fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Vodenje investicijskega projekta – od teorije k praksi (izzivi in obveznosti)

Praktični seminar
Ura: 9.00 – 13.15

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

NOVO IZOBRAŽEVANJE!

VODENJE IN OBVLADOVANJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA PRAKTIČNEM PRIMERU!


 • Kako začeti projekt?
 • Kako sestaviti projektno ekipo?
 • Katere so faze projekta?
 • Kakšnemu tveganju se lahko izognemo?
 • Katera znanja moramo imeti za vodenje projekta?

Projektno vodenje postaja eno najbolj pomembnih načinov dela za doseganje strateških ciljev in dvigovanja konkurenčnosti podjetja, še posebej se to kaže na področju investicijskih projektov. Vsak projekt je specifičen, posamezne faze in bistvene značilnosti projektov so si zelo podobne, hkrati pa je projekt treba izpeljati učinkovito, pravočasno in donosno, za kar potrebujete prave informacije, smernice, znanja in izkušnje.

Vabimo vas, da z udeležbo na praktičnem seminarju, prilagojenem potrebam vodenja in obvladovanja, pridobite potrebne manjkajoče informacije za uspešno izpeljan investicijski projekt.


Seminar je namenjen: vodjem projekta, vodjem investicij, odgovornim v investicijskih oddelkih, direktorjem.

Z udeležbo na seminarju boste:

 • ustrezno načrtovali projekt in vse njegove faze,
 • izvedli pregled projektne in investicijske dokumentacije,
 • učinkovito obvladali čas in denar ter s tem celotno izvedbo projekta,
 • izvedeli, kako obvladati tveganja,
 • dosegali strateške in operativne cilje podjetja.

Na seminarju bo poudarek na praktičnih primerih vodenja projekta od A do Ž.


ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU VAM BO IZS PRIZNALA 2 KREDITNI TOČKI IZ IZBIRNIH VSEBIN.

 • Kaj je projekt in njegove bistvene značilnosti
 • Kakšno organizacijsko strukturo projekta izbrati
 • Organizacija projektnega dela in odgovornosti
 • Življenjski ciklus projekta
 • WBS – Work Brakedown Structure – popis aktivnosti in terminsko planiranje
 • Upravljati samega sebe
 • Vrste projektne dokumentacije in Pravila stroke
 • Vrste investicijske dokumentacije
 • Udeleženci v investicijskih procesih
 • BIM – Building Information Modeling
 • FIDIC pogodbe
 • Kako določiti ceno v pogodbi
 • Pregled veljavne zakonodaje
 • Praktični primeri

Avtorji

Sandi Ritlop, univ. dipl. inž. str.

Sandi Ritlop, univ. dipl. inž. str. je zaposlen na Dravskih elektrarnah Maribor (DEM) in se ukvarja z vodenjem umeščanja v prostor projektov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov (OVE). V okviru DEM, ki so največji proizvajalec električne energije v Sloveniji iz OVE so to projekti iz področja hidro in vetrne energije. Bogate izkušnje z vodenjem zahtevnih projektov je pridobil najprej kot odgovorni nadzornik po Zakonu o graditvi objektov na izgradnji HE Boštanj na spodnji Savi, kasneje kot odgovorni vodja projekta izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi (HE Blanca in HE Krško). Vodstvene in komunikacijske kompetence je pridobil tudi v skoraj 5 letnem mandatu direktorja v družbi HSE Invest, ki se ukvarja z inženiringom na področju izgradenj v slovenski energetiki in v tem času so potekali ali se zaključili večji energetski objekti: TEŠ 6, TE Brestanica, HE Brežice, priprava remonta ČHE Avče. Na podlagi teh izkušenj je odličen poznavalec procesov gradnje ter pripadajoče slovenske zakonodaje iz tega področja ter slovenskega elektroenergetskega sistema.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.