Vpliv novosti na delovna razmerja in plače v letu 2020 v javnem sektorju

Praktični seminar

288,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Za pravilno določanje pravic javnih uslužbencev je treba spremljati in poznati številne predpise, predvsem pa njihove spremembe, saj le-te vplivajo na pravilno in zakonito ravnanje. Tudi v letu 2020 je bilo uveljavljenih kar nekaj sprememb predpisov in novosti. Med njimi določbe glede vrste, višine in rokov za določanje posameznih pravic (regres za letni dopust, napredovanje in izplačilo višje plače iz naslova napredovanja, pravilno določanje dnevnic za službena potovanja v tujino, regres za prehrano med delom).

Da boste v skladu z vsemi novostmi in spremembami predpisov ter kolektivnih pogodb ter v predpisanih rokih upoštevali pravice in obveznosti, ter pravilno določili in izplačali plače svojim zaposlenim, se udeležite praktičnega seminarja, kajti temelji na preizkušenih primerih predavateljice iz prakse.

Prejeli boste odgovore na mnoga vprašanja, ki nam jih čim prej pošljite na naslov: [email protected].

Komu je seminar namenjen? Vodjem kadrovskih služb, kadrovskim strokovnjakom, pravnikom in vodjem zavodov/ustanov, predvsem pa vsem, ki se pri delu srečujete z izzivi predlagane vsebine.


Mnenja udeležencev prejšnjih seminarjev:

 • »Izvrstna predavateljica, z neprecenljivim znanjem.«
 • »Vsebina je bila odlično predstavljena, tako na osnovi primerov, kot novosti oz. spremembe v načrtovanju.«
 • »Dobra razlaga, konkretni primeri in uporabne informacije, način podajanja vsebine, odlično predstavljene novosti.«
 • »Odlična predavateljica z ogromno znanja.«
 • Dobili boste jasen pregled sprememb zakonodaje in kolektivnih pogodb, ki jih je treba upoštevati v letu 2020 in so pomembne za urejanje delovnih razmerij, plač in drugih stroškov dela;
 • seznanjeni boste z roki, ki jih je treba upoštevati pri določanju pravic in obveznosti ter pri določanju in pri izplačilu višjih plač javnim uslužbencem;
 • znali boste pravilno ravnati pri določanju pravic javnih uslužbencev, in sicer: določanje plač ob prerazporeditvah in napredovanjih ter povračil stroškov in drugih prejemkov;
 • prihranek časa in denarja, kajti zaradi nezakonitega delovanja lahko delodajalca in odgovorne osebe doletijo tudi sankcije.

Na seminarju se boste seznanili z vsemi novostmi in s spremembami predpisov ter kolektivnih pogodb, ki jih je treba upoštevati v letu 2020.

Pravne podlage – pregled predpisov in kolektivnih pogodb s posebnim poudarkom na novostih na naslednjih področjih:

 • delovna razmerja,
 • plače v javnem sektorju,
 • povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja.

Plače:

 • določanje osnovne plače (kaj je osnovna plača, določitev osnovne plače ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto),
 • del plače za delovno uspešnost (vrste delovne uspešnosti),
 • napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede,
 • pregled dodatkov (vrste dodatkov).

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja:

 • vrste povračil stroškov,
 • spremembe na področju povračil stroškov v 2020,
 • predstavitev posameznih povračil in prejemkov z opozorili na sodno prakso.

Avtorji

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.