Zakon o delovnih razmerjih v praksi

Zakon o delovnih razmerjih v praksi

Priročnik Zakon o delovnih razmerjih v praksi s portalom e-Kadrovik, ki temelji na krovnem Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) je zbirka strokovnih pojasnil, kjer najdete celovite informacije s kadrovskega področja in delovnopravne zakonodaje – komentar ZDR-1, pravno prakso in sodbe sodišč.

Rešitve, ki smo jih za vas razvili s priznanimi slovenskimi strokovnjaki  so odličen pomočnik pri vašem vsakdanjem kadrovskem delu.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je od pričetka veljavnosti doživel kar nekaj novosti in se še dopolnjuje. Kot kadroviku je pomembno, da poznate vse novosti, ki jih prinaša aktualna zakonodaja ZDR-1, da jih znate uporabljati ter znate posamezne institute kombinirati med seboj tako, da si olajšate ovire, ki jih prinaša trg dela.

Zakon o delovnih razmerjih, skupaj s portalom e-Kadrovik vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisov, strokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, vse zadnje novice in trende s področja HRM ter takojšnje strokovne odgovore in obrazložitve na vaša vprašanja.

Spremljajte spremembe in nove ukrepe:

 • na portalu e-Kadrovik in
 • v online vsebinah Zakon od delovnih razmerjih.

Strokovne vsebine:

 • komentar ZDR-1 in ostala delovnopravna zakonodaja
 • zaposlovanje
 • organizacija in sistemizacija
 • selekcija in izbor
 • delovno razmerje
 • odpovedi pogodb o zaposlitvi
 • varnost in zdravje pri delu
 • varstvo osebnih podatkov in še več.

Vzorci in odgovori na vprašanja iz prakse:

 • vzorci za hitro in enostavno uporabo (več kot 300 vzorcev, vključno z vsemi trenutno aktualnimi vzorci),
 • vse, kar morate vedeti o pripravi različne kadrovske dokumentacije (navodila, postopkovniki in priporočila za delodajalce in delavce)
 • odgovori na aktualna vprašanja iz prakse (odgovori na več kot 200 vaših vprašanj).

Video seminarji:

 • aktualni video seminarji (Covid-19 in pisarniško delo, Zagotavljanje IT varnosti pri delu od doma, Davčne in obračunske posebnosti v luči izrednih razmer, Krizno komuniciranje in drugi). Rubrika se sproti dopolnjuje z novimi aktualnimi vsebinami.

OGLEJTE SI PORTAL e-kadrovik.si, na katerem se lahko tudi brezplačno registrirate.

»Z Založbo Forum Media sodelujemo že več let, saj smo naročniki njihovih priročnikov s portalom (Kadrovsko delo v praksi po novem in Prekinitve zaposlenih po novem), pogosto pa se udeležujemo tudi njihovih izobraževanj. S priročnikoma smo izredno zadovoljni, saj nam omogočata lažje in učinkovitejše delo. Oba sta pregledna in enostavna, lahko jih takoj uporabimo, pomembno pa je, da vsebujeta konkretne nasvete in praktične primere. S pomočjo obeh priročnikov smo zelo poenostavili delo v oddelku človeških virov.«

mag. Anja Nose, uni. dipl. soc., HR Manager, Treves d.o.o. Acoustic Products & Systems

»Portal e-Kadrovik nam je v veliko pomoč pri vsakdanjem delu. Večkrat posežemo po priročniku, spremljamo objave in časovni opomnik o aktualnih zadevah, še posebej pa nam pomagajo odgovori na naša vprašanja. Pripravljeni so strokovno in razjasnijo naše dileme, kar je toliko bolj pomembno, kadar gre za specifične okoliščine primera in v (katerihkoli) splošnih odgovorih ne najdemo rešitve.«

