Kako pri vzdrževanju in upravljanju objekta zmanjšati tveganje zaradi rasti cen nepremičnin?

Seminar
Predavatelji:mag. Anton Kožar

288,00  DDV ni vštet v ceno

Praktičen webinar za lastnike nepremičnin, upravnike objektov, vodje financ, vodje vzdrževanja in investicij, potencialne investitorje  in vse, ki se ukvarjate z ekonomiko nepremičnin

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Kako pri vzdrževanju in upravljanju objekta zmanjšati tveganje zaradi rasti cen gradbenih materialov in storitev?

Korona je prinesla val podražitev, ki je občuten na vseh področjih življenja in potrošnje.

Pojavilo se je izrazito pomanjkanje surovin tako na slovenskem trgu kot na trgu EU. Ključni vzroki razmer so povezani z rastjo cen osnovnih naravnih surovin, kot so železo in naftni derivati, ki je posledica zmanjšane proizvodnje zaradi epidemije covida-19 ter načrtno zmanjšanega črpanja nafte v okviru organizacije OPEC na eni strani ter povečanega povpraševanja zaradi ekspanzije investicijskih naložb.

Dodatne težave v zadnjih tednih povzroča vojna, ki je nekatere cenovne parametre gradbenih materialov in energentov povečala tudi za več kot 150 odstotkov.

Ena od panog, ki doživlja strmo rast cen, je ravno gradbeništvo.

Vsem lastnikom nepremičnin, upravnikom objektov, potencialnim investitorjem  in vsem, ki se ukvarjate z ekonomiko nepremičnin, vzdrževanje nepremičnin priporočamo izjemno aktualen seminar.

Rast cen nepremičnin

PROGRAM:

Ali imajo ponudniki storitev v poslovanju z nepremičninami naravni interes po rasti tekočih cen ali zgolj po rasti cen nepremičnin?

 • Je inflacija življenjskih potrebščin v tesni zvezi z gibanjem cen nepremičnin, z gibanje stroškov gradnje nepremičnin……
 • Ključni javno veljavni indeksi cen in njihova interpretacija: HICŽP, indeks gibanja najemnin, indeks gibanja cen stanovanjskih in poslovnih nepremičnin;
 • Kaj vse se upošteva v izračunu EOM-efektivne obrestne mere….

 Vpliv inflacije na vrednost nepremičnine – ponazoritev z izračuni in primeri

 Ključni ekonomski kriteriji za odločitev glede nakupa ali najema (ločeno za stanovanjske in poslovne nepremičine)

 • Prikazan izračun neto sedanje vrednosti (NSV);
 • Kje so ekonomska, pravna in operativna tveganja in kako jih doživljajo tržni udeleženci?
 • Obrazložitev paradoksa, da Slovenci kljub rahlo negativni NSV nepremičnin preferirajo lastniško uporabljene nepremičnine, pred najemom.

Je pravna varnost poslovnega najema enaka kot pravna varnost stanovanjskega najema? Razlike pri tveganjih na enem in drugem segmentu? Prikaz preko SWOT matrike

Kateri so ekonomsko-finančni cilji lastnika in kateri upravnika objekta?

So stroški obratovanja v lastniško koncentriranih stavbah enaki kot v stavbah z razpršenim lastništvom (primer z grafom)

Vključevanje indeksacije v pogodbe o vzdrževanju, v prodajne pogodbe nepremčnin, v izvajalske pogodbe za gradnjo (Cost construction index) ter stroške dela (rast plač) v prodajne pogodbe za svetovanje:

 • Inflacija: klavzule v pogodbah, ki ščitijo na eni strani kupca, na drugi strani prodajalca, primer ZVKSES, FIDIC klavzule;
 • Klavzule o obrestnih merah: fiksna, euribor+ fiksni del, kaj se je dogajalo, ko je bil euribor negativen;
 • Kje dobimo orientacijske podatke o tem, ali se nam splača zamenjati (refinancirati) obstojče posojilno pogodbo namesto z variabilno obrestno mero v fiksno nominalno obrestno mero?
 • V čem je prisotno moralno sprenevedanje posojilojemalcev in posojilodajalcev, ki so najeli /dajali posojila v švicarskih frankih (CHF)? Ali gre za neznanje, pohlep, napačno predpostavko o gibanju tečajev?

KLJUČNE KORISTI PRAKTIČNEGA SEMINARJA:

 • Razumeli boste vpliv inflacije na vrednost nepremičnine;
 • Laže in pravilneje se boste odločili, ali nepremičnino najeti ali kupiti;
 • Razumeli boste indeksacijo v pogodbah in seznanjeni boste s ključnimi javnoveljavnimi indeksi cen;
 • Vedeli boste, kje spremljati vire, ki so v Sloveniji na razpolago za spremljanje dnevnih, tedenskih, mesečnih gibanj raznoterih indeksov, obrestnih mer, donosov in tipičnih cen materialov v gradbeništvu, ki se lahko uporabijo v pogodbenih klavzulah.;
 • Vedeli boste, na kaj je nujno paziti, če se uporabijo v pogodbah indeksi, ki nimajo značaj javnoveljavnih indeksov in niso standardizirani;
 • Odgovori na vprašanja

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Predavatelji

mag. Anton Kožar

mag. Anton Kožar Je magistriral leta 1991 z magistrsko nalogo Vpliv zunanjih pogojev gospodarjenja na plačilno bilanco Jugoslavije in notranje prilagajanje tem spremembam – ekonometrična raziskava. Poklicno pot je začel v Komunalno – gradbenem podjetju Tregrad Trebnje. V času med 1983 in 1997 je bil zaposlen v Analitsko-raziskovalnem centru Banke Slovenije, v letih 1994-1997 kot pomočnik direktorja. Intenzivno se je ukvarjal z analiziranjem gospodarstva in finančnim programiranjem. V letih 1997 do 1999 je bil direktor Kapitalskega sklada d.d. (danes Kapitalska družba) in je soavtor Bele knjige (1997), ki je bila strokovna podlaga za pokojninsko reformo ob koncu 1999. V letih 2001-2007 je bil svetovalec predsednika GZS, zadolžen predvsem za ekonomsko analizo in finančno področje. Od maja 2002 do junija 2007 je bil sočasno tudi direktor Združenja za poslovanje z nepremičninami pri GZS. Od 2004 do 2008 je bil predsednik, v 2010-2015 pa podpredsednik Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI, to je društva, ki je del mednarodne nepremičninske organizacije, FIABCI, in ima sedež v Parizu. Na Centru za poslovno usposabljanje (CPU) je v letih 2004-2007 predaval na pripravah za pridobitev licence za nepremičninske posrednike, v letih 2004-2008 pa je bil v državni izpitni komisiji za pridobitev licence nepremičninskega posrednika, ki jo ima tudi sam (št. 00712). Licenco, POOBLAŠČENI OCENJEVALEC VREDNOSTI NEPREMIČNIN, je zagovarjal na Slovenskem inštitutu za revizijo ob koncu 2006. Anton Kožar je v letih 2007-2016 pridobil bogato prakso pri ocenjevanju nepremičnin za rezidente in tujce. Anton Kožar od julija 2007 vodi Inštitut za nepremičnine d.o.o., Ljubljana.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.