Prenos direktive EU o zaščiti prijaviteljev v slovensko zakonodajo

Praktični seminar

298,00  DDV ni vštet v ceno

 

Vlada je sprejela predlog zakona o zaščiti prijaviteljev.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Prenos direktive EU o zaščiti prijaviteljev v slovensko zakonodajo


EU je že oktobra 2019 sprejela direktivo o zaščiti žvižgačev. S tem je začel teči dveletni rok za prenos direktive v nacionalne zakonodaje držav članic, ki je potekel že 17. 12. 2021. Slovenska vlada je tako 20. 10. 2022 sprejela Zakon o zaščiti prijaviteljev, potrditi pa ga mora še državni zbor.

Z zakonskim predlogom se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva s tega področja, a vsebina je zasnovana mnogo širše od zahtev evropske direktive. Nanaša se namreč tudi na prijavo kršitev vseh drugih predpisov, ki veljajo pri nas, ne le predpisov EU. Uporabljal pa se bo tudi za anonimne prijave.

»Sistem naj bi prispeval k preprečevanju in odkrivanju najrazličnejših oblik kršitev predpisov, ki z ustvarjanjem poslovne negotovosti zavirajo tudi gospodarsko rast, upočasnjujejo postopke in povzročajo dodatne stroške. Okrepljeno varstvo prijaviteljev pa bo povečalo splošno raven varstva delavcev v skladu s cilji evropskega stebra socialnih pravic.« Povzeto po: Dnevnik, 20. 10. 2022


Pomembna je vzpostavitev neodvisne linije za prijave, kajti le s tem se gradi in krepi močna kultura integritete in zaupanja. Raziskave vsakič znova potrjujejo, da se največ prevar odkrije prav na podlagi prijav. In zato morajo zaposleni temu sistemu v celoti zaupati in verjeti, da se bodo prijave pošteno obravnavale, da se bo zagotovila anonimnost in preprečili kakršnikoli povračilni ukrepi.

Zakaj ljudje ne spregovorijo, kljub temu, da imajo težave oz. vidijo nepravilnosti? Zakaj tovrstni sistemi funkcionirajo le v okolju, kjer je stopnja zaupanja in kulture res na visoki ravni?

zakon-o-zasciti-prijaviteljev

5 glavnih koristi praktičnega seminarja:

  •  Seznanili vas bomo s poglavitnimi značilnostmi EU direktive 2019/1937 in zakaj je pomembna za vsa področja delovanja.
  • Izvedeli boste kdo sploh so prijavitelji (žvižgači) in zakaj so le-ti pomembni?
  • Kakšen je namen in razlogi za vzpostavitev linije za prijavo v podjetju ali organizaciji (pomembno tako za javni kot zasebni sektor)?
  • Na osnovi praktičnih primerov boste znali presoditi o ustreznosti ravnanja deležnikov ob prijavi.
  • Dobili boste odgovore na mnoga vprašanja, ki se vam že zdaj porajajo. Pošljete jih lahko že pred pričetkom seminarja na naslov: [email protected].

Komu je praktični seminar namenjen:

Pooblaščencem za korporativno integriteto in/ali za skladnost poslovanja, vodilnim in vodstvenim delavcem, kadrovskim strokovnjakom, pravnikom in vsem, ki jih tovrstna vsebina zanima ali pa se z njo srečujejo pri svojem delu, ker že urejajo notranji nadzor poslovanja (tako v zasebnem kot v javnem sektorju).


Predavatelj:

bostjan-trstenjak

Boštjan Trstenjak

Zavezanost k visoki stopnji osebne integritete, poštenosti in transparentnosti me vodijo tudi na samostojni poti. Zato sem se odločil, da v okviru delovanja svojega podjetja to prenašam in vpeljujem v druga podjetja preko svetovalnih in izobraževalnih storitev. Poleg izobraževanja na fakulteti za management, sem opravil vrsto drugih izobraževanj in pridobil znanja, veščine in kompetence na področju, profesionalnega razvoja vodij, čustvene inteligence, managementa kriznih situacij, korporativnega upravljanja, upravljanja ISO standardov, varstva osebnih podatkov, informacijske varnosti, vodenja preiskav, preprečevanja prevar, goljufij in korupcije.

 

 


Pridružite se nam – izberite eno od 2 možnosti:

Online – ZOOM

Udeležba online v živo 298,00 € +DDV

Brezovica pri Ljubljani

Udeležba v živo 298,00 € +DDV

Preverite še ostala izobraževanja iz – HRM. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Avtorji

Boštjan Trstenjak

Osebna in poslovna predstavitev:bostjan-trstenjak Pred ustanovitvijo podjetja PRO-INTEGRA leta 2021, sem več kot 30 let delal v gospodarstvu. Večino svoje poslovne poti sem opravljal delo na področju obvladovanja tveganja prevar in nadzora. Zadnjih 12 let vodil posebno skupino usposobljenih preiskovalcev in nadzornikov, ki so bili zadolženi za področja prodaje, logistike in nabave. Poleg glavnega dela me je samoiniciativnost, želja po osebnem razvoju in vključevanje na druga poslovna področja, pripeljala do člana nadzornega sveta, člana revizijske komisije, predsednika sveta delavcev in pooblaščenca za korporativno integriteto v največji slovenski energetski družbi skupini Petrol. Zavezanost k visoki stopnji osebne integritete, poštenosti in transparentnosti me vodijo tudi na samostojni poti. Zato sem se odločil, da v okviru delovanja svojega podjetja to prenašam in vpeljujem v druga podjetja preko svetovalnih in izobraževalnih storitev. Poleg izobraževanja na fakulteti za management, sem opravil vrsto drugih izobraževanj in pridobil znanja, veščine in kompetence na področju, profesionalnega razvoja vodij, čustvene inteligence, managementa kriznih situacij, korporativnega upravljanja, upravljanja ISO standardov, varstva osebnih podatkov, informacijske varnosti, vodenja preiskav, preprečevanja prevar, goljufij in korupcije

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega seminarja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.