fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Vodja računovodstva

Večdnevni izobraževalni program
Ura: –
Strokovnjaki:

1.240,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Program za celovito in sistematično obvladovanje računovodstva!

Računovodstvo ni več le podporna dejavnost v podjetju, ampak aktiven dejavnik pri odločanju za managerje in vlagatelje. Kot vodja računovodstva ali računovodskega servisa imate pri tem ključno vlogo, saj ste odgovorni, da:

 • odlično poznate računovodske standarde, pravilnike in zakonodajo,
 • suvereno obvladate področje davkov, finančnih naložb, terjatev, kapitala, dolgoročnih sredstev,
 • skrbno analizirate podatke, izdelate poročila in jasno predate informacije iz poročil nadrejenim,
 • vodite zaposlene, z njimi ustrezno komunicirate, jih motivirate in še več.

Upoštevali smo izziv, s katerim se soočate, in v sodelovanju z odlično strokovnjakinjo z izkušnjami iz prakse posebej za vas pripravili: intenzivni izobraževalni program za pridobitev certifikata Vodja računovodstva.

Program je namenjen: vodjem računovodstev, računovodskih servisov in vsem, ki jih tematika zanima.

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik, s katerim boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste dodatno prejeli na prvi delavnici. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Med izvedbo delavnic, boste za boljšo pripravo na obravnavano tematiko na vaš elektronski naslov prejeli študijsko egradivo in dostop do e-seminarja s študijskim gradivom v e-obliki. Pogledate ju v času, ki si ga sami izberete – brez dodatnih potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Do e-seminarja boste dostopali do konca meseca julija.
 • Ob koncu programa boste na zadnji delavnici rešili test. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za vodenje računovodstva kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Program obsega sedem modulov:

 • štiri interaktivne praktične delavnice, na katerih boste obdelali ključne tematike, povezane z vašim delom,
 • interaktivni eseminar,
 • eno študijsko egradivo in
 • priročnik Računovodski praktikum.

Kot strokovnjak za vodenje računovodstva boste:

 • obvladali celotno računovodsko področje,
 • pravilno in zanesljivo opravljali svoje delo,
 • z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svojo organizacijo,
 • izboljšali komunikacijske veščine.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Strokovnjak za vodenje računovodstva v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Vsebina

 • Računovodski standardi (SRS, MSRP)
 • Davčna zakonodaja
 • Vrste pravilnikov in internih aktov
 • Sklepi podjetnika
 • Računovodsko, poslovno in letno poročilo

 • Uvod – računovodstvo v praksi
 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Posebnosti knjiženja za proračunske uporabnike
 • Poročanje po slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo
 • Potrebne računovodske informacije za direktorja
 • Rezultat poslovanja
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih
 • Vodenje računovodstva v društvih
 • Knjigovodstvo na kmetijah
 • Zakonske spremembe

 • Kako izbrati ustrezen stil vodenja
 • Krogotok vodenja
 • Testi vodenja in komunikacije
 • Vprašalniki: stil vodenja, obvladovanje procesa vodenja, delegiranje nalog
 • Postopek pogovora o sodelavčevih šibkih točkah
 • Postopek delegiranja nalog

 • Razumevanje vsebin in evidentiranja poslovnih dogodkov
 • Zahtevnejši poslovni dogodki in njihovo razumevanje (dolgoročna sredstva, zaloge, terjatve, finančne naložbe, kapital, rezervacije, dolgovi, časovne razmejitve)
 • Vpliv poslovnih dogodkov na računovodsko poročilo in davčni obračun
 • Pomen in možnost koriščenja davčnih olajšav

 • Pomen in vsebina izkaza denarnih tokov
 • V čem se izkaz denarnih tokov razlikuje od ostalih računovodskih izkazov
 • Pomen in vsebina denarnih tokov
 • Informacije iz izkaza denarnih tokov za različne uporabnike
 • Izdelava izkaza denarnih tokov

 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem

 • Preverjanje znanja – test rešite na zadnji delavnici.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za vodenje računovodstva.