Kristina Božič, višja svetovalka za kadrovske zadeve, Občina Škofja Loka

Avtorji

Breda Koren

Breda Koren, vodja Službe za splošne zadeve, Služba Vlade RS za zakonodajo

Igor Antauer

Rojen 05.09.1954 v Celju, zakljuičl študij na Pravnif akulteti v Ljubljani (1979), opravil strokovni izpit na Republikšem Sekretariatu za pravosodje, upravo in proraučn (1981), vpisal magistrski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (1998). Strokovno se je izpopolnjeval v Zdruežnih Dražvah Amerike – Boston (1993), Veliki Britaniji – Sterling (1995), Benetke Italija (2001), ima certifikat za opravljanje pospeševalnih storitev v malem gospodarstvu (1993), opravil izobraževanje na področju postopkov lastninskega preoblikovanja (1994). Po končanem študiju je deloval kot samostojni svetovalec in kasneje vodja pravne službe na Zavodu RS za statistiko (1979 – 1984), samostojni svetovalec na Republiškem Sekretariatu za ljudsko obrambo (1984 – 1985), poslovni sekretar in namestnik direktorja Komunalnih skupnosti ljubljanskih občin (kasneje Skupščina mesta Ljubljane) (1985 – 1990), vodja projektov na Podjetniško Inovacijskem Centru (1990 –1992), direktor in lastnik PIC CONSULTING d.o.o., Tržaška c. 118, Ljubljana, e-mail: [email protected] (1992 - ). Je specialist za mala in srednja podjetja, razpolaga tudi z izkušnjami pri sanaciji velikih podjetij ter stečaji in prisilnimi poravnavami. Zadnja leta je mednarodni ekspert za Evropsko Komisijo, Evropsko Agencijo za Prestrukturiranje, Svetovno Banko, Vzorci in vsebine za uspešno kadrovsko delo Maj 2004. Sedaj je generalni sekretar Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije in član nekaterih skupščin, nadzornih svetov ter delodajalskih teles, tudi v EU.  Združene Narode in OSCE (Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Makedonija, Kazakstan in Slovenija). Je soavtor Sprememb in dopolnitev Zakona o zavarovanju in zaposlovanju za primer brezposelnosti; bil je član Komisije za spremembe in dopolnitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Objavil je več člankov v glasilih Podjetniških centrov. Od leta 1992 predava gospodarsko pravo, statusno pravo ter delovno pravo za Gea College d.d., Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Obrtno zbornico Slovenije, Pospeševalni center za malo gospodarstvo ter za Višjo šolo za poslovne sekretarje. Je podjetniški in pravni svetovalec za različne gospodarske družbe, kot npr.: IATA Ženeva, EQUANT Bruselj, SWISS INTERNATIONAL, Švica, Austrian Airlines Austria, Lufthansa Cargo Nemčija, Aeroflot Moskva, Heidelberg Nemčija, AGS Francija itd.

Irena Kamenščak

Gospa Kamenščak je od leta 2007 dalje v družbi BDO Svetovanje d. o. o. zaposlena na davčno-pravnem oddelku, kjer nudi svetovalne storitve predvsem na področju dohodnine v povezavi z davčnim postopkom, delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava. Ima svetovalne izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana sem za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih dejavnostih. Objavlja strokovne članke z davčnega področja in izvaja predavanja na temo dohodnine, delovnega prava in prava socialne varnosti.

mag. Alenka Erker Lozinšek

Mag. Alenka Erker Lozinšek, MBA, se s kadri ukvarja že 20 let, najprej dobrih 15 let v bančništvu, nato v energetiki. Delovala je na različnih funkcijah – od strokovnjaka za kadre, vodje kadrovskega oddelka, direktorice sektorja za razvoj, direktorice za organizacijo in poslovne procese, do današnje funkcije, ko vodi področje upravljanja človeških virov v skupini Holding Slovenske elektrarne. V okviru svojega dela pokriva razvoj organizacije ter cel spekter kadrovskih aktivnosti - zaposlovanje, razvoj in upravljanje delovne uspešnosti, plačni sistem in sistem nagrajevanja, interno komuniciranje in organizacijsko klimo, sodelovanje z delavskimi predstavništvi ter še kaj. Pri svojem delu stremi k razvoju kadrovske stroke, vpeljavi novih pristopov ter povezovanju znanja in izkušenj z različnih področij. Je strastna bralka in raziskovalka, z veseljem in velikim zanosom pa nove metode in pristope vpeljuje v vsakodnevno prakso. Njen moto je »znanje se množi, če se deli« in tako tudi sama deluje. Svoje znanje in bogate izkušnje deli s sodelavkami in sodelavci, pa tudi širše na različnih strokovnih srečanjih in seminarjih.

mag. Andrej Tomšič

Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe. Bil je član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee. Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od leta 2006 in je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov, glavne teme, s katerimi se ukvarja, pa so informacijske tehnologije in osebni podatki, biometrija in zavarovanje osebnih podatkov

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

mag. Klemen Žibret

Je izkušen kadrovski manager in predavatelj, ki je v svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, svetovanja, prodaje, upravljanja s človeškimi viri ter razvoja zaposlenih. Prav tako je član v raznih strokovnih združenjih in vodi delovne skupine s področja plač in kadrov. Mag. Klemen Žibret je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj (za področje managementa in organizacije), avtor več člankov s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. V zadnjih letih se vedno bolj ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih.

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.

