Zagotavljanje likvidnosti in solventnosti podjetja v času izrednih razmer

Online seminar v živo

89,90  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Nič nas ni pripravilo na situacijo,  v kateri smo se znašli. Izredne razmere so prišle skoraj čez noč, podjetja pa sprejemajo množico nujnih ukrepov, da v prvi vrsti  zagotovijo varnost in zdravje svojih zaposlenih in tudi zdravje podjetja. 

V tem času je še kako pomembno, da podjetja poskrbijo za ustvarjanje pozitivnega denarnega toka in ohranijo zdravo poslovno-finančno jedro. Zdaj čas za pospešeno dinamiko izvajanja ukrepov, na katera ima podjetje vpliv in s katerimi lahko poveča svojo fleksibilnost.

Ustvarjanje pozitivnega denarnega toka, ohranjanje zdravega poslovno-finančnega jedra, zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih ter tudi zdravja podjetja


Online seminar spremljate preko lastnega računalnika, ni vam treba zapuščati delovnega mesta. Vprašanja postavljajte sproti, predavateljica nanje odgovori na koncu.

Lahko pa nam v zvezi s tematiko pošljete vprašanja že vnaprej, na naslov: [email protected], predavateljica mag. Nadja Zorko vam bo z veseljem pomagala razrešiti dileme.

  • Kje in kako zagotoviti pozitivne denarne tokove v tem času
  • Likvidnostne rezerve
  • Kako znižati fiksne stroške
  • Ukrepi na terjatvah in obveznostih
  • Ukrepi za krepitev kapitalske ustreznosti, solventnosti
  • Ukrepi za optimiranje procesov in premoženja
  • Nujna komunikacija v času izrednih razmer

Avtorji

dr. Nadja Zorko

Dr. Nadja Zorko je samostojna svetovalka poslovodstvom in lastnikom podjetij, CFO, organizatorka praktičnih delavnic in finančnega coachinga v podjetjih, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo- ocenjevanje vrednosti podjetij. Prvotno je bila notranja revizorka v  sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d, nato je  sedemnajst let aktivno delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti Elektroelement. Vzpostavila je aktivno mednarodno delujočo koncernsko finančno funkcijo in model upravljanja s tveganji v mednarodnem proizvodnem podjetju. Zdaj četrto leto deluje v sklopu samozaposlitve in pomaga podjetjem kot zunanja sodelavka povečati vrednost podjetja, okrepiti denarne tokove, pri pogajanjih, pripravi planov, pri odločitvah in presojah potrebnih naložb in  pri izgradnji prilagodljivih poslovno-finančnih modelov poslovanja, ki omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost in stabilnejšo dobičkonosnost poslovanja v času negotovih razmer v okolju. Lastnikom podjetij pomaga pri nakupih, prodajah in ocenjevanju vrednosti njihovih podjetij.  Pri delu ji pomagajo tudi izkušnje sodne izvedenke za ekonomijo in videnja  prakse  v primerih, ki končajo v sodnih procesih. Je predavateljica in organizatorka praktičnih delavnic s področja poslovnih financ za nemško založbo Forum Media, Akademijo finance, Združenje nadzornikov Slovenije in druge. Je članica strokovne komisije pri Ministrstvu za pravosodje za preizkus znanja kandidatov za sodne izvedence- področje ekonomija in drugo. Nadja Zorko, Phd, CFO, Consultant, Certified Business Appraiser, licenced Court Expert, Financial Coach

univ. dipl. ekon.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.