • Metode ocenjevanja ekonomske upravičenosti investicije v času višje inflacije in povečane negotovosti glede rasti BDP, dobavnih rokov, cen energentov, itd.: izračuni dobe povračila, neto sedanje vrednosti, interna stopnje donosnosti, popravljene interne stopnje donosnosti, itd.;
 • Osnovna in druga merila za razvrščanje investicijskih projektov gospodarskih družb;
 • Metode ocenjevanja investicijskih projektov, ki upoštevajo negotovost in tveganje v času povišanje inflacije, manjše rasti BDP, višjih cen energentov, itd. (npr. metoda pričakovane NSV, metoda uporabe diskontnih stopenj prilagojenih stopnji tveganja investicij, metode zahtevane stopnje donosa – CAPM, itd.);
 • Prikaz vpliva prostih denarnih tokov investicij podjetja na njegovo tržno vrednost v času zaostrenih razmer v gospodarstvu in okolju.

Načrtovani prosti denarni tokovi iz investicijskih projektov in vplivi na ocenjeno vrednost podjetja:

 • Izračun prostih denarnih tokov podjetja upoštevajoč tudi investicije oz. investicijske projekte in zaostrene razmere v gospodarstvu – višja inflacija, višje nabavne vrednosti opreme in investicij (npr. izračun načrtovanih prostih denarnih tokov za prihodnja leta na osnovi načrtovanih izkazov poslovnega izida in bilanc stanja podjetja);
 • Kako izboljšati poslovanje in vrednost podjetja preko povečanja bodočih prostih denarnih tokov;
 • Ocenjevanje vrednosti podjetja na osnovi metode DCF (metode diskontiranih denarnih tokov) in načini, kako lahko povečamo »dinamično« vrednost podjetja, itd.
 • Konkretni primeri iz prakse, kako lahko računovodja pomaga vodstvu pri pripravi ustreznih podlag za npr. bodočo investicijo podjetja v času zaostrenih razmer v gospodarstvu in okolju nasploh.

Delavnico vodi: doc. dr. Boštjan Aver
Trajanje: od 9.00 do 13.00


Teoretični pripomoček glede vrednotenja investicij in ocenjevanja ekonomske primernosti investicijskih projektov

Vodi: doc. dr. Boštjan Aver
Trajanje: od 9.00 do 13.00

Online delavnica v živo (ZOOM)


 • Kako pripraviti zagonski elaborat investicijskega projekta – primer »template« za zagonske elaborate projektov: stroški in prihodki projektov, strukturiranje projektov, projektni management, ekonomika projekta, tveganja projekta, itd.; ostali elementi zagonskega elaborata projektov (kot so: strategija projekta, vsebina projekta – namenski cilji, objektni rezultati, taktika izvedbe projekta, plan projekta – faze projekta, plani projekta, ekonomika projekta, analiza plana, projektna organizacija, analiza rizikov projekta, analiza vplivnih dejavnikov projekta, itd.).
 • Management tveganj investicijskega projekta – prikaz tudi na primerih iz prakse.
 • Pregled možnih obrazcev za planiranje investicijskih projektov, primera Pravilnika o projektnem vodenju ter primera navodil za uporabo Microsoft Project, itd..
 • Konkretni primeri iz prakse, kako lahko računovodja pomaga vodstvu pri pripravi zagonskega elaborata investicijskega projekta, predvsem njegove ekonomike.

Test je potrebno oddati do 15.3.2023


Kaj izobraževanje vključuje?

 • 2 delavnici v živo: Vodenje investicijskega projekta od teorije k praksi in Ocenjevanje investicijskih projektov podjetja v času zaostrenih razmer v gospodarstvu
 • Online delavnica v živo: Projektni management na primeru investicijskih projektov
 • Dostop do portala in priročnika: portal Finančni menedžment in priročnik Finančni menedžment in kontroling
 • Gradivo: Teoretični pripomoček glede vrednotenja investicij in ocenjevanja ekonomske primernosti investicijskih projektov
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsi materiali, gradiva, posnetek seminarja in test
 • Certifikat Forum Akademije: Specialist za investicije in obvladovanje tveganj

Kaj vam zagotovimo še dodatno?

