Zagotavljanje neprekinjenega delovanja podjetja in kapitalske ustreznosti v negotovih razmerah

Online seminar v živo
Predavatelji:dr. Nadja Zorko

163,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Nič nas ni pripravilo na situacijo, v kateri smo se znašli. V tem času je še kako pomembno, da podjetja poskrbijo za stabilno ustvarjanje pozitivnega denarnega toka, ohranjanje kapitalske ustreznosti in v spremenjenih razmerah ohranijo zdravo poslovno-finančno jedro.

Tudi podjetja, ki niso utrpela upada prihodkov, imajo v tem času veliko dela z ukrepi, ki jim bodo omogočali kapitalsko ustreznost in solventnost. Ukrepi države so podjetjem v kratkoročno pomoč, niso pa dovolj za zagotavljanje dolgoročne finančne stabilnosti poslovanja.

Ker je zdaj čas za pospešeno dinamiko izvajanja ukrepov, na katere ima podjetje vpliv in s katerimi lahko poveča svojo fleksibilnost, vas vabimo na online seminar v živo.

Ob prijavi na online seminar prejmete:

  • brezplačen dostop do portala Finančni menedžment in kontroling
  • online priročnik Finančni menedžment in kontroling, oboje za obdobje enega meseca.

Online seminar spremljate preko lastnega računalnika, ni vam treba zapuščati delovnega mesta. Vprašanja postavljajte sproti, predavateljica nanje odgovori na koncu.

Lahko pa nam v zvezi s tematiko pošljete vprašanja že vnaprej, na naslov: polona.strasek-[email protected], predavateljica dr. Nadja Zorko vam bo z veseljem pomagala razrešiti dileme.

Poraja se veliko vprašanj, še posebej kje poiskati pozitivne denarne tokove v tem času in v času, ki je pred nami. Gospa dr. Nadja Zorko bo ponudila odgovore in predloge za spodaj naštete vsebine:

  • Tveganja premoženjske bilance in nujni ukrepi.
  • Tveganja dobičkovnosti poslovanja, tveganja izkaza poslovnega izida in nujni ukrepi.
  • Prednosti in nevarnosti subvencij in zadolževanja.
  • Do kam se zadolžiti in kako zagotavljati potrebno solventnost in kapitalsko ustreznost podjetja.
  • Presoja in ovrednotenje tveganosti planov.
  • Presoja aktivnosti za dosego planov, poseg v planski proces.
  • Organizacija dela in procesov in nujna komunikacija v času izrednih razmer.

Predavatelji

dr. Nadja Zorko

Dr. Nadja Zorko je samostojna svetovalka poslovodstvom in lastnikom podjetij, CFO, organizatorka praktičnih delavnic in finančnega coachinga v podjetjih, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo- ocenjevanje vrednosti podjetij. Prvotno je bila notranja revizorka v  sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d, nato je  sedemnajst let aktivno delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti Elektroelement. Vzpostavila je aktivno mednarodno delujočo koncernsko finančno funkcijo in model upravljanja s tveganji v mednarodnem proizvodnem podjetju. Zdaj četrto leto deluje v sklopu samozaposlitve in pomaga podjetjem kot zunanja sodelavka povečati vrednost podjetja, okrepiti denarne tokove, pri pogajanjih, pripravi planov, pri odločitvah in presojah potrebnih naložb in  pri izgradnji prilagodljivih poslovno-finančnih modelov poslovanja, ki omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost in stabilnejšo dobičkonosnost poslovanja v času negotovih razmer v okolju. Lastnikom podjetij pomaga pri nakupih, prodajah in ocenjevanju vrednosti njihovih podjetij.  Pri delu ji pomagajo tudi izkušnje sodne izvedenke za ekonomijo in videnja  prakse  v primerih, ki končajo v sodnih procesih. Je predavateljica in organizatorka praktičnih delavnic s področja poslovnih financ za nemško založbo Forum Media, Verlag Dashofer, Akademijo finance, Združenje nadzornikov Slovenije in druge. Je članica strokovne komisije pri Ministrstvu za pravosodje za preizkus znanja kandidatov za sodne izvedence- področje ekonomija in drugo. Nadja Zorko, Phd, CFO, Consultant, Certified Business Appraiser, licenced Court Expert, Financial Coach

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.