Vpliv vojne v Ukrajini na cene in pogodbene roke pri izvajanju podjemne in gradbene pogodbe

Seminar

298,00  DDV ni vštet v ceno

Kdo bo torej nosil oz. moral prevzeti tveganje podaljšanja dobavnih rokov in dodatnega zvišanja cen ter  kakšne veljavne ukrepe obema stranema dopušča aktualna zakonodaja?

Preverite obstoječe možnosti in si  pridobite rešitve na online seminarju v živo.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Vojna v Ukrajini je po zdravstveni krizi gospodarstvo potisnila v novo krizo. Logistične poti so prekinjene, proizvodnja marsikje ustavljena, srečujemo se z odstopi od pogodb pri dobavi blaga; v Sloveniji pa, med drugim, beležimo najvišjo inflacijo v zadnjih 14 letih.

Posledica so dolgi dobavni roki in dodatno enormno povišanje cen. Izvajalci enostavno več ne morejo  izpolnjevati pogodbenih obveznosti, ne da bi  s tem  krepko posegli v svojo škodo, naročniki pa lahko pogoje v pogodbah, posebej dolgoročnih, le izjemoma spremenijo.


Program:

10.00 – 11.30: Določila ZJN-3 (mag. Marija Bukovec Marovt)

 • Dovoljene spremembe pogodbe po ZJN-3 (blago, storitve, gradnje), zaradi sprememb cen
 • Možnosti ponudnikov za odstop od pogodbe pri dobavi blaga  zaradi spremenjenih okoliščin (vojna v Ukrajini),  vključno s posledicami za naročnika
 • Vprašanja in odgovori

11.30 – 11.45 ODMOR

11.45 – 13.30: Sprememba pogodbene cene zaradi sprememb cen na trgu in podaljšanje pogodbenega roka po pravilih Obligacijskega zakonika in Posebnih gradbenih uzanc  (Mojca Furlan)

 • Vpliv spremenjenih okoliščin
 • Predpostavke za spremembo cene po pravilih Obligacijskega zakonika (OZ) in Posebnih gradbenih uzanc (PGU)
 • Način/metode spremembe cene
 • Razlogi za podaljšanje pogodbenega roka
 • Način podaljšanja pogodbenega roka
 • Vprašanja in odgovori

Koristi:

 • ZA IZVAJALCE: ugotovite, ali in kje vam veljavna zakonodaja dopušča, da zahtevate zvišanje cen in podaljšanje izvedbenih rokov, ter ugotovite, kje je smiselno od pogodbe celo odstopiti;
 • ZA NAROČNIKE: ugotovite, koliko vam veljavna zakonodaja nalaga, da pogodbe z izvajalci spremenite in kako;
 • Prejem odgovorov na vprašanja na webinarju in tudi po njem.

Predavateljici:

Mojca Furlan, dipl. iur., odvetnica, je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani in po pripravništvu na Okrožnem sodišču v Ljubljani opravila pravosodni izpit. Najprej je bila zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, kasneje pa kot vodja pravne službe in svetovalka uprave v enem izmed večjih gradbenih podjetij v Sloveniji. Pri svojem delu v gradbeništvu se je ukvarjala z vsemi fazami, povezanimi z gradnjo, in sicer od nakupa zemljišč, pogajanj, sklepanja pogodb, nastopanja na javnih naročilih, izvajanja pogodb, izročitev objektov ali stanovanj, pa vse do problematike v zvezi z odpravo napak v jamčevalnih dobah. Od leta 2005 ima svojo odvetniško pisarno in se poleg medicinskega prava ukvarja predvsem s pravno problematiko v gradbeništvu in projektiranju. Pri svojem delu svetuje vsem udeležencem gradnje, jih zastopa pred sodišči in redno predava o temah s področja gradbenega prava.

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d. o. o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Založbe Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012.


Priporočila udeležencev izobraževanj:

»Na Vašem seminarju sem pridobil vse tiste prave informacije, katere kot gradbinec potrebujem, kar običajno pogrešam.« (Marko Veršić, CGP d.d.)

»Zelo zanimivo in predvsem koristno predavanje, dobiš informacije iz prve roke.« (Stojan Matko, udeleženec)

»Pri seminarjih in izobraževanjih, ki jih organizira Forum Akademija, mi je všeč, da lahko kadarkoli naslovimo vprašanje po e-pošti in dobimo hitro strokovni odgovor.« (Mojca Selan, Siliko d.o.o.)

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

mag. Marija Bukovec Marovt

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d. o. o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012, ter je soavtorica revije Javna naročila in koncesije v praksi v izdaji Forum Media.

Mojca Furlan, dipl. iur., odvetnica

Mojca FurlanMojca Furlan, dipl. iur., odvetnica, je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani in po pripravništvu na Okrožnem sodišču v Ljubljani opravila pravosodni izpit. Najprej je bila zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, kasneje pa kot vodja pravne službe in svetovalka uprave v enem izmed večjih gradbenih podjetij v Sloveniji. Pri svojem delu v gradbeništvu se je ukvarjala z vsemi fazami, povezanimi z gradnjo, in sicer od nakupa zemljišč, pogajanj, sklepanja pogodb, nastopanja na javnih naročilih, izvajanja pogodb, izročitev objektov ali stanovanj, pa vse do problematike v zvezi z odpravo napak v jamčevalnih dobah. Od leta 2005 ima svojo odvetniško pisarno Mojca Furlan - odvetnica in se poleg medicinskega prava ukvarja predvsem s pravno problematiko v gradbeništvu in projektiranju. Pri svojem delu svetuje vsem udeležencem gradnje, jih zastopa pred sodišči in redno predava o temah s področja gradbenega prava.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.