fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Vse o dostopu do informacij javnega značaja za prosilce in zavezance

Ura: –
Pojasnila, navodila, obrazci in opisi postopkov ter zakoodajnih zahtev

Da ste kot zavezanec dolžni prosilcu (po ZDIJZ) omogočiti dostop do informacij javnega značaja ni nič novega.

Kako pa se zahtevkov lotevate v praksi? A vedno veste kaj storiti, tudi če:

  • informacije nimate,
  • so podatki varovani,
  • so zahtevane informacije nastale pred spremembo zakonodaje (takrat niso imele javnega značaja),
  • so informacije zahtevane v imenu pravnega interesa,
  • gre za dokument v postopku izdelave,
  • gre za izjemo varstva osebnih podatkov,
  • pri postopku nastanejo večji materialni stroški,
  • če zahtevane informacije ne izvirajo iz vašega delovnega področja,
  • če dokument ne obstaja, lahko ga pa relativno enostavno prikličete …

Poznate najnovejšo sodno prakso in izjeme?

Prosilci – ali veste, kako in kdaj lahko dostopate do informacij javnega značaja?

Odgovore na vsa vaša vprašanja imate lahko vedno pri roki – v obliki praktičnega priročnika, nastalega v sodelovanju s strokovnjaki iz urada Informacijskega pooblaščenca.

OGLEJTE SI PORTAL  https://www.e-vop.si/, na katerem se lahko tudi brezplačno registrirate.

Avtorji

mag. Kristina Kotnik Šumah

Po zaključku I. gimnazije v Celju je študij nadaljevala na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je z odliko diplomirala aprila 2002. Po diplomi se je zaposlila v Službi Vlade RS za evropske zadeve, kjer je opravljala delo višje svetovalke na področju pravnih zadev. Leta 2008 je opravila državni pravniški izpit. Pri Informacijskem pooblaščencu se je zaposlila maja 2006. Do septembra 2008 je opravljala delo svetovalke pooblaščenca na področju dostopa do informacij javnega značaja, kjer je reševala najzahtevnejše pritožbene zadeve. Od oktobra 2008 dalje je namestnica informacijske pooblaščenke za področje dostopa do informacij javnega značaja. Je avtorica strokovnih člankov s področja informacij javnega značaja in predavateljica na upravni akademiji. Mednarodne izkušnje si nabira s predavanji in študijskimi izmenjavami v tujini, kot strokovnjakinja sodeluje tudi v projektih medinstitucionalnega sodelovanja pri Evropski komisiji.

mag. Sonja Bien Karlovšek

Rodila se je v Mariboru. Po zaključku II. Gimnazije v Mariboru in opravi mednarodne mature se je vpisala na Pravno fakulteto v Ljubljani. V času študija je dve leti opravljala delo svetovalke na področju stanovanjskega prava na Pravnoinformacijskem centru nevladnih organizacij v Ljubljani (PIC). Leta 2000 je diplomirala z nalogo “Ureditev nevladnih organizacij v primerjalnopravnem pogledu” pod mentorstvom dr. Mitje Horvata. Pripravništvo je opravila na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu se je zaposlila na Okrožnem sodišču v Ljubljani, nato pa pri tedanjem Pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja. Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar jo je dne 16. 2. 2006 imenovala za svojo namestnico. Od tedaj se v različnih publikacijah, med drugim tudi v drugem priročniku te založbe (Zasebnost in varovanje osebnih podatkov), loteva tematike, povezane z varstvom zasebnosti in osebnih podatkov ter dostopom do informacij javnega značaja. Leta 2009 se je zaposlila v Zakonodajno-pravni službi Državnega zbora RS, leta 2010 pa opravila magisterij z nalogo Izbrani postopkovni vidiki dostopa do informacij javnega značaja. Aktivno obvlada nemški in angleški jezik, pasivno tudi francoski jezik.

Mojca Prelesnik

Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva, arhivov, gospodarstva, itd.) Poleg pravnega znanja ima tudi izkušnje na področju zakonodajnega postopka, managerskega dela, vodstvene in organizacijske sposobnosti s področja dela javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja. Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ. Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje. Znanje in izkušnje, pridobljeno v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008–2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov. Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014.

Alenka Žaucer

Rodila se je leta 1972 v Ljubljani. Po končani Gimnaziji Ledina se je vpisala na Pravno fakulteto v Ljubljani. Leta 1996 je diplomirala, se zaposlila v pravni službi Zavarovalnice Triglav, d. d., in tam opravila del pripravništva. Preostanek pripravništva je opravila na Višjem sodišču v Ljubljani.  Leta 1998 je z odliko opravila pravniški državni izpit in se ponovno zaposlila v Zavarovalnici Triglav, d. d., OE Ljubljana, na oddelku za zavarovalno pravne zadeve. Tam si je pridobivala izkušnje z odškodninskim pravom. Samostojno je reševala odškodninske zahtevke vseh vrst zavarovanj in zavarovalnico zastopala pred sodišči in arbitražo.  Pri Pooblaščencu je zaposlena od maja 2005, kjer se kot svetovalka ukvarja zlasti z dostopom do informacij javnega značaja.