fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Vodstveni trening za izmenovodje v proizvodnih podjetjih

Delavnica
Ura: –
Lokacija: OOZ Domžale
Praktična delavnica – razumevanje vpetosti proizvodnje v celotno delovanje podjetja ter »mehke veščine« in sposobnosti učinkovitega vodenja

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Vodstveni trening za izmenovodje v proizvodnih podjetjih


V proizvodnji se na vodstvene položaje (vodja oddelka, izmenovodja ipd.) pogosto postavljeni posamezniki, ki ste se v preteklosti izkazali z nadpovprečnim tehničnim znanjem in sposobnostmi, ter izstopali napram ostalim.

Težava je pogosto le, ker so na teh položajih potrebni tudi širše poznavanje proizvodnega procesa, razumevanje vpetosti proizvodnje v celotno delovanje podjetja, predvsem pa »mehke veščine« – sposobnosti učinkovitega komuniciranja, motiviranja, usmerjanja, delegiranja in reševanja konfliktov med sodelavci, ko ti nastanejo.

Teh veščin in znanj šole ne učijo, vodje pa ste v praksi prepuščeni sami sebi, da se znajdete.

Ker se zavedamo pomembnosti vašega doprinosa k podjetju, in bi vas radi podprli pri kakovostnem opravljanju vašega dela, smo razvili praktično delavnico, namenjeno prav vam – izmenovodjem in drugim vodstvenim delavcem v proizvodnji!


izmenovodje v proizvodnji

Po delavnici boste:

 • razumeli, kaj vse obsega in pogojuje proizvodnja v okviru podjetja,
 • poznali pričakovanja managementa do proizvodnje in njenih vodstvenih delavcev,
 • vedeli, kaj kupec pričakuje od podjetja in kako je s tem povezana proizvodnja,
 • znali voditi ekipe sodelavcev in jih motivirati, da bo delo potekalo učinkovito ter složno,
 • izkoristili skupinsko delo kot način dela in vzvod za doseganje višjih ter boljših rezultatov,
 • znali preprečevati oz. učinkovito reševati konflikte med zaposlenimi, ki negativno vplivajo na delovne procese,
 • razumeli, zakaj so spremembe pomembne in zakaj inovativnost ni le prazna floskula,
 • vedeli, kako biti dober vezni člen med “introvertirano” proizvodnjo ter “ekstrovertirano” nabavo, prodajo, logistiko …

Vsebina delavnice vodstveni trening za izmenovodje v proizvodnji:

 • Kaj od podjetij pričakuje globalni trg
  • Zahteve globalnega trga po produktivnosti in kakovosti ter kako jih dosegati
 • Sodobna proizvodnja filozofija v praksi
  • Vitkost, uspešna organizacija dela, pretočnost materialov, fleksibilnost, krajši čas izvedbe, nastavitev, manjša poraba surovin, boljša razpoložljivost in učinkovitost strojev, ukrepi za znižanje nekakovosti, … Pojasnila s primeri iz prakse
 • Racionalizacija delovnih procesov
  • Na praktičnih primerih prikazane izboljšave delovnega procesa
 • Spodbujanje inovativnosti
  • Zakaj so spremembe nujna stalnica v poslovnih procesih (in življenju)? Na praktičnih primerih pojasnimo, kako zastaviti sistem stalnih izboljšav.
 • Vodenje sodelavcev
  • Tipični primeri napak v pri vodenju sodelavcev z nasveti kako komunicirati, motivirati ter reševati konflikte.
 • Avtentično vodenje in komunikacija
  • Spoznavanje samega sebe in sodelavcev po načelu DISK analize ter prilagojen pristop k različnim osebnostnim tipom.
 • Skupinsko delo kot način dela
  • Na primerih iz prakse si bomo ogledali korake ter priporočila za učinkovito timsko delo ter načine reševanja problemov pri vodenju sodelavcev.

Reference:

Povedano bistvo, brez olepšav in zavijanja v »celofan«. Domač pristop. Razumljiva predtavitev.

Alenka Praznik, koordinator oddelka medicine, L-tek d.o.o.


Konkretni odgovori na vprašanja, ne samo neka teorija.

Nejc Ciglarič, vodja proizvodnje, Pladent d.o.o.


Še posebej sem bil zadovoljen z načinom predavanja, da sem izvedel, kako moram pristopiti do sodelavcev na najboljši način.

Denis Murg, obratovodja, Jata Emona d.o.o.


Dobra razlaga, vprašanja in odgovori po koncu predavanja. Pogostitev je bila super. Veliko predlogov za izboljšave na mojem delovnem mestu.

Faton Beka, delovodja, jata Emona d.o.o.

Še posebej mi je bilo všeč, da ste povedali primere iz osebnih izkušenj.

Franci Hribernik, vodja testirnice, Interblock d.d.

Super je, ko slišiš primere iz prakse. Veliko dobrodošlih informacij.

Tadej Aubelj, vodja pakirnega oddelka, Interblok d.d.

 

Preverite še ostala izobraževanja iz – Menedžment in proizvodnja. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

mag. Damjan Mohorič

Mag. Damjan Mohorič ima 20-letne izkušnje iz gospodarstva. Svojo poslovno pot je začel leta 1998 kot proizvodni tehnolog v podjetju Domel Železniki. V novo nastali poslovni enoti ECS je poskrbel za selitev programa v lokacijsko dislocirano enoto ter nadaljnji procesni razvoj programa. Po 10 letih dela v podjetju kot Vodja proizvodnje, je svojo poslovno pot nadaljeval v Iskri d.d.. Kot član uprave je bil odgovoren za področja proizvodnje, orodjarne in strojegradnje, nabave ter kakovosti. Soupravljanje velikega podjetja s 1200 zaposlenimi mu je omogočil osebni razvoj tudi na področju financ in kontrolinga ter posledično možnost praktične izvedbe racionalizacij različnih programskih enot oziroma tehnologij. V letih 2012-2015 je v podjetju Iskra Zaščite vodil projekt Joint venture podjetja Weidmueller&IZ. V nemškem podjetju Weidmueller so mu za uspešno izpeljan projekt podelili posebno zahvalo in priporočilo. V letih 2013 -2016 je kot zunanji svetovalec in kasneje kot direktor podjetja Iskra Strojegradnja in vzdrževanje iz Kranja izvedel prestrukturiranje podjetja iz servisnega v projektantsko podjetje. Danes opravlja funkcijo direktorja v podjetju Iskra ISD Plast.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega seminarja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.