fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Vodenje skozi spremembe – ustvarjanje stabilnosti v nestabilnem

Online seminar v živo
Ura: 9.00 – 11.30

148,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Uvajanje sprememb terja bolj psihološki kot intelektualen pristop


Smo v času velike nestanovitnosti in res korenitih sprememb dosedanjih okvirjev delovanja.

Ljudje pa po naravi ne maramo sprememb.

Ta situacija je za vodjo dvojno težka – na novo mora »iznajti« sisteme dela, ohranjanja kontrole, odzivanja na spremembe… hkrati pa mora motivirati in voditi pogosto prestrašene, dezorientirane zaposlene.

Kako se oreha lotiti, da si na njem ne zlomimo zob?

Zakaj je to izobraževanje za vas:

 • spoznali boste nabor ključnih aktivnosti za organizacijo dela v vsaki situaciji,
 • lažje boste menedžirali, delegirali in kontrolirali naloge zaposlenih,
 • izposodili si boste koristne prijeme kriznega vodenja,
 • h komuniciranju ter uvajanju sprememb boste znali pristopiti čustveno inteligentno,
 • bistveno boste znali zmanjšati odpor do sprememb,
 • oblikovali in ohranjali boste motivirane, kohezivne ekipe,
 • vedeli boste, kako se posamezni karakterni tipi spopadajo s spremembami – ter znali prilagoditi svoj način vodenja, da od njih dobite maksimalno,
 • naučili se boste pomagati v »težjih primerih«, ko zaposleni tempa sprememb nikakor ne dohaja …
 • Nabor ključnih aktivnosti za organizacijo dela vodje v vsaki situaciji
 • Menedžiranje, delegiranje in kontrola dela
 • Koristna orodja in pripomočki
 • Krizno vodenje – kaj uporabiti
 • Uvajanje sprememb in čustvena inteligenca
 • Odprava strahu pred neznanim; ustvarjanje kohezivnih, motiviranih ekip
 • Karakterni tipi in spopadanje s spremembami – kaj kot vodja lahko pričakujem, kako vodim za maksimalne učinke
 • Pristopi in orodja za »težje primere«, ko zaposleni tempa sprememb nikakor ne dohaja – kako mu pomagati?

Avtorji

mag. Franka Bertoncelj

Franka BertonceljMagistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije kot svetovalka za izbor, razvoj in izobraževanje zaposlenih. Vodi svetovalno - izobraževalne delavnice in treninge na področju vodenja in motiviranja zaposlenih, vodenja problematičnih sodelavcev, profesionalnega poslovnega komuniciranja, komuniciranja s težavnimi sogovorniki, reševanja konfliktov in problemov pri delu, veščin prodaje, upravljanja s časom, grajenja timov, čustvene inteligentnosti, asertivnosti ter poslovnim image-om. Izvaja psihološko profiliranje v namene kadrovske selekcije, rekrutacije in kariernega svetovanja. S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi organizacijskih in tržnih raziskav. Ukvarja pa se tudi s coachingom za zaposlene ter individualnim psihološkim svetovanjem za posameznike. Dela pretežno po metodah transakcijske analize in vedenjsko kognitivnega pristopa, svoje znanje pa nadgrajuje z novimi principi pozitivne psihologije.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.