Prednost izobraževalnega programa je edinstven preplet interaktivnih delavnic, strokovnega portala in dodatnega gradiva, ki vam omogoča poglobljen vpogled v tematiko in širok nabor informacij in znanj.

Tudi po zaključenem seminarju imate možnost postaviti vprašanje predavateljem.


Izobraževalni program s certifikatom

Certifikat Forum Akademije je izdan po uspešno opravljenem zaključnem testu in dokazuje, da je udeleženec predelal in razumel vsebino izobraževalnega programa. Certifikat bo obogatil vašo personalno mapo in CV.


Kaj o programu menijo zadovojne stranke?

“Zadovoljen, ker je predavatelj predstavil veliko izkušenj iz prakse”

”Celoten pregled področij, ki se tičejo izvajanja investicij s poudarkom na tveganjih, kar se pogosto podcenjuje, predvsem v fazi priprave investicij”

”Pregledne strani in gradivo je zelo uporabno, saj izhaja iz ”živih” primerov”

 


Potek izobraževanja in spletna učilnica

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala Finančni menedžment , z online priročnikom Finančni menedžment in kontroling, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje pomembne informacije za potek izobraževalnega programa.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Preverite še ostala izobraževanja iz – Računovodstvo in finance. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Boštjan Aver, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Doc. dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon. je predavatelj in je iz prakse, z direktorskimi izkušnjami in več-letnimi, pozitivnimi rezultati v praksi. Ima dolgoletne izkušnje na področju bančništva, zavarovalništva, podjetništva, obvladovanja finančnih tveganj, vrednotenja podjetij (sodelovanje) in ocenjevanja investicij in finančnega nadzora izvajanja projektov. Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter ima tudi docenturo s področja poslovna ekonomija in pred tem docenturo s področja financ in računovodstva. Bil je predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, pred tem tudi predsednik nadzornega sveta KAD-a, član nadzornega sveta in revizijske komisije v Juteksu, zaposlen je bil tudi v Banki Koper d. d., nazadnje kot vodja enote za Planiranje in nadzor in pred tem vodja kontrolinga. Trenutno opravlja funkcijo direktorja JP Komunalno podjetje Logatec. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov predvsem s področja financ, računovodstva, kontrolinga in projektnega menedžementa. Izvaja tudi finančni nadzor zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik že od leta 2012 do 2018, in sicer za Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije. Trenutno predava na fakultetah, kot so Gea College – FP, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici in Fakulteta za organizacijske vede v Kranju ter je predaval na Fakulteti za Management Koper in European School of Law and Governance, Kosovo.

Sandi Ritlop, univ. dipl. inž. str.

Sandi Ritlop, univ. dipl. inž. str. je zaposlen na Dravskih elektrarnah Maribor (DEM) in se ukvarja z vodenjem umeščanja v prostor projektov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov (OVE). V okviru DEM, ki so največji proizvajalec električne energije v Sloveniji iz OVE so to projekti iz področja hidro in vetrne energije. Bogate izkušnje z vodenjem zahtevnih projektov je pridobil najprej kot odgovorni nadzornik po Zakonu o graditvi objektov na izgradnji HE Boštanj na spodnji Savi, kasneje kot odgovorni vodja projekta izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi (HE Blanca in HE Krško). Vodstvene in komunikacijske kompetence je pridobil tudi v skoraj 5 letnem mandatu direktorja v družbi HSE Invest, ki se ukvarja z inženiringom na področju izgradenj v slovenski energetiki in v tem času so potekali ali se zaključili večji energetski objekti: TEŠ 6, TE Brestanica, HE Brežice, priprava remonta ČHE Avče. Na podlagi teh izkušenj je odličen poznavalec procesov gradnje ter pripadajoče slovenske zakonodaje iz tega področja ter slovenskega elektroenergetskega sistema.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.