fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Vpliv delovnopravnih pravil na obračun plače

Praktični seminar
Ura: 9.00 – 13.15

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Kako pravilno pripraviti pogodbo o zaposlitvi, zaposliti delavca in pripraviti podatke za obračun plače?

Plača je eden izmed temeljnih institutov v delovnem pravu. Odgovorni in vsi tisti, ki ste pri delodajalcu zadolženi za pripravo in obračun plače, morate poleg davčnih pravil in pravil, ki so pomembna za obračun in plačilo obveznih prispevkov za socialno varnost, poznati tudi marsikatera delovnopravna pravila. Za pripravo pravilnega obračuna plače je v osnovi najprej pomembno poznati prav ta pravila.

Zato smo za vse odgovorne za sklepanje in za pripravo pogodbe o zaposlitvi ter pravilnih podatkov za obračun plače pripravili praktični seminar.


Namen praktičnega seminarja je predstavitev izbranih pravil delovnega prava, ki so tesno povezana s pripravo obračuna plače in imajo velik vpliv na pravilnost samega obračuna, in sicer skozi osnova pravila ZDR-1. Poudarek bo na tem, kaj mora delodajalec upoštevati in je pomembno pri samem sklepanju pogodbe o zaposlitvi. Obravnavana bodo delovnopravna pravila, ki so povezana z obveznostjo delodajalca v postopku sklepanja pogodbe o zaposlitvi oziroma takoj po sklenitvi, zaradi priprave podatkov za pravilni obračun plače. S tem namenom bodo predstavljena delovnopravna pravila obračunavanja posameznih sestavnih delov plačila za delo.


VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Če se vam že zdaj porajajo vprašanja v zvezi s pripravo podatkov za pravilni obračun plače, nam jih pošljite na naslov: [email protected], le tako vam bomo lahko pomagali.

KOMU JE NAMENJEN
Računovodjem oz. odgovornim, ki so zadolženi za pripravo obračunov plač pri delodajalcu oz. zunanjim računovodskim servisom, kadrovskim strokovnjakom, pravnikom, direktorjem manjših in srednjih podjetij, poslovnim sekretarjem in drugim osebam, ki v podjetju in za podjetja pripravljajo pogodbe o zaposlitvi in obračunavajo plače.

Seminar bo naravnan praktično, poudarjene pa bodo težave, ki so zaznane skozi prakso oz. večkrat opažene pri delodajalcih v Sloveniji. Predavateljica bo podala številne primere iz prakse.

Skozi praktični prikaz boste:

 • znali pravilno pripraviti pogodbo o zaposlitvi (obvezne sestavine pogodbe, poskusno delo …),
 • spoznali vse obveznosti delodajalca ob zaposlitvi delavca (zdravniški pregled, obvezno zavarovanje …),
 • upoštevali vsa delovnopravna pravila pri obračunu plače (višina plače, nadomestila plače, povračila stroškov),
 • pravilno obračunali plačo (vključno z minimalno plačo).

1. Priprava pogodbe o zaposlitvi:

 • obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi
 • sklicevanje na kolektivne pogodbe / pravilnike delodajalca
 • priporočljive sestavine pogodbe o zaposlitvi
 • poskusno delo
 • osnutek pogodbe o zaposlitvi

2. Sklenitev delovnega razmerja in obveznosti delodajalca:

 • obvezni zdravniški pregled
 • obvezna socialna zavarovanja
 • druge morebitne obveznosti (obvezne prijave)

3. Pomembna pravila za obračun plače:

 • določitev plače s pogodbo o zaposlitvi
 • nadomestilo plače
 • povračila stroškov

4. Obračun plače:

 • obračun rednega dela
 • redno delo in minimalna plača
 • obračun nekaterih obveznih dodatkov (npr. nadurno delo)
 • obračun nadomestila plače

 

Avtorji

univ.dipl.ekon. Irena Kamenščak

Gospa Kamenščak je od leta 2007 dalje v družbi BDO Svetovanje d. o. o. zaposlena na davčno-pravnem oddelku, kjer nudi svetovalne storitve predvsem na področju dohodnine v povezavi z davčnim postopkom, delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava. Ima svetovalne izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana sem za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih dejavnostih. Objavlja strokovne članke z davčnega področja in izvaja predavanja na temo dohodnine, delovnega prava in prava socialne varnosti.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.