Renata Praća

Renata Praća je zaposlena na ZZZS Območna enota Kranj kot vodja izpostave Škofja Loka. Kot vsebinski vodja projekta na ZZZS je sodelovala je pri nastanku portala e-VEM (priprava navodil, usposabljanje referentov točk e-VEM in delavcev v prijavno-odjavnih službah ZZZS). Ima dolgoletne izkušnje kot predavateljica na seminarjih (elektronski obrazci M, vsebine s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja …)

Saša Oražem

Saša Oražem, odvetnica, Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji o.p, d.o.o. Saša se je pridružila Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji o.p, d.o.o. v letu 2001 po opravljenem pravosodnem izpitu. Kot odvetnica se je specializirala za področje Delovnega prava. Sodelovala je kot svetovalka za delovnopravno področje pri številnih večjih projektih združitev in prevzemov v Sloveniji. Posebno znanje in izkušnje, ki jo odlikujejo po 18 letih dela v odvetništvu, pa je poznavanje delovnopravne zakonodaje in povezovanje le te z drugimi področji prava, kot je korporacijsko in civilno pravo, ter pravdni postopek. Svoje izkušnje iz poslovne prakse pa Saša uspešno nadgrajuje s poznavanjem sodne prakse, kar je dandanes neizogibno potrebno za odvračanje pravnih rizikov in za iskanje najboljših rešitev za stranke. Saša tako svetuje strankam na področju različnih delovnopravnih zadev, pri individualnih in kolektivnih odpuščanjih, reorganizacijah, prenosih/prevzemih delavcev, delu agencijskih delavcev, čezmejnih napotitvah, kot tudi pri reševanju delovnih sporov na sodišču kot tudi v izven-sodnih postopkih poravnavanja z delavci ali njihovimi predstavniki. Veliko izkušenj pa ima tudi v postopkih pogajanj s sindikati in sklepanjem podjetniških kolektivnih pogodb. Delovna področja: delovno pravo, reševanje sporov, gospodarsko pravo Zadnji poudarki pri delu: delovno pravo (reorganizacije, pogajanja s sindikati, ukrepi delodajalcev v primeru višje sile – koronavirus, razporejanje delovnega časa, odškodninski zahtevki zoper člane poslovodstva, itd.)

Tanja Bohl

Odvetnica je po letu 2003 opravljenem državnem pravosodnem izpitu kariero nadaljevala kot odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Senica, kasneje pa kot odvetnica in partnerica v Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji, dokler se ni leta 2013 odločila za samostojno karierno pot in je ustanovila lastno odvetniško pisarno. Specializirana je za področje delovnega prava, saj v okviru odvetniške pisarne primarno sodelujejo z delodajalci, katerim svetujejo v vseh delovnopravnih zadevah, zastopajo pa tako delodajalce kot delavce v sodnih postopkih. Odvetnica Tanja Bohl je avtorica številnih strokovnih publikacij ter predavateljica na različnih izobraževanjih s področja delovnega prava za pravnike in kadrovike. Trenutno zaključuje tudi specialistični študij delovnega prava in socialne varnosti pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Koristi

Zagotovite si:

 • stalno obveščenost in dostop do portala e-Kadrovik kjerkoli in kadarkoli,
 • strokovne razlage in praktična pojasnila ZDR,
 • video seminarje o aktualnih kadrovskih dilemah,
 • vzorce za vsa področja kadrovskega dela ter
 • brezplačno svetovanje uveljavljenih strokovnjakov.

Vsebina

Vsebina priročnika:

DELOVNA RAZMERJA IN TRG DELA

 • Reforma trga dela
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Kolektivne pogodbe
 • Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, ZUTD-A, ZUTD-B in ZUTD-C)
 • Aktualne teme
 • Zakon o inšpekciji dela (ZID-1)
 • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)
 • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
 • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
 • Napotitev delavcev na delo v tujino
 • Arhiviranje in varstvo osebnih podatkov v okviru kadrovske funkcije
 • Reforma zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov v EU
 • Preprečevanje in reševanje konfliktov v delovnih razmerjih
 • Medgeneracijsko sodelovanje

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Odškodninska odgovornost delodajalca
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Družini prijazno podjetje (Klemen Žibret)
 • (Psihično) dobro počutje zaposlenih in njegovi učinki za zaposlene in organizacije

SODOBNA KADROVSKA FUNKCIJA IN KONTROLING

 • Sodobna kadrovska funkcija in kontroling
 • Postavljanje in opredeljevanje ciljev
 • Načrtovanje kadrov
 • Etične presoje
 • Merjenje kategorij na kadrovskem področju
 • Kazalniki uspešnosti na kadrovskem področju
 • Sistem uravnoteženih kazalnikov in povezava med kadrovskimi kazalniki ter kazalniki uspešnosti poslovanja podjetja
 • Implementacija kadrovskega kontrolinga v praksi
 • On-boarding

