fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Vzdrževanje proizvodnih naprav v praksi podjetja

Enodnevni seminar
Ura: –
Strokovnjaki:

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Podatki kažejo, da lahko z zanesljivim vzdrževanjem povečate produktivnost za več kot 30 %, število zastojev v fazah proizvodnje pa
zmanjšate tudi do 28 %.

Zanesljivo in učinkovito vzdrževanje zagotavlja, da so oprema in stroji zanesljivi in dobro izkoriščeni, delovno okolje pa varno. Najpogostejši vzroki za okvare in zastoje na strojih so nepravilno čiščenje, mazanje in nepravilna uporaba strojev.

Ker je vzdrževanje povezano z velikimi stroški, kot so stroški dela, rezervnih delov, stroški, ki nastanejo zaradi posegov zaradi slabega vzdrževanja, stroški prekoračitve rokov, izgube trga, hkrati pa je povezano z velikim varnostnim tveganjem (kar od 10 do 15 % nezgod s smrtnim izidom v EU se zgodi med vzdrževanjem), kot odgovoren za vzdrževanje prevzemate pomembno vlogo v vašem podjetju.

Vzpostavite kakovostno in zanesljivo vzdrževanje s pomočjo strokovnih nasvetov in primerov iz prakse! Udeležite se seminarja, ki smo ga pripravili v sodelovanju s strokovnjakom z dolgoletnimi izkušnjami.


Mnenja udeležencev preteklih izvedb:

»Zelo sem bil zadovoljen s praktičnimi primeri, predstavljenimi na seminarju«.
Matej Novak, Melamin Kočevje

»Na seminarju so bili dobro obrazloženi načini pravilnega vzdrževanja in posegi, ki so nujni pri vzdrževanju v podjetjih.«
Lovro Založnik, Swatycomet

Zakaj se morate udeležiti seminarja?

Ker boste s kakovostnim vzdrževanjem:

 • zagotovili optimalno proizvodnjo in zmanjšali stroške podjetja,
 • odpravili nepravilnosti in najpogostejše vzroke za okvare in zastoje strojev, podaljšali delovni čas strojev, zmanjšali zastoje strojev in število nekakovostnih proizvodov;
 • dobili boste odgovore na vaša konkretna vprašanja in izmenjali izkušnje iz prakse.

Vsebina

Zakaj je pomembno kakovostno vzdrževanje?

Vloga vzdrževanja

Cilji vzdrževanja

 • optimalna proizvodnja ali dejavnost brez zastojev,
 • zanesljiva kakovost in gospodarnost  (zanesljivost naprav, opreme in človeka),
 • podaljšana življenjska doba strojev, naprav, opreme

Načrtovanje vzdrževanja

Izvajanje vzdrževanja:

 • kurativno vzdrževanje,
 • preventivno vzdrževanje,
 • vzdrževanje po stanju,
 • osnove napovednega vzdrževanja,
 • vpliv vzdrževanja na stroške poslovanja,
 • analiza okvar,
 • strategija nabav vzdrževalnih storitev.

Kazalniki za merjenje uspešnosti vzdrževanja in stroški vzdrževanja

Avtorji

Rajko Pirnat

Rajko Pirnat, univ. dipl. inž. strojništva, ima dolgoletne izkušnje delovanja na področju učinkovite rabe energije – 20 let tehničnega in operativnega vodenja službe strojnega vzdrževanja in odgovornosti za zanesljivo obratovanje vitalnih strojnih transportnih in energetskih naprav v Premogovniku Velenje, analitično spremljanje procesov in stroškov, uvajanje avtomatizacije pri transportu premoga od 1989-2008, sodelovanje pri razvojnih projektih in inovacijah in pri gradnji novih postrojenj, kjer je pri stroških za energente dosegel merljive prihranke. Deležen je bil priznanja Energetski menedžer večjega podjetja leta 2011; priznanja Ministrstva za gospodarstvo in Instituta Jožefa Štefana Premogovniku Velenje za energetsko učinkovito podjetje za leto 2011; za uvedbo standarda ISO 50001 za upravljanje z energijo v PV in HTZ leta 2012 in še več.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.