fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Vodstveni IQ

Delavnica
Ura: –

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Izobraževanje lahko izvedemo tudi za večje število zaposlenih na delovnem mestu
in jo popolnoma prilagodimo vašim željam.

Pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

Povpraševanje za usposabljanje na delovnem mestu

 

Poznate enačbo vodstvene inteligence?

LQ = IQ + EQ + PQ + SQ + SQ2

(LQ = vodstvena inteligenca, IQ = logična inteligenca, EQ = čustvena inteligenca, PQ = fizična inteligenca, SQ = socialna inteligenca, SQ2 = duhovna inteligenca)

 

Zelo posplošeno je vodstvena inteligenca vsota inteligence, čustvenega in socialnega zavedanja, fizičnega zdravja ter zavedanja lastne vloge ter vloge podjetja v bolj celostnem, globalnem kontekstu.

Kaj to za vodje konkretno pomeni?

Vabimo vas na intenzivno interaktivno delavnico, kjer bomo poiskali zelo praktične vodstvene nastavke teh vidikov!


Komu je delavnica namenjena?

Vsem vodjem, ki želijo narediti preskok v svojem vodenju, ki želijo maksimalno izkoristiti svoj potencial ter biti najboljši vodje, ki so lahko, vsem vodjem, ki se želijo naučiti novih zanimivih pristopov za učinkovitejše ter bolj harmonično vodenje.

Na delavnici boste:

 • opredelili značajske tipe sodelavcev in njihovo doživljanje življenjskih situacij,
 • izostrili veščine ocenjevanja sposobnosti zaposlenih ter spoznali dodatne možnosti upravljanja z različnimi osebnostnimi lastnostmi (Dunning-Kruger efekt),
 • vedeli, kako s socialno inteligentnim pristopom pridobiti posameznike za sodelovanje,
 • obvladovali 5 ključnih elementov čustvene inteligence ter ustrezne vodstvene pristope,
 • se spomnili, kako kot vodja poskrbeti tudi zase,
 • osvojili uporabo različnih vrst inteligenc pri vsakodnevnem vodenju

Delali bomo interaktivno, v manjši skupini. Večino tehnik in pristopov boste udeleženci preskusili v praksi.

»Klasična« inteligenca (IQ) v najboljšem primeru vpliva na 20 % dejavnikov, pomembnih za uspeh v življenju – to pomeni, da 80 % vplivajo druge sile! Dobro jih je poznati.

Vsebina

 • Praktični koraki za doseganje višje vodstvene inteligence
 • Vrste inteligence ter njihova uporaba pri vsakodnevnem vodenju
 • Značajski tipi sodelavcev ter specifike v njihovem doživljanju situacij
 • 5 ključnih elementov čustvene inteligence ter ustrezni vodstveni pristopi
 • Ocenjevanje sposobnosti zaposlenih in obvladovanje njihove kognitivne pristranskosti (Dunning-Kruger efekt)
 • Socialno inteligentni pristopi k vodenju in praktične koristi
 • Skrb za umsko in fizično zdravje – majhni koraki z velikim učinkom
 • Duhovna inteligenca kot ključ za uspeh podjetja in izboljševanja poslovnih rezultatov

Avtorji

mag. Suzana Ester Car

suzana-ester-car mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin.  Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic in je prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako na področju osebnega razvoja kot na ravni organizacij. S kadrovskim managementom se je pričela ukvarjati leta 2000 v večnacionalnem podjetju Procter&Gamble. Pet let je bila pomočnica direktorja s področja razvoja ljudi na Kliniki Golnik. Kot samostojna svetovalka s podjetji in organizacijami sodeluje pri vpeljavi orodij kadrovskega managementa in usposabljanju vodij za samostojno in učinkovito uporabo vpeljanih orodij pri podjetju StepUP3. Pri implementaciji izhaja iz potreb in organizacjske kulture podjetij ter vključuje zaposlene v vse faze implementacije. “Zadnji dve leti sta korenito spremenili tudi naš pogled na delo in odnos do “službe” – ter hitro odprli vrata drugačnim oblikam dela. Svetu smo dovolili vpogled v svojo domačo pisarno ali celo v svojo dnevno sobo. Nekatere organizacije so se novim razmeram odlično prilagodile in pobirajo smetano. Jo boste tudi vi?”

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.