STRATEŠKO UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI – SPREMENJENA VLOGA KADROVSKE FUNKCIJE (KLEMEN ŽIBRET)

 • Kadrovska funkcija kot poslovni partner
 • Kadrovska funkcija kot strateška prednost
 • Koristi upravljanja s talenti
 • Prepoznavanje ključnih delovnih mest
 • Kdo je talent in klasifikacija talentov
 • Proces upravljanja s talenti
 • Različni pristopi k upravljanju s talenti
 • Različnost generacij
 • Vojna za talente
 • Vloge različnih deležnikov pri upravljanju s talenti
 • Osebni in osebnostni razvoj zaposlenih

Kratka vsebina portala:

UPORABNI OBRAZCI ZA UREJANJE DELOVNIH RAZMERIJ IN DRUGIH OBLIK DELA

SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pogodba za delo s krajšim delovnim časom
 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas
 • Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu
 • Pogodba o začasnem in občasnem delu upokojencev

TRAJANJE DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v družbi
 • Letni razpored delovnega časa
 • Napotitev delavca na čakanje na delo doma
 • Obvestilo o odmeri letnega dopusta
 • Odreditev nadurnega dela
 • Odreditev začasnega opravljanja drugega dela
 • Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil
 • Pravilnik o nagrajevanju delovne uspešnosti
 • Evidenca delovnega časa, evidenca prisotnosti, mesečno poročilo o nadurah

PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA

 • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • Izredna odpoved pogodbe zaradi neupravičene odsotnosti z dela
 • Opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neupravičene odsotnosti z dela
 • Opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov
 • Opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi alkoholiziranosti
 • Obvestilo sindikatu, svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
 • Obvestilo o izplačanem regresu
 • Vabilo na zagovor, zapisnik o zagovoru
 • Vročilnica za osebno vročanje

URADNI OBRAZCI

 • Prijava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela – obrazec 48
 • Prijava v pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Vloga za uveljavljanje nadomestila plače za dnevne odsotnosti z dela v odpovednem roku

VZORCI OPISOV DELOVNIH MEST

PRAVNI PREDPISI

 • Zakoni, pravilniki, kolektivne pogodbe

ODGOVORI NA AKTUALNA VPRAŠANJA IZ PRAKSE

SODNA PRAKSA

AKTUALNE TEME ZA KADROVSKE STROKOVNJAKE

 • Varnost in zdravje pri delu
  • Zakon o varnosti in zdravje pri delu
  • Odškodninska odgovornost delodajalca
 • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • Starostna, predčasna, delna upokojitev
  • Pokojninska osnova, dokup, spodbude delodajalcem
  • Posebnosti v zvezi z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Aktualno

Tokrat smo za vas v tiskani izdaji pripravili sledeče teme:

 • Pojasnila o varovanju osebnih podatkov in podatkov podjetij v času epidemije, ki jih je pripravil Anže Novak iz Informacijskega pooblaščenca.
 • Ker je delo od doma postalo nova realnost, je v tokratnem članku opisano, kakšna so lahko psihosocialna tveganja za zaposlene, kakšne so prednosti in slabosti dela od doma in nasveti, kako zaposlene čim bolj vključevati, v teh negotovih časih. O tem piše dr. Simona Šarotar Žižek.
 • Dodali smo še članek o ergonomiji na delovnem mestu, ki je verjetno tudi zelo zapostavljena, še posebej v obdobju, ko se številni delodajalci soočate predvsem s preživetjem, vendar pa neupoštevanje ergonomije lahko dolgoročno prinese tudi številne bolniške odsotnosti. Avtor Marko Lovše prikaže praktične primere ukvarjanja z ergonomijo.

Na portal pa smo dodali nove komentarje členov ZDR-1, in sicer poglaivij:

 • Delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov in
 • Uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja ter
 • pregled ključnih novosti novele ZGD-1K, ki sta jih pripravila Tanja Bohl in Kristijan Anton Kontarščak.

Na portal smo sproti dodajali:

 • Napotki za delo od doma
 • Vse v zvezi z interventno zakonodajo in ukrepi (povračila stroškov in njihovo uveljavljanje, odsotnost zaradi višje sile).
 • Obveščamo vas o pomembnih datumih za uveljavljanje sredstev in oddajanjem poročil.
 • Ker nam redno pošiljate vprašanja, tudi rubriko Vprašanja in odgovori nenehno dopolnjujemo, zato vabljeni, da nam vprašanja pošiljate še naprej (pisali smo o spremembi delodajalca, zdravstvene omejitve delavca in možnosti delodajalca, pripravljenost za delo na domu in še več)
 • Redno dodajamo tudi nove video seminarje: Ergonomija na delovnem mestu.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.