fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Vodenje različnih generacij in vodenje mlajših skozi turbulentne čase

Online delavnica v živo
Ura: 9.00 – 11.30

163,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Današnje ekipe so skoraj praviloma sestavljene iz sodelavcev različnih starosti, obvladovanje takih ekip pa je za vodje svojevrsten izziv, ki je s “korona ukrepi” prejel še novo dimenzijo.

Večini vodij predstavlja največjo vodstveno neznanko generacija MILENIJCEV – prihodnost delovne sile, ki je že sedaj močno spremenila kadrovski zemljevid.

Vodstven pristop, komunikacija, način dela in osebni motivacijski vzgibi so povsem različni pri 25, 40 ali 60 let starem sodelavcu.

Kako torej pristopiti h komu?
Kako v spremenjenih okoliščinah voditi heterogeno ekipo, morda celo na daljavo?
Kako zagotoviti visoko motivacijo, zagnanost in pozitivnost namesto strahu ali apatičnosti?


Koristna orodja in napotke za obvladovanje starostno heterogenih ekip, s posebnim poudarkom na milenijcih, boste prejeli na online delavnici v živo.

Zakaj je dobro, da se udeležite izobraževanja:

 • vedeli boste, kako voditi različne generacije tudi skozi krizne čase ali morebitno delo od doma,
 • vedeli boste, kakšen pristop izbrati pri katerem sodelavcu, da od njega dobite najboljše,
 • izrekanje pohvale ali kritike boste znali prilagoditi vrednostnemu sistemu sodelavca, da bo bolj učinkovita,
 • poznali boste specifike vodenja generacije Y (milenijcev) in jih znali uporabiti,
 • uspešno boste krmarili skozi izzive pri vodenju starejših podrejenih,
 • vedeli boste, kako preprečiti nepotrebne konflikte in doseči dobro sodelovanje med različnimi generacijami,
 • ohraniti boste znali visoko motivacijo in produktivnost!

Pomembno: Online izobraževanja v živo spremljate preko lastnega računalnika, zato vam ni treba zapuščati doma oz. delovnega mesta.

Manjše skupine zagotavljajo nemoten pogovor ter zastavljanje vprašanj (po mikrofonu ali pisno).

Če želite, nam morebitna vprašanja lahko sporočite tudi že vnaprej, in poskrbeli bomo, da boste tekom izobraževanja prejeli kar najbolj koristne odgovore in pojasnila! Pišite na: [email protected]


Vsebina

Pregled in značilnosti generacij

 • Lastnosti, motivatorji, cilji, pogled na svet
 • Pričakovanja, nadzor, lojalnost, fleksibilnost
 • Priporočila za organizacijo dela in vodenje v skladu s specifikami generacij
 • Različni pristopi pri uvajanju in usposabljanju posameznih generacij
 • Motivacijsko delovno okolje in kako zadržati dober kader

Strategije za delo z Milenijci

 • Milenijci: naša prihodnost
 • Posebnosti milenijcev in kaj to pomeni za vodje
 • Kako komuniciramo, kaj komuniciramo, kaj izpostavimo
 • Nagrajevanje z “njihovo valuto”
 • Novi načini treninga
 • Prilagojen vodstven pristop
 • Obvladovanje fluktuacije

Medgeneracijski izzivi in medgeneracijsko sodelovanje

 • Različnost vrednot in razumevanje razlik
 • Skupne točke vseh generacij kot podlaga za vodenje
 • Dajanje navodil in povratnih informacij
 • Izzivi pri vodenju starejših podrejenih
 • Generacija Z
 • Medgeneracijski dialog in učenje

Konflikti med generacijami

 • Premostitev prepada med vrednotami in načinom razmišljanja
 • Nerazumevanje “jezika” in napake v tolmačenj

Avtorji

mag. Klemen Žibret

Je izkušen kadrovski manager in predavatelj, ki je v svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, svetovanja, prodaje, upravljanja s človeškimi viri ter razvoja zaposlenih. Prav tako je član v raznih strokovnih združenjih in vodi delovne skupine s področja plač in kadrov. Mag. Klemen Žibret je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj (za področje managementa in organizacije), avtor več člankov s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. V zadnjih letih se vedno bolj ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.