fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Zbiranje nevarnih in nenevarnih odpadkov

Enodnevni seminar
Ura: 9.00 – 14.00

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov.

32. člen Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) določa:

Osebe, ki prevzemajo, predhodno sortirajo in predhodno skladiščijo nevarne odpadke in osebe, ki zbirajo nevarne odpadke, morajo opraviti izobraževanje o lastnostih nevarnih odpadkov in ravnanju z njimi.

Komu je seminar namenjen?

Zbiralcem odpadkov, zbirnim centrom, komunalnim podjetjem, pooblaščenim družbam (shemam) in vsem, ki jih tematika zanima.

Po tem seminarju boste zagotovo:

 • povsem pripravljeni na obisk okoljskega inšpektorja;
 • prejeli potrdilo o udeležbi, ki bo dokazovalo opravljeno izobraževanje v skladu z Uredbo;
 • vedeli, kako skladiščiti nevarne odpadke;
 • uredili zahtevano dokumentacijo (načrt zbiranja odpadkov, evidence in poročila o zbiranju odpadkov);
 • odpravili napake, ki jih inšpektorji pri zbiralcih ugotavljajo (zbiranje odpadkov, ki jih ni na potrdilu o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, preseganje dovoljenih količin zbranih odpadkov, odsotnost evidenc zbiranja odpadkov itd.);
 • prejeli odgovor na svoje vprašanje na seminarju in tudi po njem. Pošljite vprašanje že sedaj na: [email protected]
Kratek pregled vsebine:
 • Seznam odpadkov
 • Postopek dodelitve številke odpadkov
 • Nevarne lastnosti odpadkov in vrednotenje nevarnih lastnosti
 • Sprememba uvrstitve odpadka
 • Hierarhija ravnanja z odpadki in krožno gospodarstvo
 • Ravnanje z odpadki, ki ne ogroža človekovega zdravja in ne škoduje okolju
 • Pravila ravnanja z odpadki: prepovedi, zapovedi
 • Vrste skladiščenja odpadkov
 • Shranjevanje in označevanje odpadkov
 • Prepoved mešanja nevarnih odpadkov
 • Predelava odpadkov in odstranjevanje odpadkov
 • Obveznost zagotavljanja obdelave odpadkov in dokazilo o zagotavljanju njihove obdelave
 • Evidence, evidenčni list, izpolnjevanje in potrjevanje evidenčnega lista
 • Zbiranje odpadkov
 • Vpis v evidenco zbiralcev odpadkov, potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov
 • Načrt zbiranja odpadkov
 • Evidenca o zbiranju odpadkov
 • Poročilo o zbiranju odpadkov
 • Upravni in prekrškovni postopek
 • Težji in lažji prekrški za zbiralce odpadkov in globe za prekrške
 • najbolj pogosto ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti zbiralcev odpadkov
 • Vsebina upravnih odločb ob ugotovljenih nepravilnostih in pomanjkljivostih

Avtorji

Polonca Poljanec Perič

Je ustanoviteljica in vodja podjetja Environ, ki opravlja  svetovanje s področja varstva okolja. Je diplomirana inženirka kemije in je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih, ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje in izdeluje ter pridobiva zahtevano dokumentacijo. Njeno vodilo je, da lahko skupaj spreminjamo okolje na bolje. Poleg kvalitetne in strokovne podpore pa svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

univ. dipl. inž. kem.